Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖ Яким Р.С.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
7.61 Mб
Скачать

6.5. Головні завдання і функції системи управління безпекою життєдіяльності

Система управління безпекою життєдіяльності (СУБЖ) - це сукупність безпеки життєдіяльності та елементів управління її станом. Основні завдання СУБЖ:

1) Планування робіт, які ведуться на державному, галузевому, регіональному та локальному рівні. На державному рівні розроблено програми, які стосуються БЖД:

 • поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 • створення і розвитку промислових засобів індивідуального захисту пра-цівникик;

 • навчання і підвищення знань населення з питань БЖД.

На основі довгострокових планів розробляють річні (квартальні) плани, які є складовою частиною колективного договору:

 1. Інформаційне забезпечення: для підприємства джерелом зовнішньої інформації є законодавчі та нормативні акти, інформаційні листи, розпорядження вищих органів, публікації офіційних видань. Внутрішні джерела інформації - накази, розпорядження власника, звіти і аналізи про стан безпеки праці та виробничого середовища.

 2. Опрацювання, прийняття та дотримання нормативних актів. Нові закони приймає Верховна Рада, а державні міжгалузеві і галузеві нормативні акти -органи державного нагляду та управління ОП. Вони після прийняття переглядаються не рідше одного разу на 10 років. Проект норматиЕ;ного акта узгоджується із юрисконсультом та службою ОП і затверджується власником.

 3. Професійний підбір - це науково обґрунтований процес вибору із групи осіб для навчання і праці за складними, відповідальними і небезпечними професіями на підставі об'єктивної оцінки психологічних показників людини. При професійному підборі треба враховувати перелік робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, де забороняється праця неповнолітніх і жінок.

 4. Навчання з безпеки життєдіяльності. Навчання та інструктаж з питань безпеки життя, охорони праці, надання першої медичної допомоги, з правил поведінки при виникненні аварії проводять:

а) з учнями і студентами навчальних закладів усіх рівнів освіти;

б) з працівниками до початку роботи і в процесі трудової діяльності: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі;

в) з населенням у побутовій сфері (обслуговування побутових приладів, працівники житлово-експлуатаційних служб).

6) Регламентація процесу праці. Загальний процес праці і відпочинку визначає законодавство охорони праці, а на підприємствах - правила внутрішнього

6. Організація і управління безпекою життєдіяльності

283

розпорядку. Роботи на підприємствах пов'язані з обмеженнями за шкідливими та небезпечними чинниками: шум, вібрація, освітлення, метеорологічні умови, шкідливі речовини і тощо.

 1. Атестація робочих місць за умовами праці. Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власниками і працівниками в галузі реалізації прав на здоров'я та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. Атестацію проводять не рідше одного разу на 5 років.

 2. Експертиза - це вид науково-практичної діяльності спеціально повно-важених державних органів, яка спрямована на підготовку експертного висновку запланованої або існуючої господарської та іншої діяльності нормам і вимогам законодавства з безпеки життя.

 3. Ліцензування та сертифікація - це функція, спрямована, на обмеження діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я і життя лю-дей шляхом видачі ліцензій (дозволу) або сертифікату (посвідчення), які є документами, що підтверджують відповідність діяльності вимогам безпеки.

 4. Забезпечення безпечності обладнання, процесів, будівель, споруд та терито-

рій - проведення діагностики устаткування, технічних оглядів котлів, посудин під тиском, підйомного устаткування, електрообладнання.

11) Забезпечення санітарно-гігієнічних умов життя, санітарно-побутового, ліку-

вально-профілактичного та медичного обслуговування.

 1. Стимулювання БЖД, яке здійснюється економічними, правовими, соціальними та моральними заходами і засобами.

 2. моніторинг БЖД - це система спостережень, збору, опрацювання і аналізу інформації про стан безпеки людини і життєвого середовища на національному, регіональному та локальному рівнях.

Отже, позитивні зрушення у сфері забезпечення безпеки зроблені чималі, однак здійснені заходи поки що не привели до відчутного поліпшення умов і безпеки життєдіяльності. А це, поза сумнівом, відображається на економіці держави загалом. Тому, при управлінні БЖД необхідно дотримуватись умов економічної та технічної доцільності, об'єктивно порівнюючи витрати з одержаними вигодами.

