Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Upravlinnya.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.92 Mб
Скачать

Управлінська решітка

Міра врахування інтересів людей

Висока

1.9

Управління в дусі

сільського клубу

Підвищена увага до задоволення потреб людей веде до створення комфортної та дружньої атмосфери і робочого ритму в організації

9.9

Групове управління

Виробничі успіхи забезпечуються працею людей, відданих справі, їхні прагнення до спільної діяльності зумовлюють взаємини, які ґрунтуються на довірі і повазі

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5.5

Організаційне управління

Можна досягти доброго управління шляхом балансування потреби у виробничих результатах і підтримки на задовільному рівні морального настрою людей

1.1

Збіднене управління

Досить мінімальних зусиль для досягнення необхідних виробничих результатів і збереження членства в організації

9.1

Влада-підпорядкування

Ефективність виробництва залежить від створення таких робочих місць, де людина працює з нормальною віддачею

Низька

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Низька Висока

Міра врахування інтересів виробництва

Як методика розвитку організацій «решітка менедж­менту» надзвичайно актуальна. Вчені дійшли висновку, що будь-який результат дося­гається в «силовому полі» між виробництвом і людиною. Було виділено дев’ять градацій кожної «силової лінії», що дало змогу визначити п’ять характерних типів управлінської поведінки, кожен з яких позначений координатами. Вертикальна вісь її – міра врахування інтересів людей (від 1 до 9), горизонтальна – міра врахування інтересів виробництва. Стилі керівництва визначаються обома критеріями. Перша «силова лінія» веде до максимального обсяду ви­робництва різноманітних товарів і послуг. Постійною метою тут, зокрема, є максимально високий обсяг прибутку, зни­ження витрат виробництва та ін. Якщо при цьому прагнути підвищити продуктивність за всяку ціну, без огляду на спів­працю, то це призведе до сумних наслідків. Інша «силова лінія» спрямована на людину. Вона скерована на те, щоб умови найбільше відповідали її потребам і бажанням. Між цими двома «силовими лініями» існує певна суперечність.

Р. Блейк і Дж. Мутон виходили з того, що найефективнішим стилем керівництва є поведінка керівника в позиції 9.9. Такий керівник органічно поєднує високу увагу до підлеглих і до виробництва. Вони також зрозуміли, що є багато різновидів діяльності, в яких важко однозначно визначити стиль керівництва, але вважали, що професійна підготовка і свідоме ставлення до мети дає можливість усім керівникам наблизитися до стилю 9.9.

Слабке місце усіх згаданих теорій та моделей лідерства – нездатність знайти залежність між стилем керівництва, задоволеністю працею та її продуктивністю. Для розв’язання цього питання пропонувалося враховувати не тільки взаємини між керівником та виконавцем, а й особливості всієї ситуації загалом. Так, були розроблені ситуаційні моделі керівництва, найбільш поширеною з яких є модель керівництва Ф.Фідлера (табл. 8).

Таблиця 8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]