Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Х метод УКР А4 14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
5.65 Mб
Скачать

Контрольні питання

221. Виходячи зі ступеня окислювання хлору в сполуках HCl, HClО3, HCl4, визначте, яке з них є тільки окислювачем, тільки відновником і яке може виявляти як окислювальні, так і відновні властивості. Чому? На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що йде за схемою:

KBr + KBrО3 + H2SO4 → Br2 + K2SO4 + H2O.

222.Реакції виражаються схемами:

P + HIO3 + H2O → H3PO4 + HI;

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl.

Складіть електронні рівняння. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій. Для кожної реакції вкажіть, яка речовина є окислювачем, яка – відновником; яка речовина окислюється, яка – відновлюється.

223. Складіть електронні рівняння і вкажіть, який процес – окислювання або відновлення відбувається при наступних перетвореннях:

As–3→ As+5; N+3 → N–3; S–2 → S0.

На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що йде за схемою: Na2SO3 + KMnО4 + H2O → Na2SO4 + MnО2 + KOH.

224. Виходячи зі ступеня окислювання фосфору в сполуках PH3, H3PO4, H3PO3 визначте, яке з них є тільки окислювачем, тільки відновником і яке може виявляти як окислювальні, так і відновні властивості. Чому? На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що йде за схемою:

PbS + HNO3 → S + Pb(NO3)2 + NO + H2O.

225. Див. умову задачі 222.

P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO;

KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O.

226. Складіть електронні рівняння і вкажіть, який процес – окислювання або відновлення відбувається при наступних перетвореннях:

Mn+6 → Mn+2; Cl+5 → Cl; N–3 → N+5.

На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що йде за схемою: Cu2O + HNO3 → NO + H2O.

227. Див. умову задачі 222.

Cu2O + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O;

HNO3 + Ca → NH4NO3 + Ca(NO3)2 + H2O;

K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + K2SO4 + MnSO4 + H2O.

228. Виходячи зі ступеня окислювання хрому, йоду і сірки в сполуках K2Cr2O7, KI і H2SO3, визначте , яке з них є тільки окислювачем, тільки відновником і яке може виявляти як окислювальні, так і відновні властивості. Чому? На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що йде за схемою:

NaCrО2 + PbО2 + NaOH → Na2CrО4 + Na2PbО2 + H2O.

229. Див. умову задачі 222.

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl;

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

230. Див. умову задачі 222.

KClO3 + Na2SO3 → KCl + Na2SO4;

KMnO4 + HBr → Br2 + KBr + MnBr2 + H2O.

231. Див. умову задачі 222.

P + HClO3 + H2O → H3PO4 + HCl;

H3AsO3 + KMnO4 + H2SO4 → H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

232. Див. умову задачі 222.

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O;

FeS + HNO3 → Fe(NO3)2 + S + NO + H2O.

233. Див. умову задачі 222.

HNO3 + Zn → N2O + Zn(NO3)2 + H2O;

FeSO4 + KClO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + KCl + H2O.

234. Див. умову задачі 222.

K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl + H2O;

Au + HNO3 + HCl → AuCl3 + NO + H2O.

235. Чи можуть відбуватися окислювально-відновні реакції між речовинами:

а) NH3 і KMnО4; б) HNO2 і HI; в) HCl і H2Se? Чому? На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що йде за схемою:

KMnО4 + KNO2 + H2SO4 → MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O.

236. Див. умову задачі 222.

HCl + CrO3 → Cl2 + CrCl3 + H2O;

Cd + KMnO4 + H2SO4 → CdSO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

237. Див. умову задачі 222.

Cr2O3 + KClO3 + KOH → K2CrO4 + KCl + H2O;

MnSO4 + PbO2 + HNO3 → HMnO4 + Pb(NO3)2 + PbSO4 + H2O.

238. Див. умову задачі 222.

H2SO3 + HClO3 → H2SO4 + HCl;

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

239. Див. умову задачі 222.

I2 + Cl2 + H2O → HIO3 + HCl;

K2Cr2O7 + H3PO3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + H3PO4 + K2SO4 + H2O.

240. Чи можуть відбуватися окислювально-відновні реакції між речовинами:

а) PH3 і HBr; б) K2Cr2O7 і H3PO3; в) HNO3 і H2S? Чому? На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що йде за схемою:

AsН3 + HNO3 → H3AsО4 + NO2 + H2O.