Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6,7,8,9,10,11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
223.23 Кб
Скачать

11.2. Планування транспорту і зв'язку.

Планування транспорту. У плані перевезень вантажів і в розрахунках до них за видами транспорту визначаються відправлення (перекачка) у тоннах (кубометрах), середня дальність перевезень у кілометрах (милях), вантажообіг в тонно-кілометрах (тонно-милях) як у внутрішньодержавних, так і у зовнішньоторговельних перевезеннях.

Роботи, що виконуються транспортними підприємствами, плануються за такими показниками: загального пробігу транспортних засобів - без вантажу, з вантажем; обсягом перевезень вантажів, пасажирів, вантажообігу, пасажирообігом, машино-годинах роботи транспортних засобів.

Розміри відправлення більшості номенклатурних вантажів розраховуються на основі встановлених на плановий період рівнів виробництва, експорту та імпорту продукції методом балансових розрахунків виробництва і споживання.

Міжміські перевезення. Пасажиропотік на міжміських повідомленнях на всіх видах транспорту в цілому чи на окремих видах транспорту визначається при перспективному плануванні на основі даних про чисельність населення, його рухливості, зростанні реальних доходів або фонду споживання в національному доході в розрахунку на одного жителя.

Внутрішньоміські перевезення. Обсяг перевезень пасажирів на внутрішньоміських повідомленнях визначається виходячи з наміченої на плановий період чисельності міського населення (в цілому по країні та окремо по групах міст) і його транспортної рухомості - середньої кількості поїздок, що припадають на одного жителя на рік всіма видами міського та відповідно приміського транспорту.

Потреба рухомого складу (автомобілів, вагонів, локомотивів, літаків, суден та ін) визначається виходячи зі встановлених на відповідний період обсягів перевезень вантажів і пасажирів, рівнів показників використання рухомого складу з урахуванням нерівномірності перевезень.

Планування зв'язку. План розвитку засобів зв'язку загального користування розробляється виходячи з необхідного, найбільш повного задоволення потреби економіки і населення у всіх видах зв'язку, радіо і телебачення з урахуванням дотримання загальної технічної політики та експлуатації засобів зв'язку, Створення Єдиної автоматизованої мережі зв'язку держави (ЕАМЗ) і загальнодержавної системи передачі даних (ЗДСПД), а також конкретних умов, що створюються в окремих регіонах держави.

Основними показниками розвитку галузі є обсяг продукції зв'язку в грошовому виразі; протяжність каналів на міжміських лініях зв'язку; ємність міських і сільських телефонних станцій; ємність вузлів комунікації каналів ОГСПД, Телефонної мережі; кількість телевізійних станцій потужністю 1 кВт і більше; кількість комплексно-механізованих вузлових підприємств поштового зв'язку; доходи, прибуток, рентабельність; обсяг державних інвестицій та введення в дію виробничих потужностей.

Продукція зв'язку є результатом виробничої діяльності з передачі телефонних, телеграфних і поштових повідомлень, програм телебачення і радіомовлення, даних для автоматизованих систем управління та інших видів інформації, а також забезпечення дій використовуються споживачами технічних засобів. Обсяг продукції зв'язку в грошовому виразі визначається на основі розрахунків натуральних показників і відповідних їм цін, які затверджуються Державним комітетом зв'язку та інформатизації України.

Потреба в послугах поштового зв'язку (письмова кореспонденція, посилки, періодичні видання та грошові перекази) визначається виходячи з обсягу цих послуг на одного жителя в базисному році, коефіцієнта підвищення рівня послуг та чисельності населення на кінець планованого періоду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.