Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экономтеория.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.9 Mб
Скачать

2. Пропозиція та її детермінанти

Другою домінантою ринку є пропозиція. Це ті кількості благ, які виробник може і бажає поставити на ринок за певною ціною протягом певного періоду часу.

На пропозицію впливають і ціни на ресурси. Щоб виготовити певну кількість товару, потрібні ресурси. Вони платні, тому виробництво вимагає певних витрат на придбання ресурсів. Якщо ціна на них зростає, то виготовлення попередньої кількості товару вимагає більших витрат на придбання ресурсів. Виготовлений товар буде дорожчим, і за незмінної ціни його виготовлення стане невигідним. Отже, пропозиція такого товару на ринку буде зменшуватись. Відповідно зменшення цін на ресурси спричинить зменшення витрат на кожну нову одиницю товару, а отже, їх виробництво збільшиться відповідно зросте і пропозиція на ринку.

Суттєвим чинником пропозиції є рівень технологічної оснащеності виробництва. Нова техніка, прогресивна технологія дають можливість підвищувати ефективність виробництва, а отже зменшувати витрати ресурсів на одиницю продукції. За умови незмінності цін на ресурси витрати виробництва зменшуються, що дозволяє виробляти більше, продукції і збільшувати її пропозицію на ринку.

На пропозицію істотно впливають податки .та дотації. Податки є вирахуванням з доходів, одержують виробники від реалізації продукції. Їх підвищення за незмінної ціни товару призводить до зменшення доходу виробників, що робить виготовлення товарів невигідним, а отже, зменшує їх пропозицію. Впливають на пропозицію і дотації, що є грошовими коштами, які держава надає підприємствам для покриття різниці між їх доходами і витратами. Дотації знижують витрати виробника, що робить його товари вигідними для виробництва і позитивно позначається на збільшенні їх виробництва.

Кількість продукції, що постачається на ринок, перебуває і під впливом очікування зміни цін у майбутньому. Якщо у перспективі передбачається зростання цін, то власнику товарів вигідніше не поставляти товар на ринок зараз, а «притримати» його і реалізувати у майбутньому, бо це принесе йому більший доход. Крім того очікування зростання цін у майбутньому може стимулювати розширення виробничих потужностей, що дозволить збільшити обсяги виробництва, а отже, і пропозицію товарів на ринку.

Пропозиція залежить і від зміни цін на взаємопов’язані товари. Якщо, наприклад, ціни на свинину зростають, то буде більше вироблятися м»яса птиці, а отже, збільшиться його пропозиція, бо виробникам буде вигідніше використовувати ресурси саме для виробництва м'яса птиці.

Отже, на пропозицію, як і на попит, впливають дві групи чинників – цінові та нецінові. Залежно від цього виділяють поняття зміни величини пропозиції і зміни у пропозиції. Збільшення, або зменшення пропозиції залежно від зміни ціни, за інших рівних умов, називається зміною величини пропозиції. Збільшення або зменшення пропозиції під дією нецінових чинників називається зміною у пропозиції.

Пропозиції, як і попиту, притаманна еластичність. Вона показує ступінь залежності між зміною обсягу пропозиції та ціною. Якщо виробники чутливі до зміни цін, пропозиція еластична, якщо відносно нечутливі — пропозиція нееластична. Мірою цієї залежності є коефіцієнт еластичності пропозиції, що визначається за такою формулою:

Відсоток зміни величини пропозиції товару Х

Е пр =-----------------------------------------------------------------

Відсоток зміни ціни товару Х

Якщо Епр > 1, то пропозиція еластична, при Епр < 1 - нееластична. Еластичність пропозиції залежить від проміжку часу, який виробник має для реагування на конкретну зміну ціни. Що більший такий проміжок, то вища мобільність ресурсів, тобто можливості їх переміщення з виробництва одних благ на інші. А тому еластичність пропозиції вища там, де вища мобільність ресурсів. Щодо цього критерію розрізняють три ринкові періоди; найкоротший, короткостроковий та довгостроковий. У першому зазначеному періоді пропозиція нееластична, бо практично немає можливості зміни ресурсів для виготовлення нових товарів. Прикладом можуть бути товари, що швидко псуються, наприклад ягоди, бо їх зберігати довго не можна, оскільки вони втрачають свої споживчі властивості. Тому навіть істотна зміна цін на таку продукцію на її пропозиції майже не позначиться. У другому та третьому періодах пропозиція еластична, причому міра її еластичності вища у довгостроковому періоді, бо протягом цього періоду можливості зміни ресурсів ширші. Досвід західних країн свідчить, що коефіцієнт еластичності пропозиції має тенденцію до збільшення, тобто підвищення цін на певну величину викликає зростання виробництва продукції дещо більшою мірою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]