Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОЕКТ Валера.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
711.68 Кб
Скачать

Розрахунок добрив

Показники

N

P

K

1.

Запрограмований врожай ц/га

58

58

58

2.

Вміст в 1 ц продукції, кг

2,5

1,2

2,6

3.

Виноситься поживними речовинами з врожаєм, кг/га

145,0

69,6

150,8

4.

Міститься в орному шарі ґрунту (30 см), мг/100 гр.

5,05

4,1

30,0

5.

Міститься в орному шарі ґрунту (30 см), кг/га

190,9

155,0

983,2

6.

Процент використання поживних речовин із ґрунту

50,0

20,0

70,0

7.

Може бути засвоєно з ґрунту, кг

90,5

31,0

793,8

8.

Недостаток елементів живлення, кг/га

54,5

38,6

-

9.

Процент використання Д.Р. із мінеральних добрив

50,0

30,0

70,0

10.

Треба внести з мінеральними добривами, кг/га

109,0

128,7

-

Відповідно до виносу поживних речовин для формування рівня урожаю 58 ц/га необхідно 145,0 кг азоту, 70 фосфору та 151 калію на один гектар. Розрахунки свідчать, що враховуючи коефіцієнт використання поживних речовин із ґрунту, рослина може використати із ґрунту 90 кг/га азоту, понад 30 кг/га фосфору, та понад 980 кг/га калію. Тому калій в ґрунті знаходиться в достатній кількості, а нестачу азоту і фосфору необхідно поповнити внесенням добрів.

Як показують отримані розрахунки, для формування запрограмованої урожайності пшениці необхідно 109 кг/га д.р. азоту та 128,3 кг/га д.р. фосфору. Але застосування таких розрахункових доз добрив суперечить науковим дослідженням, які свідчать, що співвідношення при вирощуванні озимої пшениці азоту до фосфору повинно бути 1:1, або 1:0,8. [15, 20, 31, 40].

Тому для визначення розрахункової дози добрив при вирощуванні озимої пшениці на зрошенні в умовах конкретного поля необхідно застосовувати методику ІЗЗ УААН (В.В. Гамаюнова, І.Д. Філіпєв,1997) [44]. Відповідно до цієї методики, при вмісті рухомого фосфору у ґрунті більше 2,5 мг/ 100г (тобто вище середнього), необхідно вносити половинну дозу від розрахованого P2O5. Тобто остаточна доза мінеральних добрив, яка буде застосовуватися при проектній технології вирощування, складає N110 P70, при цьому під основний обробіток ґрунту з осені N80 P70. Ми пропонуємо вносити фосфорні добрива у вигляді моноамонійфосфату (амофосу) гр.. (N-11%, Р-49%) 1,45 ц/га під оранку, а азотні добрива у формі аміачної селітри у кількості 1,9 ц/га.

Також здійснити підживлення весною N30 - 0,9 центнера аміачної селітри.

Оптимальна густота рослин високопродуктивних посівів.

Більшість авторів [46, 47, 48, 49, 50, 51, 52] робить висновок, що оптимальна густота насінницького стеблестою у залежності від умов довкілля і сортових особливостей повинна формуватись в одних випадках - за рахунок збільшення числа рослин на одиниці площі (тобто норми посіву), в інших – за рахунок інтенсивності кущення. Необхідно враховувати, що інтенсивність пагоноутворення у великій мірі залежить від вологозабезпеченості, умов поживного режиму рослин, якості посівного матеріалу, біологічних особливостей сорту тощо.

Відповідно до характеристик даних сортів встановлено, що озима м’яка пшениця на зрошуваних землях України найбільший урожай забезпечує при нормі висіву 5 млн. схожих насінин на 1 га.

Норму висіву за заданою кількістю рослин на 1 га визначають за формулою:

(3.5),

де: Н – норма висіву, г; Г – потрібна кількість рослин на одиницю площі, млн. шт.; Д – маса 1000 насінин, г., для сорту Херсонська безоста 42 г., сорту Дріада 44 г, сорту Любова Одеська – 40 г., та сорту Нікосія – 39 г. Показники якості насіння для високих репродукції становіть: чистота насіння 99%, схожість 94%, посівна придатність – 93,1%, В – загальне виживання рослин на рівні 92,0%.

= 245,2 кг/га для сорту Херсонська безоста

=256,8 кг/га для сорту Дріада

=227,7 кг/га для сорту Ніконія

=233,5 кг/га для сорту Любава Одеська

Як показують розрахунки вагова норма значно змінюється в залежності від сорту під впливом ваги 1000 зерен, найбільша вона у сорту Херсонська безоста понад 250 кг/га.

Глибина загортання насіння. Для одержання дружних і рівномірних сходів глибина загортання насіння на добре оброблених і вологих ґрунтах не повинна перевищувати 3 – 5 см, на важких ґрунтах її зменшують на 1 – 2 см, на легких — збільшують до 6 – 8 см. У нашому випадку глибина загортання насіння даних сортів буде на рівні 4-5 см.

Сіють пшеницю різними способами: звичайним рядковим з шириною міжрядь 15 см, вузькорядним з міжряддями 7,5 см, перехресним з міжряддями 15 см, розосередженим, гребеневим, борозенчастим та ін. Основним способом сівби пшениці є звичайний рядковий з шириною міжрядь 15 см.

Увесь комплекс основних операцій для сівби складається із: обробки насіння Вінцит, 5% к.с. нормою 2 л/т із розрахунку 10 л води на 1 т насіння, сівбу проводити в середині 3 декади вересня, нормою 5 млн. схожих насінин на гектар, глибину загортання буде на рівні 4-5 см.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.