Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖ Яким Р.С.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
7.61 Mб
Скачать

6.2. Законодавчі основи безпеки життєдіяльності

У Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 р., окремий розділ присвячено екологічній безпещ як складовій частині безпеки життя людини.

В першій Конституції України, прийнятій на сесії Верховної Ради 28 червня 1996 р. стверджено: "Людина, її життя і здоров'я, ... безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю". В інших статтях проголошені права громадян на належні безпечні умови праці (ст. 43), на соціальний захист (ст. 46), на охорону здоров'я та безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50). Одним із перших законів незалежної України, що регулюють охорону життя і здоров'я громадян у процесі трудової діяльності, відносини між власником підприємства і працівниками. Був закон України "Про охорону праці" (1992 p.).

Закон визначає гарантії прав на охорону праці при укладенні трудового договору, під час роботи, права на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці, компетенцію і повноваження органів державного управління, нагляду і громадського контролю за охороною праці.

Складовою частиною законодавства про охорону праці є Кодекс законів про працю України, який регулює трудові відносини загалом.

Серед законів, що регулюють безпеку людини в усіх сферах її життя, а також відносини державних органів, незалежно від видів їхньої діяльності та форм власності виділяють:

 • Закон України "Про пожежну безпеку" (1993 p.);

 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (1994 p.);

 • Закон України "Про дорожній рух" (1993 p.);

 • Закон України "Про охорону природного навколишнього середовища" (1991 р.), на основі якого розроблена низка законів, які стосуються окремих сфер довкілля, наприклад, закони України "Про охорону атмосферного повітря" (1992 р.), "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про екологічну експертизу", а також декілька кодексів: лісовий, водний, про надра землі та ін.

6. Організація і управління безпекою життєдіяльності 281

6.3. Апарат управління безпекою життєдіяльності

Управління безпекою життєдіяльності є складовою частиною системи державного управління загалом. Тому державне управління безпекою життєдіяльності здійснюють:

 • Кабінет Міністрів України;

 • Департамент по нагляду за охороною праці;

 • Міністерство охорони здоров'я;

 • Міністерство з надзвичайних ситуацій;

 • МВС та інші міністерства та центральні органи державної виконавчої влади;

 • місцеві державні адміністрації.

При KM України створена Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яка розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного управління охороною життя людей.

Змістом державної політики є створення умов безпечної життєдіяльності населення країни шляхом формування та реалізації єдиного комплексу організаційно-управлінських, організаційно-технічних, науково-методичних, фінансово-економічних, санітарно-гігієнічних, навчально-пропагандистських та інших заходів.

6.4. Нагляд і контроль у галузі безпеки життєдіяльності

Державний нагляд за додержанням законодавства з БЖД охорони праці та екологічної безпеки ведуть спеціально уповноважені органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу, будь-яких об'єднань громадян та місцевих органів державної влади:

 • Державний департамент по нагляду за охороною праці: центральний апарат. Національний науково-дослідний інститут охорони праці, редакція журналу "ОГГ, а також територіальні (обласні) управління. Основні завдання: нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки праці, проведення діагностики діючого устаткування, експертизи проектів та нових об'єктів, машин і технологій та ін.

 • Держсанепідемнагляд: органи, установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я та силових структур України (Міноборони, МВС, і т.д.). Основні завдання: проведення державного нагляду у сфері санітарної та епідеміологічної безпеки; запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань і отруєнь; встановлення чинників довкілля, що шкідливо впливають на здоров'я населення.

 • Державний пожежний нагляд здійснює державна пожежна охорона системи МВС (Головне управління пожежної охорони МВС). Органи Держнагляду поряд з контролем пожежної безпеки об'єктів виробничого та іншого призначення проводять експертизу проектів щодо пожежної безпеки, видачу дозволу на початок роботи новоствореного підприємства, беруть участь у прийнятті об'єктів в експлуатацію і тощо.

 • Мінекобезпеки. У систему Міністерства входять державні територіальні управління областей, регіональні екологічні інспекції в містах та регіонах областей. Одним із завдань цих органів є контроль за додержанням норм екологічної безпеки, норм і правил ядерної та радіаційної безпеки. Дер-

282 6. Організація і управління безпекою життєдіяльності

жавтоінспекція МВС України є спеціально уповноваженим державним органом, що здійснює контроль у сфері дорожнього руху. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів, у тому числі з безпеки життєдіяльності, здійснює Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.