Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_sotsiologii.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
81.55 Кб
Скачать

27. Понятта та класифікація соціологічної теорії « середнього рівня»

Виділення різних рівнів соціологічного знання обумовлено різною мірою узагальнення одиниць соціологічного аналізу. Так, виділяють нижчій рівень – емпіричні соціологічні дослідження, теорії середнього рівня-спеціальні соціологічні теорії та загально соціологічні теорії макро та мікротеорії) спеціальні соціологічні теорії аналізують окремі сфери суспільного життя, різноманітні соціальні феномени та соціальні процеси, відтворення та розвиток окремих соціальних спільнот та соціальних інститутів. Поняття ”теорії середнього рівня” було запропоновано американським соціологом Р.Мертоном. Ці теорії Мертон вважав «посередниками»між абстрактними різнорідними загально соціологічними теоріями та безпосередньо емпіричними дослідженнями. Існує незчисленна кількість спеціальних соціологічних теорій. Це обумовлено тим, що з розвитком суспільства відбувалися постійні його зміни і відповідно, поява нових галузей соціологічного знання (теорій середнього рівня). Наприклад, в Україні результатом зміни суспільства є становлення таких спеціальних соціологічних теорій електоральна соціологія, соціологія підприємництва, соціологія бідності, інформаційна соціологія, соціологія реклами, соціологія менеджменту, соціологія туризму, соціологія соціальної безпеки, соціологія свободи і т.п.Існує багато класифікацій спец.соц.теорій, та найвдалішою у теоретичному і практичному аспектах прийнято вважати таку класифікацію спеціальних соціологічних теорій: 1. Спеціальні соціологічні теорії. Вивчають соціальні закони, закономірності функціонування і розвитку соціальних спільнот. Усі вони безпосередньо пов”я- зані з предметом соціології як науки (теорія соціальної структури, теорія соціальної стратифікації, теорія соціальних систем, теорія соціального розвитку, теорія соціальних конфліктів). 2. Галузеві соціологічні теорії. Назва має умовний характер і свідчить, що критерієм диференціації в даному разі є окремі сфери суспільного життя і форми масової свідомості (соціологія праці, соціологія науки, соціологія освіти, соціологія дозвілля тощо). 3. Особлива група. Соціологічні теорії (соціологія особистості, соціологія молоді, соціологія мистецтва, соціологія моралі тощо). 4. Соціологічні теорії вузького значення (теорія бюрократії, теорія референтних груп, теорія мотивації та ін. ).

23. Поняття генеральної та вибіркової сукупності. Типи вибірки

Генеральна сукупність це сукуп всіх одиниць вибіркового дослідження. Як правило, об´єкт дослідження обмежений територіально і в часі.Визначення генеральної сукупності передбачає конкретизацію характеристик об´єкта, його найважливіших суттєвих ознак, які піддаються фіксації. Вибіркова сукуп це частина генеральної сукуп, яка, власне, підлягає дослідженню. Вона нібито є мікромоделлю генеральної сукупності, її структура повинна максимально збігатися зі структурою генеральної сукупності за основними якісними характеристиками і контрольними ознаками. За способами відбору одиниць розрізняють такі види вибіркового спостереження: 1) випадкова вибірка – така вибірка, при якій відбір одиниць з усієї генеральної сукупності є ненавмисним (випадковим). Для цієї вибірки характерне жеребкування. Розрізняють повторну і безповторну випадкову вибірку. При повторній виборці кожна одиниця може бути вибрана декілька разів, а при безповторній кожна одиниця сукупності обирається лише один раз. Найчастіше застосовується повторна випадкова вибірка. 2) механічна вибірка – це така вибірка, при якій відбір одиниць проводиться механічно через певний інтервал. Механічна вибірка завжди безповторна. 3) стратифікаційна (районована) вибірка – це така вибірка, при якій генеральну сукупність поділяють на однорідні групи за певною ознакою (або на райони і зони). Потім з кожної групи у випадковому порядку відбирається певна кількість одиниць, пропорційно питомій вазі групи в загальній сукупності. районована вибірка часто здійснюється в декілька ступенів.Розрізняють квотну і не квотну районовану вибірку.У не квотній вибірці береться однакова кі-сть представників груп. А квотна вибірка будується у тих самих пропорціях, як і генерал. сукуп. 4) серійна вибірка – це така вибірка, при якій відбір одиниць проводиться групами (серіями) і обстеженню підлягають усі одиниці відібраної групи (серії). 5) «снігової кулі». Цей метод використовують, коли потрібно опитати декілька сот представників громадських організацій, знаючи, наприклад, лише 10 з них. Тоді інших респондентів шукають за допомогою цих 10, якщо кожен з них погодиться повідомити про своїх знайомих, які належать до цих організацій, а ті повідомлять про своїх знайомих. Наслідком цього буде збільшення кількості людей, яких можна буде опитати, тобто вибірка, формується поступово, як «снігова куля».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]