Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖ Яким Р.С.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
7.61 Mб
Скачать

4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій 236

4.1. Правові основи захисту від надзвичайних ситуацій 236

 1. Основні поняття та визначення 236

 2. Основи теорії катастроф 238

4.2. Класифікація надзвичайних ситуацій 239

 1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру 240

 2. Надзвичайні ситуації природного характеру 240

 3. Надзвичайні ситуації екологічного характеру 241

 4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру 241

 5. Надзвичайні ситуації комплексного характеру 242

 1. Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС 242

 2. Сили та засоби, які використовують для життєзабезпечення населення 245

 3. Єдина державна система НС - складова національної безпеки 247

5. Надання першої долікарської допомоги 252

 1. Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання 252

 2. Аптечка швидкої допомоги 253

 1. Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності 254

Зміст

303

 1. Перша допомога при кровотечах та ушкодженнях м'яких тканин 259

 1. Перша допомога при вивихах, розтягуваннях і розривах зв 'язок та при переломах кісток 264

 1. Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках 268

 2. Допомога при отруєннях 270

 3. Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою 272

 4. Надання першої допомоги при утопленні 274

 5. Посттравматичний синдром та його подолання 276

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 278

 1. Концептуальні основи державної безпеки 278

 2. Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності 278

 1. Законодавчі основи безпеки життєдіяльності 280

 2. Апарат управління безпекою життєдіяльності 281

 3. Нагляд і контроль у галузі безпеки життєдіяльності 281

 4. Головні завдання і функції системи управління безпекою життєдіяльності 282

ДОДАТКИ 284

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 290

Навчальний посібник Яким Роман Степанович

Безпека життєдіяльності людини

Редактор Юстина Мовчан

Дизайн обкладинки Андрій Наволовський

Комп'ютерна верстка Іван Печенюк

Здано у видавництво 26.01.2005. Підписано до друку 29.08.2005.

Формат 70x100/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умови, друк. арк. 24,6. Обл.-вид. арк. 19,7.

Наклад 3000 прим.

Видавництво "Бескид Біт"

м. Львів, вул. Городоцька, 85/21 тел.: (0322) 72-88-29

Віддруковано з готових діапозитивів видавничою фірмою "Афіша" тел.: (0322) 97-14-27, 76-22-02

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.