Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОЕКТ Валера.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
711.68 Кб
Скачать

3.10 Економічна ефективність проектної технології

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції. Економічна ефективність виробництва відображає ступінь досягнення цілей при використанні ресурсів, вплив різноманітних факторів і визначається декіль-

кома вартісними і натурально речовинними показниками.

Для розрахунку виробничих витрат ми користувалися технологічними картами, в яких було представлено звичайну технологію вирощування кукурудзи і проектну, тобто рекомендовану технологію.

Згідно з розрахунками технологічних карт витрати на вирощування будуть забезпечувати отримання урожайності культури при звичайній технології 45 ц/га, при проектній 58 ц/га, тобто прибавка врожаю дорівнює 13 ц/га.

Рівень рентабельності (Рр.):

, де

ЧД(П) – чистий прибуток або прибуток;

СП – повна собівартість продукції.

Таблиця 3.7

Економічна ефективність вирощування озимої пшениці

п/п

Показники

(з розрахунку на 1 га)

Технології

звичайна

проектна

1

Урожайність, ц

45

58

2

Реалізаційна ціна, грн/ц

56,0

60

3

Вартість продукції, грн

2520

3480

4

Витрати, грн..

1833

2259

5

Собівартість 1ц, грн

40,7

38,9

6

Умовний прибуток, грн

687

1221

7

Рівень рентабельності, %

37,5

54,0

Аналізуючи дані таблиці 3.7 можна зробити висновок, що проектна технологія дає змогу поліпшити усі показники економічної ефективності. Тобто зі збільшенням рівня врожайності на 13 ц/га, збільшується вартість продукції понад 3480 грн/га, при цьому витрати на 1 га знаходяться на тому ж рівні. Реалізаційна ціна збільшується тому що, додаткові агрозаходи дають змогу отримати зерно не нижче 3-го класу.

Собівартість зерна озимої пшениці знижується майже на 1,8 грн., при цьому рівень рентабельності складає понад 54 %. Тому застосування проектної технології дасть змогу збільшити економічну ефективність вирощування озимої пшениці.

3.11 Обґрунтування проектної технології

Порівнюючи існуючу та проектну технології, можна зробити загальний висновок (таблиця 3.8), що проектна технологія має враховувати різни аспекти біологічних особливостей сучасних сортів озимої пшениці.

Основний обробіток ґрунту в проектній технології стає більш енергоємним, але зменшення кількості поверхневих обробок значно знизить енергоємність. Ми рекомендуємо вносити більше азоту та фосфору згідно розрахункам балансового методу. Посів необхідно здійснювати згідно розрахованих норм, тому його вагова норма буде в межах 210-250 кг/га, строки сівби необхідно перемістити на декаду пізніше, це позначиться насамперед на якості зерна, сівбу проводити якісним насінням сучасних високопродуктивних сортів. Ми рекомендуємо застосувати внесення гербіцидів, це значно зменшить кількість бур’янів. Для захисту рослин ми рекомендуємо застосувати сучасні хімічні засоби: фунгіцид Імпакт 25 к.с. дозою 0,5 л/га та інсектицид Фастак к.е. дозою 0,1 л/га. Необхідно змінити зрошення культури, розрахунки свідчать, що достатньо менша зрошувальна норма 2000 м3/га, але застосовувати поливи необхідно тільки в критичні періоди. Застосування проектної технології дасть можливість збільшити економічний ефект як за рахунок більшого рівня урожайності так і поліпшення групи якості не нижче 3-го класу.

Таблиця 3.8

Порівняльна операційна карта вирощування

Принципова операція

Технології

Існуюча

Проектна

1. Основний обробіток ґрунту

Оранка 20-22

Оранка 23-25

2. Добрива

З осені N60Р40

підживлення весною N30 - аміачної селітри.

N80Р70

підживлення весною N30 - аміачної селітри.

3. Посів

Норма - 200 кг/га, середина 2 декади вересня

Норма - 210-250 кг/га, в залежності від посівних якостей та сорту, середина 3 декади вересня

4. Сорт

Альбатрос Одеський,

Херсонська 86

Херсонська безоста, Дріада 1,

Любава одеська, Ніконія

5. Боротьба зі бурьянами

Культивації з осені, боронування рано весною

Культивації з осені, Гранстар 75, в.г. 15 г/га перед трубкуванням

6.Боротьба зі хворобами

Вітавакс 200, з.п. протруєння насіння суспензією препарату із розрахунку 10 л води на 1 т насіння.

Вінцит, 5% к.с. нормою 2 л/т протруєння насіння суспензією препарату із розрахунку 10 л води на 1 т насіння. Імпакт 25 к.с. 0,5 л/га по вегетації

7. Боротьба зі шкідниками

Х

Фастак к.е. дозою 0,1 л/га При умові перевищення порогу шкодочиності

8. Зрошення

Зрошувальна норма 2200 м3/га

Вологозарядка – 1000 м3/га

Два вег. полива по 600 м3/га

Зрошувальна норма 2000 м3/га

Вологозарядка – 700 м3/га

Три вег. полива 350, 400 та 550 м3/га

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.