Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опір матеріалів (Медодичні вказівки).doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
2.15 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Б. В. Сверида

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

Методичні вказівки

і завдання контроль­них робіт для студентів

спеціальностей напряму підготовки

0902 "Інженерна механіка".

м. Івано-Франківськ

2003р.

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

Методичні вказівки

і завдання контрольних робіт для студентів

спеціальностей напряму підготовки

0902 "Інженерна механіка".

Схвалено

методичною радою університету

«_25_» __грудня__ 2003 р.

Протокол № 2

Івано-Франківськ, 2003

Опір матеріалів. Методичні вказівки і завдання контрольних робіт для студентів спеціальностей

напряму підготовки

0902 "Інженерна механіка".

Б.В.Сверида, доцент кафедри опору матеріалів.

Івано-Франківськ, ІФНТУНГ.

2003, с 118.

Зміст

Вступ ………………………………………………. 6

Загальні вказівки до виконання

контрольних робіт ………………………………... 7

Методичні вказівки до тем курсу. Вступ ………... 9

Тема 1.

Розрахунок систем, що працюють на

розтяг-стиск ………………………………………. 12

Тема 2.

Вивчення механічних властивостей

матеріалів …………………………………………. 21

Тема 3.

Теорія напруженого і деформованого

станів ……………………………………………… 22

Тема 4.

Міцність при складному напруженому стані ….. 28

Тема 5.

Геометричні характеристики поперечних

перерізів ………………………………………….. 31

Тема 6.

Розрахунок балок на згин ………………………. 39

Тема 7.

Розрахунки на міцність і жорсткість при

крученні ………………………………………….. 46

Тема 8.

Розрахунок циліндричних гвинтових пружин … 52

Тема 9.

Розрахунок прямих брусів при складному

опорі ……………………………………………… 56

Тема 10.

Розрахунок прямих стержнів на стійкість …….. 69

Тема 11.

Визначення переміщень у стержневих

системах …………………………………………. 75

Тема 12.

Розрахунок статично невизначених

стержневих систем …………………………….. 79

Тема 13.

Коливання пружних систем …………………… 87

Тема 14.

Розрахунок балок на ударний вплив …………….. 92

Тема 15.

Циклічні напруження ……………………………... 95

Завдання для контрольних робіт …………………. 99

ВСТУП

Дані методичні вказівки і контрольні завдання відповідають програмі курсу "Опір матеріалів" для машинобудівних спеціальностей. З програми виділено 15 найважливіших тем (їх назви незавжди точно повторяють назви відповідних тем робочої навчальної програми). Вивчення цих тем достатньо для всіх спеціальностей напряму підготовки 0902 "Інженерна механіка".

Контрольні роботи містять 15 завдань (задач) з тем курсу:

Завдання № 1. Дослідження напруженого деформованого стану в точці.

Завдання №2. Визначення геометричних характеристик поперечних перерізів.

Завдання № 3. Розрахунок балки на згин.

Завдання № 4. Розрахунок валів на кручення.

Завдання № 5. Розрахунок систем, що містять гвинтові пружини.

Завдання № 6. Визначення напружень при косому згині.

Завдання № 7. Визначення напружень при одночасному згині і розтязі-стиску.

Завдання № 8. Розрахунок валів на згин з крученням.

Завдання № 9. Розрахунок стержневих систем з елементами, що працюють на згин, розтяг-стиск і кручення.

Завдання № 10. Розрахунок стержнів на стійкість.

Завдання № 11. Визначення переміщень в стержневих системах.

Завдання № 12. Розрахунок статистично невизначених рам.

Завдання № 13. Розрахунок систем, що піддаються зовнішньому гармонійному діянню.

Завдання № 14. Визначення напружень при ударному діянні.

Завдання № 15. Розрахунок при напруженнях, що циклічно змінюються в часі.

Основним видом занять студентів є самостійна робота з підручниками.

Рекомендуються наступні підручники і навчальні посібники:

1. Дарков А. В., Шпиро Г. С. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа, 1975.-654с.

2. Смирнов А. Ф. и др. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа, 1975. -479с.

3. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1974. -536 с.

4. Ицкович Г. М., Винокуров А. И., Минин Л. С. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов. М.: Высшая школа, 1970. -542 с.

5. Александров А. В. и др. Сборник задач по сопротивлению материалов. М.: Стройиздат, 1977.-335с.

6. Беляев Н. М., Белявский Л. А. и др., под ред. Качурина В. К. Сборник задач по сопротивлению материалов. М.: Наука, 1972. — 432с.

Можливе використання інших підручників і навчальних посібників, наприклад Н.М. Бєляева, Ю.Н. Работнова, С.Л. Посацького, Г.С. Писаренка, А.М. Михайлова, І.А. Біргера, О. О. Ільюшина та інш.

Вивчення курсу рекомендується проводити з тем у відповідності до вказівок, що містяться в даному навчальному посібнику. Для кращого вивчення матеріалу рекомендується вести конспект. Після опрацювання матеріалу підручника рекомендується відповісти на контрольні запитання, наведені в кожному розділі посібника, а потім розв'язати завдання з даної теми. Для найбільш повного вивчення матеріалу в даному посібнику наведені приклади розв'язання задач, що аналогічні пропонованим до розв'язування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.