Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oporny_konspekt_lektsiy_z_politologiyi.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
1.73 Mб
Скачать

Тема 1. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання

 1. Об’єкт, предмет,структураполітології

Політолóгія (від грецького politika— державні й суспільні справи і logos — слово, поняття, вчення) — соціальна наука про політику, про закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, функції політичної системи та влади, про сутність форми та методи діяльності суб'єктів політики та про проблеми міжнародних відносин.

Об´єктом політології є все те, що відноситься до прояву політичного:

– політична сфера, особливості її функціонування і розвитку;

– політична дійсність, політичне життя особи й суспільства, політичні відносини;

– політичні ідеї, теорії і доктрини, проблеми, події, прогнози, технології політичних процесів.

Предметом політології є певна система знань про політичний об´єкт, а саме:

·        історико-політичні вчення;

·        закономірності становлення, функціонування, зміна політичної влади;

·        джерела, рушійні сили політичного життя суспільства;

·        сутність, природа, тенденції розвитку, механізми прояву політичного;

·        конкретні прояви, процеси, відносини політичної дійсності, які вивчаються політологами;

·        політичні інститути (конституції, центральний уряд, регіональне, місцеве управління, адміністрація та ін.);

·        політичні партії, групи об´єднання, участь громадян в політиці, громадська думка;

·        міжнародні відносини.

У структурі політології виділяють два рівні: 1.Теоретичну науку, що ставить своїм завданням вивчення та аналіз політичних явищ і процесів, закономірностей їх розвитку, вироблення методології пізнання політичної дійсності. Основними складовими даного рівня політичної науки є: — історія політичних вчень (дослідження становлення й розвитку політичних ідей, поглядів, течій); — теорія політики (концепції політичної влади, політичної систе ми, політичної культури; партологія, елітологія, теорія міжна родних відносин, геополітика, політична глобалістика та ін.).

2. Прикладну (емпіричну) політологію, пов'язану з аналізом конкретної політичної ситуації, безпосереднім впливом на поточну політику, досягненням практичного ефекту. Змістом прикладної політології є розробка політичних технологій, програм і процедур, спрямованих на: — проведення виборчих кампаній; — врегулювання політичних конфліктів; — політичне прогнозування, планування й консультування; — формування суспільної думки та ін.

 1. Основні методи і функції політології Основні методи політології

 • Історичний.

 • Інституційний.

 • Соціальний.

 • Емпіричний (прикладний).

 • Системний.

 • Структурно-функціональний.

 • Соціально-психологічний (біхевіорестичний).

 • Порівняльний.

 • Політичного моделювання.

 • Антропологічний.

Функції політології

 • Описова.

 • Пояснювальна.

 • Інструментальна.

 • Інноваційна.

 • Прогностична.

 • Методологічна.

 • Світоглядна.

 • Функція політичної соціалізації.

 • Прикладна.

 • Нормативна.

 • Ідеологічна.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.