Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
makro_voprosi.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
653.31 Кб
Скачать

53. Ввп та чистий економічний добробут:порівняльний аналіз для України.

ВВП визначають як сумарну ринкову вартість всіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні за рік. Кінцевий продукт - це частина валового внутрішнього продукту, що остаточно виходить за межі по-точного виробництва і використовується для споживання, нагромадження, експорту, а також для заміщення витраче-них засобів виробництва.

Кінцевий продукт включає продукцію:

· використовувану для особистого і суспільного спожи-вання;

· призначену для заміщення вибулих основних виробничих і невиробничих фондів;

· використовувану на приріст виробничих і невиробничих фондів;

· спрямовану на приріст виробничих і споживчих запасів;

· використовувану на чистий експорт.

ВВП виключає проміжні товари, тобто ті, що використовуються для виробництва інших товарів: сировини, матеріалів, палива, електроенергії та ін. Щоб уникнути подвійного рахунку при вимірюванні ВВП, необхідно підсумувати добавлені вартості на кожній стадії вироб-ва.

ВВП включає про-дукцію та послуги, які вироблені резидентами країни про-тягом року. Резиденти - це: 1) фізичні особи країни з постійним місцем проживання в цій країні (в тому числі ті, хто тимчасово знаходить-ся за її межами); 2) юридичні особи країни з місцезнаходженням у цій країні; 3) підприємства та організації - не юридичні особи, які створені відповідно до законодавства країни, але зна-ходяться за її межами; 4) дипломатичні та інші представництва країни за її ме-жами; 5) закордонні філіали і представництва резидентів країни.

GIP=GNP-NE, де GIP - валовий внутрішній продукт; GNP -валовий національний продукт; NE - чистий експорт. У 1972 році дослідники із Йельського університету (США) Уільям Нордхаус та Джеймс Тобін запропонували новий показник - "Чистий Економічний Добробут" - ЧЕД (NEW). ЧЕД = ВВП - негативні екологічні наслідки промислового розвитку суспільства у грошовому еквіваленті + результати діяльності тіньової економіки у грошовому вимірі + грошовий еквівалент зростання вільногочасу та якості відпочинку.

55. Модель Кейнсіанського хреста та її застосування для аналізу макрорівноваги.Кейнсіанська модель макрорівноваги суттєво відрізняється від класичної, зокрема: зу кейн-й моделі вирішальний вплив на кінцевий продукт має попит, тоді як у класичній - пропозиція; зсукупний попит, котрий існує в ек-ці , саме ще не гарантує повної зайнятості, тобто рівновага за кейн-ю моделлю може встановлюватися і за умов неповної зайнятості. Кейнс-ка модель припускає, що розглядається закрита ек-ка, а ціни, зарплата і %-на ставка є незмінними (жорсткими). Графічне зображення цієї моделі має назву "кейнсіанський хрест". Якщо відкласти на на горизонтальній осі реальний ВВП, а на вертикальній - споживання та інвестиції, можемо отримати такий графік (смотри рис.№1). лінія сукупних видатків АД є висхідною, оскільки вищий рівень доходу зумовлює вищий рівень споживання. Нахил цієї лінії визначається граничною схильністю до споживання С". нац-на ек-ка перебуватиме у стані рівноваги, якщо фактичні видатки будуть = запланованим: У=АД. Якщо обсяг вироб-ва встановлюється на рівні УВ, то заплановані видатки С+І є меншими ніж обсяг вироб-ва. У такому разі підприємства будуть змушені формувати запаси і одночасно зменшувати обсяг випуску, доти поки він не сягне значення У0. Якщо обсяг нац-го вироб-ва становитиме Уm, то заплановані видатки будуть більшими ніж фактичний обсяг вироб-ва, тобто в ек-ці зберігатиметься дефіцит. З метою його ліквідації підпр-ва використовуватимуть раніше накопичені запаси і паралельно будуть нарощувати обсяг випуску. Існує також ускладнена модель "кейнсіан-го хреста", в якій присутні державні видатки (смот. рис. №2). Модель "кейнсіан-го хреста" використовується для з"ясування впливу бюджетно-податкової політики на обсяг ВВП.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]