Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mark_moya_redakts.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
476.16 Кб
Скачать

80Маркетингові цілі і цілі ціноутворення.

Цілі маркет-гу:

  • (основна)сприяти в-ву того, що споживається, а не продажу того, що виробляється

  • обоюдна вигода виробника і споживача досягнення найкращих ек. результатів

Цілі ціноутворення :

  • Максимізація поточного прибутку – оцінюють попит на товар і витрати стосовно різних рівнів цін і відповідних обсягів збуту, та обирають ціну, яка забезпечує максимальний поточний прибуток.

  • Збільшення частки ринку – фірма знижує ціну і сподівається, що зростання обсягу збуту поліпшить її позиції на ринку і приведе до збільшення прибутку у майбутньому.

  • Завоювання лідерства за якістю продукції – фірма прагне запропонувати ринку найкращій товар за високою ціною, яка повинна покрити витрати на науково-дослідні розробки.

  • Забезпечення виживання фірми – труднощі можуть виникнути внаслідок надлишкових потужностей, інтенсивної конкуренції чи змін в уподобаннях споживачів.

81 Внутрішні і зовнішні ціноутворюючі чинники маркетингу. . Вн. чин.: фактор витрат. Політика фірми орієнтована на витрати, буде встановлювати ціни, виходічи з витрат і відсотка прибутку. В=Вп+Вз*Кт; Вп-витрати постійнв; Вз-витрати змінні; Кт-кількість проданих одиниць товару; В- витрати загальні. Ціноутворення, в оснву якого покладено витрати, застосовують до товарів виробничого призначення, котрі не мають особливих, тільки їм притаманних рис в очах покупця. Фактор витрат включає:1)оцінку витрат;2)аналіз цін і товарів конкурентів. Вибір метода ціноутворення:1)розрахунок ціни по методу “середні витрати+прибуток”;2) розрахунок ціни на основі аналіза беззбитковості і забезпечення цільового прибутку;3)встановлення ціни на основі відчуваємої цінності товара. Зовнішній чинник: 1)фактор попиту;2)фактор конкуренції . Фактор попиту: ціноутворення, орієнтоване на ринковий попит, передбачає оцінку інтенсивності попиту: більш високі ціни призначаються за товари підвищеного попиту, а низькі ціни-прислабкому попиті, навіть якщо собівартість одиниці товару в обох випадках однакова. Ціна постійно змінюється і ціноутворення стає ефективною зброєю в руках продавця. Ціноутворення з орієнтацією на попит ефективне щодо марочних споживчих товарів та багатьох видів товарів виробничого призначення. Встановлення кінцевої ціни залежить від:1)психології ціносприйняття;2)політики цін фірми;3)впливу ціни на інших учасників ринкової діяльності. При встановленні цін на свої товари продавець не повинен використовувати такі прийоми:а)фіксирування цін;б)підтримання роздрібних цін;в)цінова дискримінація;г)продаж по цінам нижчим мінімально допустимих;д)підвищення цін;е)шахрайське підвищення цін. Фактор конкуренції: головне у ціноутворенні, орієнтованому на конкурентів, враховуватиціни на продукцію тих фірм, які виготовляють аналогічні продукти. Виділяють:1)конкуренцію між фірмами однієї галузі;2)міжгалузеву конкуренцію;3)конкуренцію замінників. Цінова політика продавця залежить від типу ринка. Ринок чистої конкуренції-продавець не взмозі запросити ціну вищу за ринкову, оскільки покупці можуть вільно придбати необхідну кількість товару за цією ринковою ціною. Ринок монополістичної конкуренції-наявність діапазону цін пояснюється здатністю продавців запропонувати покупцям різні варіанти товарів. Олігополістичний ринок-товари можуть бути схожими, а можуть бути і несхожими. Невелика кількість продавцівпояснюється тим, що новим претендентам важко проникнути на цей ринок. Кожен продавець чутко реагує на стратегію і дії конкурентів. Ринок чистої монополії- лише один продавець. Методика розрахунку цін:1)постановка задач ціноутворення;2)забезпечення виживаємості;3)максимізація поточного прибутку;4)завоювання лідерства за показниками частки ринка;5) завоювання лідерства за показниками якості товара.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]