Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6,7,8,9,10,11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
223.23 Кб
Скачать

Тема 9: прогнози економічного і соціального розвитку, програмні документи україни,

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТІ, РАЙОНУ ТА МІСТ УКРАЇНИ

Прогноз економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період розробляється на п'ять років. У цьому прогнозі відображаються:

 • аналіз соціально-економічного розвитку України за попередній період і характеристика основних проблем розвитку економіки і соціальної сфери;

 • очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації та їх вплив на економіку країни;

 • оцінка впливу можливих заходів державної економічної політики в прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;

 • цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в середньостроковому періоді та пропозиції щодо напрямів державної економічної політики в цей період;

 • прогноз кон'юнктури на внутрішньому і зовнішніх ринках стратегічно важливих видів товарів і послуг;

 • основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси економічного і соціального розвитку, в тому числі в розрізі видів економічної діяльності (галузей економіки), Автономної Республіки Крим (АРК), областей, міст Києва та Севастополя;

 • тенденції розвитку економіки країни впродовж середньострокового періоду.

Показники прогнозу економічного і соціального розвитку України використовуються для розробки проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України і публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".

Прогноз економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період розробляється щорічно на наступний рік. У цьому прогнозі відображаються:

 • аналіз соціально-економічного розвитку країни за попередній та поточний роки та характеристика головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери;

 • очікувані зміни зовнішньополітичної та внешнеекономічної ситуації та їх вплив на економіку країни;

 • оцінка впливу можливих заходів державної економічної політики в прогнозному періоді, спрямованих на розвиток економіки і соціальної сфери;

 • основні макроекономічні та інші необхідні в даному документі показники, баланси економічного і соціального розвитку, в тому числі в розрізі галузей економіки, АРК, областей, міст Києва та Севастополя;

 • оцінка перспектив розвитку економіки країни в наступному році.

Показники прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період використовуються для розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України та оцінки надходжень і формування показників Державного бюджету України.

Державна програма економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період розробляється щорічно спільно з проектом Державного бюджету України на відповідний рік.

У Державній програмі на наступний рік конкретизуються заходи, передбачені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, та завдання, визначені в щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

У Державній програмі на рік повинні бути відображені:

 • аналіз соціально-економічного розвитку країни за попередній та поточний роки та характеристика головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери країни;

 • вплив очікуваних змін зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації на економіку країни;

 • цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в наступному році;

 • система заходів щодо реалізації державної політики з визначенням термінів виконання і виконавців;

 • основні макроекономічні показники, обсяги інвестицій, показники державного замовлення та інші необхідні в даному документі показники, баланси економічного і соціального розвитку, в тому числі в розрізі видів економічної діяльності (галузей економіки), АРК, областей, міст Києва та Севастополя;

 • перелік державних цільових програм та інноваційних проектів, які будуть фінансуватися в наступному році за рахунок коштів Державного бюджету України;

 • показники розвитку державного сектора економіки, зокрема отримання та використання доходів від розпорядження державним майном, ефективності використання об'єктів права державної власності, розвитку казенних підприємств.

У державних цільових програмах наводяться:

 • основні етапи та терміни реалізації цих програм;

 • необхідні обсяги фінансування програм в цілому і диференційовано по роках з визначенням джерел фінансування;

 • результати виконання програм;

 • обсяги фінансування кожної з програм за рахунок усіх джерел фінансування у наступному році, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету;

 • державні замовники програм.

Державна програма економічного і соціального розвитку України на наступний рік подається до Верховної Ради України спільно з проектом Державного бюджету України на цей же рік.

Після затвердження Верховною Радою України Державна програма публікується в офіційних виданнях Верховной Ради України та газеті "Урядовий кур'єр".

В АРК, областях, районах і містах України розробляються прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період.

Прогноз економічного і соціального розвитку АРК, області, району, міста розробляється на п'ять років. У цьому прогнозі відображаються:

 • аналіз соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці за попередній період і характеристика головних проблем розвитку її економіки і соціальної сфери;

 • стан використання природного і виробничої потенціалу;

 • стан використання науково-технічного та інноваційного потенціалу;

 • стан використання трудового потенціалу;

 • екологічна ситуація у відповідній адміністра-тівнотерріторіальной одиниці;

 • прогноз кон'юнктури на ринках основних видів товарів і послуг;

 • можливі шляхи вирішення основних проблем розвитку економіки і соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • цілі та пріоритети в середньостроковому періоді та пропозиції щодо заходів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для їх досягнення;

 • основні показники соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • прогноз тенденцій розвитку економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці впродовж п'ятирічного періоду.

Короткострокова Програма економічного і соціального розвитку АРК, області, району, міста розробляється щорічно спільно з проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. У цій програмі відображаються:

 • аналіз соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці за попередній період і характеристика основних проблем розвитку її економіки і соціальної сфери;

 • стан використання науково-технічного та інноваційного потенціалу;

 • стан використання трудового потенціалу;

 • екологічна ситуація у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

 • прогноз кон'юнктури на ринках основних видів товарів і послуг;

 • можливі шляхи вирішення основних проблем розвитку економіки і соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • цілі та пріоритети в середньостроковому періоді та пропозиції щодо заходів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для їх досягнення;

 • основні показники соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • прогноз тенденцій розвитку економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці впродовж п'ятирічного періоду.

 • система заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації соціально-економічної політики з визначенням термінів виконання і виконавців;

 • дані про отримання та використання доходів від розпорядження об'єктами права комунальної власності, ефективності використання цих об'єктів, показники розвитку підприємств та організацій, що є об'єктами права комунальної власності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.