Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕХНОЛОГИИ СОЦ.РАБОТЫ .ШАХРАЙ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
2.36 Mб
Скачать

II. Організація роботи в соціумі.

1 .Залучення батьків до формування здорового способу жит­тя дівчат-підлітків.

А) Створення і організація роботи дискусійних батьківсь­ких клубів ("Діалог", "Спілкування" та ін.).

Орієнтовна тематика дискусійного батьківського клубу:

1. Лекція-консультація "Роль сім'ї у вихованні культури здоров'я дівчини-підлітка".

 1. Диспут "Наші доньки. Які вони?".

 2. "Круглий стіл" "Якої долі я бажаю доньці?".

 3. Дискусія "Що означає виховувати правильно?". 217

5. Батьківський вогник "Традиції сім'ї. Які вони?".

6. Сімейний портрет "Дозвілля в нашій сім'ї".

7. Вечір запитань і відповідей "Сутність і особливості статевого виховання дівчини".

Б) Підготовка і проведення батьківської конференції "Я ви­ховую дочку":

1. Анкетування батьків.

 1. Виступ педагогів на тему: "Особливості спілкування з дівчатами".

 2. Практикум. Обговорення різних ситуацій з питань вихо­вання дівчаток.

 3. Обмін досвідом з питань виховання дівчаток у сім'ї ("ма­теринські поради").

В) Розробка сімейних оздоровчих програм.

Це можуть бути такі програми, як, наприклад, "Життєвий ритм сім'ї" (розроблені на день, тиждень, місяць, рік).

План на день містить основні щоденні види занять - підйом, ранкова гімнастика, дихальні вправи, водні процедури, по­вітряні ванни, слухання музики та ін. Тижневий план може містити заняття в гуртках, секціях, недільні прогулянки тощо. У місячному графіку бажано спланувати відвідування музеїв, театрів, виставок, зустрічі з друзями та ін. Річний "Життєвий ритм сім'ї" повинен враховувати зайнятість членів родини під час канікул, свят, відпустки.

2. Робота бібліотек з поширення інформації про здоровий спосіб життя.

Підготовка спеціальних виставок-добірок літератури: "Для вас, батьки", "Мати - берегиня роду", "Здоров'я дитини - у ваших руках" тощо.

Результативність системи виховного впливу: поєднання дії різних чиників дасть можливість посилити позитивні, регульо­вані впливи соціально-виховних закладів і нейтралізувати мож­ливі негативні, нерегульовані впливи.

2. Розробіть соціально-педагогічну технологію для вирішення однієї з проблем соціальної роботи.

Література

 1. Бех ІД. Особистісно зорієнтоване виховання. - К.: ІЗМН, 1998.

 2. Карпенчук СІ. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. - К.: Вища ІІІК., 1997.

 3. Макаронно А.С. Педагогічна поема // Вибрані твори у 2-х тт. - Т.2. - К., 1950.

 4. Малько А. Методологічні зв'язки соціальної педагогіки та соціальної робо­ти в інформаційному суспільстві // Соціальна педагогіка: теорія та прак­тика. - 2005. - №1. - СІ7-25.

 5. Методика и технологии работьі социального педагога: Учебное пособие для студ. вьісш. учебн. заведений / Б.НАлмазов, М.А.Беляева, Н.Н.Бессонова и др. Под рєд. М.А.Галагузовой, Л.В.Мардахаева. - М.: Издат.центр "Ака-демия", 2002.

 6. Технологии социальиой работьі: Учебник / Под общ. рсд. Е.И.Хшюстовой. -М: ИІІФРА-М, 2002.

 7. Технология социальиой работьі: Учебное пособие для студ.вьісш. учебн. заве­дений / Под ред. И.Г.Зайньїшева. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.

 8. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Й.Капської. - К„ 2000.

9. Формування культури здоров'я дівчини-підлітка: Методичний посібник. -К.: Інститут проблем виховання А1Ш, 2004.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.