Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_sotsiologii.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
81.55 Кб
Скачать

24.Поняття загальносоціологічної теорії.

Виділення різних рівнів соціологічного знання обумовлено різною мірою узагальнення одиниць соціологічного аналізу. Так, виділяють нижчій рівень – емпіричні соціологічні дослідження, теорії середнього рівня-спеціальні соціологічні теорії та загально соціологічні теорії) Найбільша міраузагальнення притаманна загальносоц теоріям. Вони є вищім рівнем соціологічного знання. До них відносяться макросоціологічні теорії(структурний функціоналізм, теорія соціального конфлікту) та мікросоціологічні теорії(теорія соціального обміну, символічний інтеракціонізм, феноменологічна соціологія, психоаналітичні теорії, етнометодологія). Дані теорії аналізують закономірності та механізми функціонування суспільства, взаємозв’язок між окремими частинами соціального цілого, формують методологічні підходи до соціологічного аналізу суспільства.

Таким чином, вищий рівень системи соціологічного знання складається із багатьох теорій і немає однієї загальної теорії, яка могла б пояснити суспільство у всіх його проявах. Отже, прийнято казати про поліпарадігмальність соціології, тобто, про існування багатьох моделей, взірців постановки та вирішення проблем, а також систему положень, що зображують наукову картину світу. До речі, не тільки соціологія, а жодна з наук не має однієї єдиної теорії, яка б всебічно пояснювала світ природи, світ суспільства, світ людини і т.п. Тому,поліпарадигмальність – це «нормальний» стан будь-якої сучасної науки.

Множинність пояснення досліджуваних соціальних феноменів та процесів як критерій обґрунтованості соціального знання обумовлює поліпарадигмальність сучасної соціології, а значить, існування численних

загальносоціологічних теорій, тобто теорій найвищого рівня узагальнення.

46. Що таке соціологічне дослідження? Перед людством встають такі складні й важливі проблеми, як, наприклад, оцінка громадської/суспільної думки щодо певної проблеми тощо. Знайти відповіді на ті та інші питання зможе соціол. дослідження. Соціол. дослідження – дослідження, де одні соц. явища пояснюються за допомогою інших соц. явищ; вивчення багатьох випадків, їх статистичне узагальнення та порівняння. Соціол. дослідження слугує сполучною ланкою між теоретич. знаннями та реальною дійсністю. Воно допомагає встановлювати нові закономірності розвитку суспільства. За допомогою соціол. дослідження можна вирішувати велике коло питань та задач, аналізуючи отримані дані та даючи конкретні рекомендації щодо вирішення проблем. Зв’язок теоретики та емпірики – гарантія науковості самого дослідження. Соціол. дослідження здійснюється за допомогою (методи соціол. дослідження): • спостереження • аналіз документів • опитування (анкетування, інрерв’ю) Таким чином, так як результатом соціол. дослідження є нове знання, роль самого дослідження у процесі вивчення суспільства є вагомою та значущою.

36.Особливості та основні вимоги до професійної діяльності соціолога У своїй діяльності соціолог має керуватися високим відчуттям відповідальності, памятати про те, що його рекомендації, висновки, дії можуть вплинути на життя індивидів, соціальних груп та суспільства в цілому. Тож при виникненні неоднозначних відповідей у дослідженні треба перш за все користуватися заповіддю «не зашкодь». При проведенні дослідження соціолог має бути обєктивним, орієнтуватися на високі професіональні стандарти, при будь яких обставинах не допускати спотворення істини. Він має чітко сформулювати завдання майбутнього дослідження, визначити рамки майбутньої роботи відповідно до свого досвіду, індивідуальних можливостей, посадових функцій, вживаних методик. При проведенні опитувань, анкетування та ін. соціолог не може давати гарантіх респондентам брати на себе зобов'язання перед ними, не маючи на те спеціальних повноважень. Також треба сказати, що соціолог повинен строго дотримуватись терміну, встановленого фінансуючим органом. При публікації результатів дослідження соціолог зобов'язаний вказати всіх його учасників, включаючи студентів і аспірантів, якщо вони не зареєстровані спеціальним протоколом. Заяви про авторство повинні точно відображати вклад кожного з учасників в процес дослідження і обробки отриманих даних.Дані і матеріали, що цитуються дослівно і запозичені з опублікованих або неопублікованих робіт інших фахівців, повинні супроводитися засланням на автора.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]