Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОЕКТ Валера.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
711.68 Кб
Скачать

3.5.5. Догляд за посівами.

Догляд за посівами озимої пшениці складається з двох основних напрямків

по перше - боротьба з бур’янами;

по друге – боротьба з хворобами;

по третє боротьба з шкідниками.

Боротьба з бур’янами.

Система боротьби з бур’янами починається з осені шляхом утримання поля до посіву за системою напівпару. Ми будемо застосовувати Ураган, в.р 3,5 л/га обприскування вегетуюших однорічних та багаторічних бур’янів літом за 2-3 тижні до посіву, тобто. Це дасть змогу знищити однорічні як злакові так і дводольні бур’яни, та тримати чисте поле до початку весняної вегетації озимої пшениці.

Тому весною необхідно провести сучасний хімічний захист. В якості гербіциду ми рекомендуємо застосовувати Лонтрім, в.к. 1,7 л/га шляхом обприскування посівів в фазу відростання до виходу в трубку. Це дасть змогу знищити однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д.

Боротьба з хворобами.

При інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, коли рослини в додатковому обсязі одержують мінеральне живлення і вологу, одночасно з ними відбувається розвиток збудників найбільше шкідливих грибних захворювань: бурої іржі, борошнистої роси, кореневих гнилей, септоріозу.

Створення і впровадження у виробництво стійких до грибних хвороб сортів, є найбільш ефективним методом захисту сільськогосподарських рослин [7,70].

Важливим заходом боротьби із шкідниками є утримання поля в чистому від бур`янів і сходів падалиці попередника стані весь період від збирання попередника до сівби пшениці.

Боротьба з шкідниками.

В Степу найбільш поширеними шкідниками озимої пшениці є хлібна жужелиця, шкідлива черепашка, злакові мухи, хлібний клоп, попелиці, трипси, листовійки, хлібні пильщики, озима совка, хлібна п’явиця тощо. В різні періоди вегетації вони пошкоджують висіяне насіння, сходи, надземну масу рослин і кореневу систему, дозріваюче зерно. Шкідники наносять великої шкоди посівам пшениці. Втрати врожаю складають у 10-15%. Високі показники якості зерна на сучасному етапі можливо отримати тільки за умов захисту посівів від клопа черепашки. Крім цього втрати від клопа черепашки сягають 3-4 ц/га зерна пшениці [71]. Для боротьби с клопом є більша кількість інсектицидів, вони не різняться за ефективністю та вартістю на 1 га, тому ми пропонуємо умовно

3.5.6. Агробіологічний контроль за посівами. Агробіологічний контроль являє собою науково обґрунтовану систему організаційно – господарських і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження потрібних морфологічних, біологічних, а також господарсько цінних ознак і властивостей сортів сільськогосподарських культур.

Державний сортовий контроль здійснюється шляхом проведення польової апробації і реєстрації сортових посівів, лабораторного і ґрунтового контролю.

В онтогенезі ячмінь проходить 12 етапів органогенезу і такі фенологічні фази проростання насіння, сходи, кущення, трубкування (стеблування), колосіння, цвітіння, формування і налив зернівки, молочна, воскова, повна стиглість. Проростання насіння, фаза сходів та частково кущення відбувається восени, під час 1 та 2 етапів органогенезу, останні фено фази і етапи органогенезу – весною та влітку наступного року. Тривалість вегетації восени – 40 -50 днів, весною і літом – 90 -110 днів.

Агробіологічний контроль за посівами проводиться на протязі вегетації з метою одержання оперативної інформації про стан росту, розвитку посівів, характер формування урожаю, під впливом агроекологічних факторів.

Таблиця 3.7

Строки обліків шкідливих організмів на посівах озимого ячменю

Період обліку, фаза розвитку рослин

Шкідники, хвороби, бур’яни

Спосіб обліку

Економічний поріг шкодочинності

1

2

3

4

Осінь.

Сходи - кущення

Злакові мухи:дорослі комахи

Косіння сачком з

наступним визначенням видів

40 -50 мух на 100 помахів сачком

Личинки

Облік на пробних ділянках. Визначення відсотка пошкоджених рослин

6 – 10 відсотків пошкоджених рослин

Хлібна жужелиця:

Личинки

Грунтові розкопки ділянок площею 0,25м² (50 * 50 см) та глибиною 30 см

1 – 2 личинки у фазу сходів або 2 – 3 личинки у фазу кущення на 1м²

Озима та інші підгризаючі совки:

гусінь

Облік на пробних

ділянках

2 – 3 екз. на 1 м²

Цикадки: дорослі комахи, личинки

Облік на пробних

ділянках

120 -150 екз. на 1м²

Злакові попелиці: дорослі комахи, личинки

Облік на пробних

ділянках

50 – 100 екз. на 1 м²

Продовження таблиці 3.7

1

2

3

4

Кущіння

Хвороби: борошниста роса, бура іржа, септоріоз

Облік на пробних ділянках. Визначається відсоток уражених рослин

Кущіння – до початку зимових умов

Мишоподібні гризуни: дорослі та молоді особи

Маршрутне обстеження. Підрахунок колоній гризунів.

3 колонії і більше на 1 га

Весна. Відновлення весняної вегетації – кущення озимих, сходи ярих

Мишоподібні гризуни, хлібна жужелиця, злакові мухи

За методикою осіннього обліку

За методикою осіннього обліку

Трубкування озимих, кущіння – трубкування ярих

Шкідлива черепашка: клопи, що перезимували

Облік на пробних ділянках

1,5 – 2 клопа і більше на

1 м²

Хлібні п’явиці: жуки

Облік на пробних ділянках

40 -50 жуків на 1м²

Злакові попелиці

Облік на пробних ділянках

8 – 10 попелиць на 1 рослину

Борошниста роса

Облік на пробних ділянках

Ураження рослин понад 1%

Септоріоз

Облік на пробних ділянках

Ураження рослин понад 5%

Бура іржа

Облік на пробних ділянках

Ураження рослин на 1%

Плямистості листя

Облік на пробних ділянках

Ураження рослин понад 5%

Злакові трипси: дорослі комахи, личинки

Відбір пробних рослин

15 особин на стебло

Хлібні пильщики: дорослі комахи

Косіння сачком

4 екз. на 1м²

Злакові попелиці

Підрахунок на пробних рослинах

8 – 10 екз. на стебло при 50% заселених стебел

Літо. Формування

зернівки – молочна стиглість

Шкідлива черепашка: личинки молодих віків

Облік на пробних рослинах, косіння сачком

2 личинки і більше на

1м ² в посівах сильних і цінних сортів ячменю, на решті посівів -4 -6 екз./м²

Злакові попелиці

Підрахунок на пробних рослинах

8 – 10екз.на стебло при

50% заселених стебел

Злакові трипси: личинки

Підрахунок на пробних рослинах

40 екз. на 1 колос

Шкідлива черепашка:

личинки старших віків

Облік на пробних

рослинах, косіння сачком

1 – 1,5 личинки і більше

на 1м² в посівах, де

планується одержання високоякісного зерна, на решті –3 – 4 екз./м²

Хлібна жужелиця: доросла комаха

Облік на пробних ділянках

3 – 5 жуків/м²

Хлібні жуки: дорослі комахи

Облік на пробних ділянках

3 – 5 жуків/м²

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.