Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Upravlinnya.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.92 Mб
Скачать

Порівняльна характеристика керівника-менеджера і керівника-лідера

Керівник-менеджер

Керівник-лідер

Адміністратор

Ін новатор

Доручає

Надихає

Працює за метою інших

Працює за власною метою

Опирається на план

Керується власними поглядами

Покладається на систему

Опирається на людей

Для переконання використовує докази

Для переконання використовує емоції

Контролює

Довіряє

Професіонал

Ентузіаст

Справу виконує правильно

Робить правильну справу

Поважають

Його обожнюють

Першим кроком для формування лідерських якостей є різнобічний самоаналіз: що зроблено правильно, яке рішення виявилось найефективнішим, які інші варіанти вирішення проблеми можна було застосувати і т. д. Дослідження показали, що лідером може стати людина, що володіє сукупністю необхідних якостей і потрібною формою поведінки. Головними ознаками лідерства є високий рівень активності та ініціативності людини під час вирішення групою спільних завдань, здатність впливати на інших людей, прояв якостей, що для даної групи є взірцем.

Лідерів умовно поділяють на ділових (інструментальних) і емоційних. Перші здатні позитивно впливати на професійну діяльність, другі – на загальний фон настрою. В обох випадках мова йде про позитивне лідерство. Іноді в групі може виникнути негативний лідер, який дезорганізує її діяльність, негативно впливає на настрій в групі і відносини між її членами.

Незалежно від схильності до тої чи іншої форми управління керівник організовує роботу, що передбачає довго- і короткострокове планування, контроль діяльності групи в цілому і окремих її учасників, збирає та аналізує інформацію, пов’язану з цією діяльністю, домагається найбільш успішного досягнення запланованої мети. Все перераховане входить до посадових обов’язків, тому орієнтуватися тільки на лідерський підхід не можна. Лідер не несе особистої відповідальності, орієнтується на власне бачення мети і шляхів її досягнення.

Одним з факторів, що сприяє досягненню групою мети, є авторитет, яким володіє керівник. Незважаючи на офіційність посади, керівник не завжди має його. Якщо в групі новачків будь-який керівник є авторитетним, то серед більш досвідчених і дорослих учасників авторитет посади повинен підтверджуватися певними особистими якостями. Відомо, що невідповідність між посадовими обов’язками та особистісними якостями, а також реальними можливостями керівника призводить до зниження ефективності роботи групи. Окрім того, авторитет залежить і від об’єктивності, тактовності керівника, а також властивого йому взаєморозуміння, уміння використовувати індивідуальні особливості учасників групи, опиратися на колектив в цілому, від стилю керівництва.

Зміст, слабкі і сильні сторони різного стилю керівництва відображені в таблиці 10.

Таблиця 10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]