Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_sotsiologii.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
81.55 Кб
Скачать

44. Функції соціології

Соціологія – суспільне явище, а отже, їй притаманні риси суспільства, в якому вона розвивається. Поруч із цим вона впливає на суспільство, змінюючи його. Соціологія залежить від процесів, що відбуваються у суспільстві, а отже, й виконує низку важливих функцій, спрямованих на вивчення та вдосконалення суспільства. При визначенні функцій соціології беруться до уваги особливості суспільства на даному етапі його розвитку. Таким чином для сучасного українського суспільства можна виділити 3 основні функції соціології, кожна з яких має певні завдання(положення), які її конкретизують: 1)Теоретико-пізнавальна. Вона полягає у тому, що соціологія накопичує знання щодо структури та функціонування суспільства та окремих його елементів і завдяки соціологічному аналізу минулого суспільства, формує можливі варіанти його розвитку в майбутньому, а отже, виконує прогностичну функцію. 2) Громадянська функція полягає у тому, що соціологія надає широкому загалу населення інформацію про сучасний стан суспільства, про сутність процесів, що в ньому відбуваються, про їх причини та результати з метою формування у населення соціологічного мислення, яке виражається в адекватній оцінці індивідом чи соц. групою різних сфер свого життя та вмінні передбачати наслідки тих чи інших дій. Таким чином, головною «підфункцією» громад. функції є інформаційна ф-ція, яка базуються на емпіричних дослідженнях. 3)Практично-політична функція полягає у сприянні більш ефективному керівництву соціальними процесами завдяки тому, що соціологи співпрацюють з владними органами, надаючи їм соціологічної інформації щодо стану сучасного суспільства.Практично-політична функція здійснюється також за рахунок соціально-інженерної діяльності яка містить: • соціальне проектування – створення образу стану суспільних явищ та процесів, яких передбачено досягти. А також • соціальні технології – визначення засобів реалізації того образу, який необхідно досягти.

43. Теоретико-пізнавальна функція соціології

Соціологія – суспільне явище, а отже, їй притаманні риси суспільства, в якому вона розвивається. Поруч із цим вона впливає на суспільство, змінюючи його. Соціологія залежить від процесів, що відбуваються у суспільстві, а отже, й виконує низку важливих функцій, спрямованих на вивчення та вдосконалення суспільства. В сучасному українському суспільстві можна виділити 3 основні функції соціології(практично-політична, громадянська та теоретико-пізнавальна) Кожна з цих ф-цій має певні завдання(положення), які її конкретизують. Теоретико-пізнавальна функція полягає у тому, що соціологія накопичує теоретичне знання щодо структури та функціонування суспільства та окремих його елементів.Складовою теоретико-пізнавальн. функції є прогностична функція, що має на меті формувати варіанти подальшого розвитку суспільства завдяки соціологічного аналізу минулого суспільства.Ще однією «підфункцією» теоретико-пізнав. функції можна назвати соціальну критику, яку сучасний америк.соціолог Є.Гідденс вбачає як основну роль соціології у сучасному суспільстві. Соціальна критика являє собою критичний аналіз вже існуючих теорій суспільства та критичну оцінку суспільства і його явищ. З точки зору соціальної критики соціолог має не тільки спостерігати та описувати процеси, що відбуваються у суспільстві, а й бути активним учасником реформування цих процесів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]