Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Особлива частина

(криміналістична методика)

Розділ I. Загальнi положення кримiналiстичної методики

Тема 27. Поняття I структура криміналістичної методики

Вивчається самостійно – 2 год.

Контрольні запитання

1. Поняття криміналістичної методики, її структура і місце в системі криміналістики.

2. Структура методики розслідування злочинів окремого виду.

3. Криміналістична характеристика злочинів окремого виду та її значення для розслідування.

4. Типові слідчі ситуації і їх роль в побудові методик розслідування злочинів окремих видів.

Методичні рекомендації

В процесі самостійної підготовки студенти повинні уяснити, що криміналістична методика є заключною частиною криміналістики, яка вивчає закономірності механізму скоєння злочинів окремих видів, а також закономірності їх розслідування в цілях розробки науково обґрунтованих рекомендацій про найбільш ефективну послідовність слідчих та оперативно-розшукових дій, тактичні і технічні особливості їх проведення.

Криміналістична методика вміщує загальні положення і методики розслідування злочинів окремих видів. Загальні положення - це теорія криміналістичної методики (найбільш важливі поняття, система, задачі, зв`язок з іншими частинами криміналістики і т.п.), а також наукові положення і рекомендації, які є загальними для розслідування всіх видів злочинів. Методики розслідування злочинів окремих видів - це наукові положення і рекомендації про найбільш ефективне розслідування і попередження окремих видів злочинів (програми розслідування конкретних видів злочинів).

Криміналістична методика тісно пов`язана з криміналістичною тактикою і технікою як "часткове" і "загальне", які разом утворюють єдину систему науки криміналістики.

При вивченні другого запитання необхідно звернути увагу на структурні елементи методики розслідування злочинів окремого виду:

- криміналістичну характеристику злочинів окремого виду;

- типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм комплекси слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, особливості їх планування і проведення;

- особливості проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів на подальшому етапі розслідування;

- вивчення особистості обвинуваченого, встановлення обставин, що сприяють скоєнню злочинів даного виду і прийняття профілактичних заходів.

Запитання про криміналістичну характеристику злочинів окремого виду як структурну частину методики розслідування заслуговує окремого обговорення внаслідок його проблемного характеру. Хоча з названої проблеми опубліковано чимало наукових робіт, деякі її сторони є спірними і трактуються неоднозначно.

Відповідно до кафедральної концепції під криміналістичною характеристикою злочинів окремого виду розуміється система відомостей про злочини окремого виду, що мають значення для їх розкриття і розслідування, в яких відображаються закономірні зв`язки між елементами механізму скоєння цих злочинів (способом та знаряддям злочину; слідами злочину; місцем, часом і обстановкою злочину, предметом злочину, особистістю потерпілого, особистістю злочинця). При вивченні цього запитання необхідно детально розглянути кожний елемент криміналістичної характеристики, а також засвоїти напрямки її практичного використання при розслідуванні злочинів.

Запитання про типові слідчі ситуації та їх роль в побудові методик розслідування злочинів окремих видів також заслуговує окремої уваги внаслідок його відносної складності, неоднозначності трактування в літературі, та важливості для засвоєння подальшого учбового матеріалу.

Відповідно до кафедральної концепції, поняття слідчої ситуації використовується в широкому і вузькому розумінні. В широкому розумінні слідча ситуація - це фактична обстановка в розслідуванні злочину на певний момент, яка складається з інформаційного, процесуального, тактичного, психологічного, організаційного і матеріально-технічного факторів. При обговоренні цього аспекту поняття слідчої ситуації, необхідно схарактеризувати кожен із названих факторів.

У вузькому розумінні слідча ситуація - це сукупність інформації (оперативно-розшукової, доказів) про обставини скоєного злочину та обставини його розслідування на певний момент, що обумовлює вибір способів встановлення істини у даній кримінальній справі. Використання поняття слідчої ситуації тільки в інформаційному аспекті (як сукупність інформації) дозволяє типізувати різноманітні ситуації, що складаються при розслідуванні злочинів різних видів, і використати для побудови програм розслідування злочинів окремих видів (визначити послідовність слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, особливості їх проведення).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]