Додатки

Додаток 1. Деякі коди країн в штрихових кодах EAN

00-09 - США і Канада;

560 - Португалія;

777 - Болівія;

20-29 - резерв EAN;

569 - Ісландія;

779 - Аргентина;

30-37 - Франція;

57 - Данія;

780 - Чилі;

380 - Болгарія;

590 - Польща;

784 - Парагвай;

383 - Словенія;

594 - Румунія;

786 - Еквадор;

385 - Хорватія;

599 - Угорщина;

789 - Бразилія;

400-440 - Німеччина;

600-601 - Південна Африка;

80-83 - Італія;

460-469 - Росія;

611 -Марокко;

84-Іспанія;

471 - Тайвань;

619-Туніс;

850 - Куба;

474 - Естонія;

64 - Фінляндія;

858 - Словаччина;

475 -Латвія;

690-691-Китай;

859 - Чехія;

477 - Литва;

70 - Норвегія;

860 - Югославія;

480-Філіппіни;

729 - Ізраїль;

869 - Туреччина;

482 - Україна;

73 - Швеція;

87 - Нідерланди;

489 - Гонконг;

740-745 - Гватемала, Саль-

880 - Південна Корея;

45-49 - Японія;

вадор, Коста-Ріка; Гондурас,

885 - Таїланд;

50 - Великобританія;

Нікарагуа, Панама;

888 - Сингапур;

520 - Греція;

750 - Мексика;

899 - Індонезія;

529 - Кіпр;

750 - Венесуела;

90-91 - Австрія;

531 -Македонія;

76 - Швейцарія;

93 - Австралія;

535 - Мальта;

770 - Колумбія;

94 - Нова Зеландія;

539 - Ірландія;

773 - Уругвай;

955 - Малайзія.

54 - Бельгія і Люксем-

бург;

Додатки

Додаток 2. Найпоширеніші екозалежні хвороби люди ни

285

Хвороби

Чинники навколишнього середовища

Хвороби системи кровообігу (серце, судини)

Сумарний індекс забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами; шум; електромагнітні поля; склад питної води (хлориди, нітрати, нітрити), твердість; ендемічність території за мікроелементами (кальцій, магній, мідь, фтор, йод та ін.); забруднення продуктів харчування токсикантами; клімат

Хвороби органів дихання

Забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами і пилом (особливо оксидами вуглецю, сірки і пестицидами); погодні умови; соціальні умови (житло, матеріальне забезпеч-чення)

Хвороби органів травлення

Забруднення продуктів харчування і води отрутохімікатами; ендемічність місцевості за мікроелементами; соціальні умови (житлові умови, матеріальний рівень); забруднення атмосферного повітря, особливо оксидом сірки; склад питної води, її твердість; шум

Хвороби ендокринної системи

Шум; забруднення атмосферного повітря, особливо оксидом вуглецю; ендемічність території за мікроелементами, забрудненість солями важких металів; рівень інсоляції'; електромагнітні поля; твердість питної води

Хвороби крові

Ендемічність території за мікроелементами, особливо хрому, кобальту, заліза; електромагнітні поля; забрудненість їжі і води нітратами і нітритами, пестицидами

Хвороби алергічної природи

Сумарний індекс забруднення атмосферного поЕіітря; соціальні умови (житло); забруднення їжі і води пестицидами, лікарськими препаратами

Хвороби шкіри і підшкірної клітковини

Рівень інсоляції; нестача або надлишок мікроелементів у зовнішньому середовищі; забруднення атмосферного повітря в поєднанні з погодними чинниками (опади, туман, тиск).

Патологія вагітності і вроджені аномалії

Забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами; електромагнітні поля; забруднення навколишнього середовища отрутохімікатами; шум; нестача або надлишок мікроелементів у зовнішньому середовищі; іонізуюче випромінювання

Психічні розлади

Сумарний рівень забруднення повітря хімічними речовинами; електромагнітні поля; шум; забруднення середовища отрутохімікатами

Хвороби сечостатевих органів

Нестача або надлишок мікроелементів; забруднення атмосферного повітря; склад і твердість питної води

Злоякісні новоутворення

Забруднення повітря, особливо канцерогенними речовинами; забруднення їжі і води нітратами і нітритами, пестицидами; ендемічність місцевості за мікроелементами; склад і твердість

286

Додатки

Додаток 3. Вплив деяких токсичних неорганічних речовин

Речовина

Джерело забруднення

Шляхи надходження в організм

Наслідки впливу

Залізо

Промислове виробництво

Цироз печінки, захворювання кровоносної системи

Оксид

вуглецю (чадний газ)

Промисловість, автотранспорт, енергетика

3 повітрям

Карбоксигемоглобінемія і зниження здатносте крові переносити кисень, ураження центральної нервової системи, порушення жирового, вуглеводного, фосфоліпідного обміну, вітамінного балансу, напади стенокардії, інфаркт міокарду

