Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція № 9. Ходова система. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
23.81 Mб
Скачать

До позитивної сторони підвіски відноситься:

 1. По пружному елементу:

- застосування листових ресор дозволяє одночасно виконувати функції пружного елемента, напрямного елемента та гасильника коливань.

- Застосування пружин та торсіонів забезпечує велику питому енергоємність по порівнянні з рессорами, а також забезпечує різноманітні варіанти використання направляючих пристроїв.

- Застосування торсіонів робить підвіску більш компактною та покращує доступ до елементів ходової системи при обслуговуванні.

- Застосування пневматичних, пневмогідравлічних пружних елементів дозволяє покращити плавність ходу та впроваджувати автоматизацію робочих процесів в підвісці.

 1. По направляючому пристрою:

- Застосування листових рессор забезпечує жорстку фіксацію моста.

3. По пристроям гасіння коливань:

- Застосування амортизатора- стійки (телескопічної), яка поєднує в собі функції напрямного пристрою та пристрою гасіння коливань.

- Застосування амортизаторів з рідиною, яка намагнічується та змінює характеристику амортизатора, або амортизаторів, які з’єднані з іншими амортизаторами в одну систему, дає змогу застосування автоматичного керування робочими процессами підвіски.

До негативної сторони підвіски відноситься:

 1. По пружному елементу:

- Малий амортизаційний ресурс.

- Велика металоємність листових ресор.

- При застосуванні ресор та торсіонів необхідно застосовувати автономні направляючі пристрої.

- При застосуванні пневматичних, гідропневматичних пружних елементів необхідний запас повітря під тиском та насоси перекачування рідини з однієї емності до іншої.

- Застосування адаптивних підвісок ускладнює конструкцію.

 1. По напрямному пристрою:

- Застосування ресор потребує їх мащення, зношуються пальці ресор.

- Злам корінного листа ресори приводить до порушення фіксації моста.

- В балансирній підвісці вантажних автомобілів необхідно встановлювати шарнірні штанги.

- Застосування гумових втулок на осях незалежних підвісок, їх знос та невеликий амортизаційний ресурс приводять до порушення кінематики руху коліс, ускладенню керування та зменшення амортизаційного ресурсу ходової системи.

- Застосування кульових шарнірних з’єднань напрямних пристроїв з цапфою колеса при несвоєчасних обслуговуваннях приводить до ускладення керування та виривання шарніра.

3. По пристроям гасіння коливань:

- Складність ущільнення.

- Недостатній амортизаційний ресурс.

- Непридатність до ремонту.

Порівняльний аналіз конструкції підвіски

Марка автомобіля_____ Рік випуску____Аналізуємий діапазон пробігу_____

№пп

Складові аналізу конструкції підвіски

Вимоги стандар-тів.Кращі досяг-нення аналогів.

Мак-сима-льні

бали

Бали

зраз-ку

І. Загальний аналіз .

1

Пробіг до капітального ремонту.

500 тис. км

6

2

Кількість відказів на 1000 автомобілів

( 10 , 100 тисяч кілометрів ).

0

6

3

Металоємність конструкції.

4

4

Простота конструкції.

4

5

Технологічність виготовлення

4

6

Собівартість виготовлення.

4

7

Собівартість ТО1 + ТО2.

4

8

Собівартість ремонту.

4

ІІ. Аналіз рівня ефективності робочих процесів.

1

Наявність адаптивної підвіски з автоматичною системою керування.

(Зменшення або повне виключення

“ клювка “ підресорених частин автомо-біля при гальмуванні та їх “ присідання “ під час розгону, а також явищ “ гало-пування “).

5

2

Наявність елементів підвіски, які забезпечують постійний і надійний контакт всіх коліс автомобіля з поверхнею дороги (застосування автоматичних систем передачі та перерозподілу крутного моменту між колесами автомобіля ).

5

3

Наявність елементів підвіски, які пос-тійно забезпечують найменшу зміну колії і кутів установлення керованих коліс при їх переміщенні відносно несучої системи.

5

4

Наявність елементів конструкції, які забезпечують задану частоту власних коливань у всьому діапазоні наванта-жень і оптимально гальмують вимушені коливання.

5

5

Наявність елементів підвіски, що забе-зпечують ефективну передачу всіх сил і моментів від коліс до несучої системи при любих умовах руху.

5

6

Наявність елементів підвіски, які виключають “ прoбої “ підвіски.

4

7

Наявність елементів підвіски, які узгоджують кінематику підвіски з кінематикою функціональних елементів автомобіля, здатних переміщатися відносно несучої системи ( рульового керування, карданної передачі, тощо

5

8

Уніфікація вузлів та деталей.

4

Разом.

74

Примітка: Там де не вказані вимоги стандартів або кращі середньо статичні значення, порівняння здійснюється з кращим існуючим аналогом підвіски.

При проведенні порівняльного аналізу, проводиться описування позитивних та негативних сторін складових загального аналізу та складових аналізу рівня ефективності робочих процесів.

3.7. Перспективи розвитку підвіски

 1. Застосування адаптивних підвісок.

 2. Застосування в пристроях гасіння коливань автоматичних систем змінювання характеристики в залежності від умов руху.

 3. Застосування автоматичних систем керування робочими процесами підвіски.

5. Мости

5.1. Призначення – служать для підтримання несучої частини і передачі від неї до коліс вертикального навантаження, та для передачі від коліс на несучу частину товкаючих (або гальмівних) повздовжніх чи відцетрових сил що діють в горизонтальній площині.

5.2Вимоги :

 1. Мінімальні габарити та масса.

 2. Оптимальна жорсткість при мінімальній масі.

 3. Надійність та довговічність.

 4. Простота обслуговування.

 5. Дешевизна та технологічність виготовлення.

 6. Уніфікація.

5.3. Класифікація:

1. За призначеннямведучі, керовані, комбіновані, підтримуючі.

2. За конструкцією – роз’ємні та не роз’ємні.

3. За способом виготовлення – литі та штамповані.

4. За кількістю закріплених коліс – двох, чотирьох колісні.

5.За наявністю в конструкції моста елементів використання енергії гальмування.

6.За формою перетину – трубчатий, прямокутний, двотавровий.