Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
makro_voprosi.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
653.31 Кб
Скачать

58.Загальна рівновага нац-го ринку. Графік Хікса-Хансена для нац-го ринку.

У т. перетину кривих IS та LM досягається рівновага у нац-й ек-ці. Ця точка визначає %-ну ставку r і рівень доходу У, які задовольняють умови рівноваги як на ринку т., так і на ринку грошей. Модель IS-LM дає змогу аналізувати вплив макроек-ї політики на рівноважний рівень доходу в нац-й ек-ці у короткостроковому періоді. Ця модель показує, які зміни в екзогенних змінних – державних видатках, пропозиції грошей і податках тощо – визначають ендогенні змінні, передовсім %-ну ставку й дохід (обсяг нац-го виробництва). Модель також дозволяє аналізувати вплив збурень на товарному й грошовому ринках на нац-ну ек-ку. Модель IS-LM пояснює положення й нахил кривої сукупного попиту. Інакше кажучи, вона дає змогу показати, що зі зростанням рівня цін нац-й дохід зменшується. Чинники, що переміщують криві IS та LM (за незмінного рівня цін) впливають також і на криву сукупного попиту. Зміни у фіскальній політиці переміщують криву IS, а в монетарній – LM. За даного рівня цін збільшення державних видатків, скорочення податків або зростання пропозиції підвищують дохід у моделі IS-LM (переміщують її управо) і навпаки. Модель IS-LM використовується для аналізу наслідків грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики держави.

59. Рівновага ринку товарів та платникових послуг і ринку грошей та цінних паперів. Модель IS-LM. Об’єднавши разом у межах однієї моделі криві IS та LM можна переконатися, що існує єдина комбінація, яка одночасно забезпечує досягнення рівноваги на товарному і грошовому ринку. Модель IS-LM досліджується у короткостроковому періоді при якому рівень цін залишається незмінним, а змінюється ставка процента та обсяг доходу. Точка перетину кривих IS та LM визначає такий рівень процентної ставки і доходу ,за яких встановлюється рівновага, як товарного так і грошового ринків. Інакше кажучи, у точці перетину цих кривих фактичні видатки дорівнюють запланованим, а пропозиція реальних грошових залишків дорівнює попитові на них. Модель IS-LM використовується для аналізу наслідків грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики держави. Тобто, ця модель показує як зміни в державних видатках, пропозиції грошей, податках визначають зміни процентної ставки й дохід (обсяг національного виробництва). Модель також дозволяє аналізувати вплив збурень на товарному й грошовому ринках на національну економіку. Модель IS-LM дає змогу показати, що зі зростанням рівня цін національний дохід зменшується, тобто крива AD є спадною. Чинники, що переміщюють криві IS та LM впливають також і на криву сукупного попиту. Зміни у фіскальній політиці переміщюють криву IS , а в монетарній LM. Водночас це позначається на кривій сукупного попиту. Наприклад, збільшення державних видатків, скорочення податків або зростання пропозиції грошей підвищюють дохід у моделі IS-LM і переміщюють криву АD управо, і навпаки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]