Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Література.

 1. КПК України: ст.ст. 75, 76, 1281, 196-199.

 2. Наказ МВС України № 682 від 30.09.99р. “Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України”.

 3. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000.

 4. Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г. использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск., 1986.

 5. Астапкина С.М., Дубовицкая, Л.П., Плесковских Ю.Г. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений. М., 1992.

 6. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1987.

 7. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М., 1990.

 8. Щербаковский М.Г., Кравченко А.А. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Харьков, 1999.

 9. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. К., 1980

Теми 6-7. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими та іншими службами органів внутрішніх справ. Використання допомоги громадськості і засобів масової інформації в розкритті і розслідуванні злочинів.

Вивчається у лекційному курсі і самостійно.

Контрольні питання:

 1. Правові основи і форми взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими та іншими службами органів внутрішніх справ.

 2. Зміст взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими та іншими службами органів внутрішніх справ.

 3. Використання в процесі розслідування злочину інформації, одержаної оперативно-розшуковим шляхом.

 4. Залучення громадськості і засобів масової інформації до розслідування і попередження злочинів.

Методичні рекомендації та завдання.

Розкриття і розслідування злочинів - це багатогранна діяльність, в якій беруть участь чи сприяють їй різні підрозділи органів внутрішніх справ. Успіх у розслідуванні злочинів залежить перш за все від ефективності взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими апаратами, оскільки слідчі дії та оперативно-розшукові заходи повинні органічно поєднуватись. Вихідними тут є положення про взаємодію слідчого з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, що містяться в КПК (ст.ст. 101-110, 114, 231), Законах України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, а також у відомчих нормативних актах (Наказ МВС України № 745 від 25.11.92 р., Наказ МВС України № 701 від 18.10.93 р.).Після контрольного опитування студенти під керівництвом викладача знайомляться з протоколами слідчих дій, що проводяться при сприянні оперативних працівників; дорученнями слідчого органу дізнання, на основі яких розглядаються задачі, що вирішувались оперативними працівниками. Доповіді студентів поєднуються з подальшим висвітленням питань теми.

Література.

 1. КПК України: ст.ст. 101-110, 114, 231.

 2. Закон України “Про міліцію”.

 3. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”.

 4. Наказ МВС України № 1100 від 31 жовтня 2002 р. “Про вдосконалення організації діяльності органів досудового слідства МВС України ”.

 5. Наказ МВС України № 701 від 18 жовтня 1993 р. “Про організацію роботи органів внутрішніх справ по розкриттю злочинів”.

 6. Аленин Ю.П., Колесник С.С. Взаимодействие при раскрытии и расследовании корыстно-насильственных и половых преступлений. Одесса - Симферополь, 1995.

 7. Матусовский Г.А., Сущенко В.Н. Организация роботы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел. Х., 1983.

 8. Гаркуша Е.Л. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами. М.1997.

 9. Тертышник В.М., Слинько С.В. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений. Харьков, 1995.

 10. Методические рекомендации по работе сотрудников органов внутренних дел со средствами массовой информации. Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1991, Вып.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]