Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Література.

 1. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1989.

 2. Федосеева В.Б., Золотова Т.Н. Основные правила подготовки материалов для производства судебной почерковедческой экспертизы. М., 1980.

Тема 20. Криміналістичне ототожнювання людини за ознаками зовнішності

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

1. Класифікація ознак зовнішності людини.

2. Метод словесного портрету та його значення.

3. Виготовлення суб`єктивних портретів.

4. Підготовка і призначення портретно-криміналістичної експертизи.

Методичні рекомендації

При підготовці до заняття студентам необхідно засвоїти основні терміни криміналістичного вчення про зовнішність людини: поняття зовнішності, елементів і ознак зовнішності. У криміналістиці поняття зовнішності людини включає сукупність елементів і ознак будови його тіла і речей, що носяться. Необхідно розрізняти власні і супутні ознаки зовнішності, особливі і помітні прикмети. Криміналістична класифікація ознак зовнішності включає три групи: загальнофізичні (стать, вік, зріст, расова належність та ін.); анатомічні ознаки тіла людини; функціональні (хода, мова, міміка тощо). Найбільш повний опис ознак проводиться методом словесного портрета. Варто зрозуміти в чому є особливість опису зовнішності людини методом словесного портрета і її відмінність від повсякденного опису. При вивченні теми треба розрізняти види суб'єктивних портретів: мальовані, мальовано-композиційні, фото-композиційні.

Література

1. Снетков В.А. Габитология. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979.

2. Зинин А.М., Мамедов Г.М. Особенности изготовления субъективных портретов. К., 1990.

Розділ IV. Криміналістична тактика збирання і дослідження слiдiв злочину Тема 21. Загальнi положення кримiналiстичної тактики

Вивчається самостійно – 2 год.

Контрольні запитання

 1. Криміналістична тактика як складова частина науки криміналістики.

 2. Поняття тактичної задачі розслідування і засобів її вирішення (тактичного прийому, тактичної операції).

 3. Тактика слідчих дій та її співвідношення з процесуальним порядком їх проведення.

 4. Поняття слідчої ситуації і тактичного рішення. Тактичний ризик.

 5. Взаємозв’язок криміналістичної тактики і техніки в розслідуванні злочинів.

Методичні рекомендації

При вивчення теми слід виходити з того, що криміналістична тактика є частиною криміналістики, у якій вивчаються питання підготовки і проведення окремих слідчих дій. Основна мета самостійної роботи полягає у засвоєнні понятійного апарату, розробленого в межах цього розділу криміналістики. Одержані знання є вихідними для вивчення наступних тем.

Література.

 1. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976.

 2. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. - Саратов, 1980.

 3. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981.

 4. Волобуев А.Ф. Принципы следственной тактики // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.45, 1992, с. 27-33.

 5. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции. Харьков, 1997.

Тема 22. Тактика огляду

Аудиторне заняття - 2 год.

Контрольні запитання

1. Механізм відображення злочину в навколишній матеріальній обстановці. Види слідів.

2. Поняття огляду і його значення як способу одержання доказів. Види огляду.

3. Підготовка огляду місця події. Склад слідчо-оперативної групи.

4. Стадії огляду місця події. Тактичні задачі огляду.

5. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні.

6. Фіксація результатів огляду місця події.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]