Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
makro_2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
249.34 Кб
Скачать

Білет 1!!

  1. Об'єкт та предмет макроекономіки.

Макроекономіка - досліджує результати та наслідки суспільної економічної діяльності усіх учасників народного господарства.

Об’єктом макроекономіки є економічна система.

Предметом макро – поведінка макро суб’єктів на рівні економіки, як єдиного цілого. об’ємом, є ефективність функціонування національної економіки, або, кажучи точніше, ефективність функціонування механізмів економічної системи.    Вивчаючи ефективність функціонування національної економіки, макроекономіка приділяє особливу увагу поведінці основних економічних суб’єктів – домогосподарств, фірм та держави. При цьому макроекономіка розглядає поведінку не конкретних господарських одиниць, а їх сукупності, яку вона отримує через агрегування.        Агрегування – це поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю, оскільки набагато зручніше звести сотні тисяч ділових одиниць економіки України воєдино і розглядати їх як одну одиницю. Макроекономіка, досліджуючи зв'язки між агрегатами, оперує агрегатними узагальненими показниками (наприклад, валовий внутрішній продукт — це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, що вироблені у країні за рік). Водночас ця наука широко використовує середні величини, наприклад подушні доходи або середню продуктивність праці.       Макроекономіка особливу увагу приділяє чотирьом сферам, які можна виокремити у національній економіці, — сферам виробництва, зайнятості, цін та зовнішньоекономічних зв'язків. Макроекономіка простежує фактори та наслідки економічного зростання, пояснює, чому одні країни демонструють високі темпи зростання упродовж XX століття, тоді як економіка інших країн розвивається вкрай повільно або занепадає. Макроекономіка досліджує рівень зайнятості, причини вимушеного безробіття, його впливи на різні макроекономічні параметри.        Особливу увагу макроекономіка приділяє взаємозв'язку інфляції та безробіття.        Економіка майже всіх країн світу є відкритою, тобто країни експортують та імпортують товари і послуги. Інакше кажучи, складається сфера зовнішньоекономічних зв'язків країни. Макроекономіка намагається виявити умови досягнення зовнішньої рівноваги, за яких країна не перетворюється на світового боржника, пояснити динаміку валютних курсів, втечу капіталу з країни тощо. 

2. Визначення.

Середня схильність до заощадження – частка скупних заощаджень у сукупному доході: APS=s/Yd

Модель економічного кругообігу; Домогосподарства – підприємства – держава – зовнішній сектор.

Мультиплікатор Кейнса;  m=y/I, у - приріст доходу, І- приріст інвестицій.

Демпінг — продаж товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних товарних ринках, за умови, що низький рівень ціни не зумовлюється відповідним рівнем витрат виробництва цього товару.

3. 1.Задача.  С=6+0,8у І=8 Знайти дохід? У=С+І У=6+0,8у+8 У=70 

    1. Задача:

1)R=220; D=250;Rr =20%

Знайти зміну пропозиції грошей

Білет 2

1. Види та тривалiсть економiчних циклів. Економічний цикл та його фази

Економічний цикл - це послідовність піднесень і спадів ек-ної активності протягом кількох років, т.б. це рух сусп. вир-ва від одного кризового явища до ін., який постійно повтор-ся. Фази ек-х циклів:

1) Криза; перевир-во товарів порівняно з платоспр-м По; падіння рівня цін внаслідок перевищ-ня Пр товарів над платосп-м По; скороч-ня обсягів вир-ва; масове банк-во фірм; зрост-ня безроб-тя і скороч-ня номін-з/п;потрясіння кредитної системи.

2) Депресія: скороч-ня вир-х інвест-й;збільш-ня запасів; скороч-ня По на роб силу; різке падіння чистого приб; падіння обсягу продажу; скороч-ня кільк-ті нових заказів; скороч-ня По на кред-ні рес-си.

3) Пожвавлення: перехід до стійкого розширеного вир-ва; зрост-ня По на

активні елементи засобів вир-ва; зрост-ня По на сировину, роб силу;зрост-ня з/п.

4) Піднесення: значний приріст вир-чих інвестицій; скороч-ня запасів;різке зростання По на роб силу; значний приріст загального рівня цін.

Види :

Короткі (малі)3-4 пов'язані з відновленням рівноваги на споживчому ринку. Їх матеріальною основою процеси, що відбув-ся у сфері грошових відносин.

Середні 7-11пов'язані зі зміною По на засоби вир-ва. Їх матеріальною основою є

необхідність оновлення основного капіталу.

Великі. (Довгі). (40-60 р.) Їх матеріальною основою є зміна базових технологій і поколінь машин, оновлення об'єктів інфраструктури.

Причини циклічних коливань:

1.великі технічні нововведення, які з'являються нерегулярно і зумовлюють

коливання в діловій активності; 2.політичні перевороти, різка трансформація соц-ек системи, війна та ін.3.випадкові події системного хар-ра;4 помилкові рішення в грошово-кредитній політиці, які супроводжуються появою надмірної кільк-ті грошей або надмірним вилученням грошей з обігу;5різкі зміни в зовнішніх умовах функціонування національної ек-ки(зростання цін на імпортні енергоносії, фінансова криза у торгових

партнерів тощо).

Визначення:

1)Галопуюча інфляція - зростання цін темпами в межах 10-50% в річному вимірі ( підприємці постійно підвищують ціни, падає купівельна спроможність населення, банки підвищують плату за кредит);

2)Об’єкт макроекономіки – економічна система.

3)Депозитний мультиплікатор: m=(1/r)100%, r – норма обов’язкових (мінімальних) банківських резервів.

4)Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу.

5)ВНП - сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств. ВНП = C + I + G + X – M

Білет 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]