Оксиди азоту

Енергетика, автотранспорт

3 повітрям

Гостре подразнення легенів і дихальних шляхів та виникнення в них запальних процесів, утворення метгемоглобіну, зниження кров'яного тиску, головокружіння, втрата свідомості, блювання, задуха, нежить, підвищене слиновиділення

Кадмій

Виплавляння кольорових металів

3 водою, їжею, повітрям

Хвороби нирок (протеїнурія). Хвороба ітай-ітай, анемія, остео-пороз (ламкість кісток), підвищений кров'яний тиск, інсульти, атеросклероз, мутагенна та канцерогенна дія, рак передміхурової залози

Марганець

Виплавляння металів, добрива рідке паливо, лінолеум, сірники, піротехнічні вироби

3 повітрям

Прогресуюче ураження центральної нервової системи, летаргія, синдром Паркінсона, пневмонія

Мідь

Пром. вироби., спалювання вугілля, добрива, барвники

3 водою, їжею

Пневмонія, гепатити, інтоксикація

Миш'як

Пром. вироби., пестициди, пивоваріння

3 водою, їжею, пивом

Рак легенів та шкіри, порушення функції шлунка, периферичні неврити, перфорація перегородки носа, ураження шлунково-кишкового тракту, інтоксикація, меланоз шкіри

287

Додатки

Продовження дод. З

Молібден

Ґрунти, природні води, виплавляння металів, сплави, барвники, скло, мастила

3 повітрям, водою, їжею

Порушення центральної нервової системи, подагра, ендемічна атаксія

Нікель

Пром. вироби., нікелювання виробів

3 їжею, повітрям

Бронхіальний рак, рак легенів, рак слизових оболонок носа. Дерматити (екзема), інтоксикація, алергія

Нітрати, нітрити

Добрива, відходи тваринництва, стічні води

3 водою, їжею

Метгемоглобінемія (порушення транспортування кров'ю кисню), ураження органів травлення, центр, нервової системи

Нітрозо-сполуки

Добрива, пестициди, харчові добавки

3 водою, їжею

Рак, мутагенна та тератогенна дії

Ртуть

Виробництво ртуті, пестициди, спалювання органічного палива, виробництво хлору

3 водою,

повітрям,

їжею

Інтоксикація (меркурізм). Хвороба Мінамата, незворотні ураження центральної нервової системи з паралічами, розладами зору, втратою слуху, ураження спинного мозку, психічна неповноцінність новонароджених

Хром

Пром. вироби., сплави, барвники, дубильні речовини, вогнетривка цегла

3 повітрям, їжею

Бронхіальний рак, рак легенів, хронічні запалення верхніх дихальних шляхів, трахеїти, вплив на склад крові, порушення серцево-судинної діяльності

Свинець

Виплавляння металу, пестициди, вихлопні гази, дорожній пил, ґрунт навколо підприємств

3 водою,

повітрям,

їжею

Ураження центральної нервової системи, печінки, нирок, мозку, статевих органів, інтоксикація, анемія, порушення поведінки, у дітей - сповільнення росту, підвищена моторна активність, зниження уваги, роздратованість, відставання в навчанні

Фтор

Алюмінієва та силікатна промисловість, добрива

3 водою, повітрям

Флюороз, зубні хвороби, бронхіти, пневмонія, рак усіх локалізацій, особливо органів дихання, носові кровотечі, склеротичні ураження кісток, сухожиль, специфічні ураження шкіри, у дітей - затримка фізичного розвитку і порушення гематологічних показників

288 Додатки

Закінчення дод. З

Алюміній

Алюмінієва промисловість, спалювання вугілля

3 повітрям

Ураження кісток, флюороз зубів, хвороба Альцгеймера

Озон

Автотранспорт

3 повітрям

Подразнення слизової' оболонки очей, хронічні запалення легенів, розвиток легеневих пухлин, головний біль, швидка втомлюваність

Вільний хлор та його сполуки

Виробництво хлору

3 повітрям

Негативний вплив на нюх, світлову чутливість очей. Подразнення верхніх дихальних шляхів, порушення ритміки дихання

Ванадій

Спалювання нафти, вугілля, промислове виробництво

3 повітрям

Захворювання серцево-судинної системи, подразнення верхніх дихальних шляхів, зміна легеневої тканини, вплив на обмінні процеси і центральну нервову систему, запалення слизових оболонок очей

Аміак

Виробництво аміаку, добрив

3 повітрям

Катар верхніх дихальних шляхів, запалення слизових оболонок очей, зниження імунітету, вплив на центральну нервову систему

Селен

Збагачення руд, спалювання вугілля

3 повітрям

Депресії, запаморочення, жовтуха, носові кровотечі, склероз, артрити, кишкові порушення, захворювання шкіри

Додатки 289

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.