Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Розділ іii. Криміналістична технiка збирання і дослідження слiдiв злочину

Тема 9. Загальні положення криміналістичної техніки.

Вивчається самостійно – 2 год.

Контрольні запитання

1. Криміналістична техніка як складова частина науки криміналістики.

2. Комплекти технічних засобів, що використовуються слідчим, органом дізнання, експертом - криміналістом при проведенні слідчих дій.

Методичні рекомендації

При вивченні теми необхідно засвоїти правові основи використання технічних засобів в розслідуванні злочинів, поняття технічного засобу, технічного прийому, похідних речових доказів. Слід розглянути умови доказового значення результатів використання технічних засобів. Ознайомитися з комплектами технічних засобів, що використовуються слідчим, органом дізнання, спеціалістом - криміналістом при проведенні слідчих дій, а також технічні засоби і методи, що застосовуються в експертних лабораторних дослідженнях.

Література.

  1. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений., 1994.

  2. Биленчук П.Д., Перебитюк Н.В. Применение современных физических методов исследования для решения поисковых задач в криминалистической практике. - Киев, 1993

  3. Ищенко Е.П. Использование современных научно-технических средств при расследовании уголовных дел. Свердловск, 1985.

Тема 10. Криміналістична фотографія, звуко- і відеозапис.

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

1.Види і способи фотографування при огляді місця події та проведенні інших слідчих дій.

2. Правила використання звукозапису при проведенні окремих слідчих дій.

3. Правила використання відеозапису при проведенні окремих слідчих дій.

Методичні рекомендації та завдання

Для даного заняття вихідними є положення, сформульовані в КПК України (ст.ст. 85, 85-1, 85-2), про умови і порядок використання фотографування, звуко- і відеозапису. При обговоренні цих питань звертається увага на залучення спеціаліста до участі в проведенні слідчих дій і надання допомоги слідчому (ст. 128-1 КПК).

Література

1. КПК України: ст.ст. 85, 85-1, 85-2, 128-1.

2. Салтевский М.В. Судебная фотография и кинематография в деятельности органов внутренних дел. К.: КВШ МВД УССР, 1974.

3. Колесниченко А.Н., Найдис И.Д. Судебная фотография. Харьков, 1981.

4. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. М.: Юрид. лит., 1982.

5. Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М.: Юрид.лит., 1984.

6. Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись. Харьков, 1986.

Тема 11. Криміналістична трасологія

Вивчається самостійно – 2 год.

Контрольні запитання

1. Поняття трасології. Об’єкти дослідження в трасології: сліди-відбиткі, механізм утворення слідів.

2 Технічні засоби та прийоми пошуку, виявлення, фіксації, вилучення, пакування та дослідження слідів-відбитків та предметів-слідоносіїв.

3. Ідентифікаційні та діагностичні задачі, які вирішуються трасологічними дослідженнями.

Методичні рекомендації та завдання

Тема має базовий характер для наступних тем, у яких розглядаються окремі види слідів. Студенти повинні засвоїти, що кожний злочин залишає в навколишньому середовищі певні зміни, які позначаються узагальнюючим поняттям “сліди”. Вони є носіями інформації, на основі якої можна встановити обставини злочину і осіб, що його скоїли. Особливо велике значення мають сліди-відбитки, по яких можливо розшукати й ідентифікувати конкретний об’єкт – людину чи предмет, які мають відношення до розслідуваного злочину.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]