Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

47

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Кафедра кримінально-правових дисциплін Методичні матеріали й указівки

до практичних занять з курсу

«КРИМІНАЛІСТИКА»

(для денної форми навчання)

Харків 2004

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Методичні матеріали й указівки

до практичних занять з курсу

КРИМІНАЛІСТИКА”

для студентів 3-4 курсів

Напрямок підготовки: Право

Спеціальність: Правознавство

Форма навчання: Денна

Харків-2004

Рекомендовано до друку

Радою юридичного факультету

Харківського національного університету

ім. В.Н. Каразіна

протокол № __6___

від „__13__” грудня______ 2004 р.

Методичні матеріали й указівки до практичних занять з курсу «КРИМІНАЛІСТИКА» /укладач: д.ю.н., Волобуєв А.Ф./ - Харків, 2004. – 47 с.

Рецензент: начальник кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ, канд. юрид. наук, доц. Гаєнко В.І.

ББК 67.52

УДК 343.98

В 68

Плани і методичні матеріали до занять з криміналістики

1. Загальні методичні вказівки

Плани і методичні вказівки до аудиторних і самостійних занять з криміналістики підготовлені відповідно до учбового плану.

Тематичний план (6-7 семестри)

п/п

Найменування

тем

Всього год.

Лекції

Семінари

Самост.

робота

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Об’єкти, предмет і методи криміналістики.

2

1

-

1

2.

Система і задачі криміналістики

2

1

-

1

3.

Криміналістична діагностика та ідентифікація

5

2

1

2

4.

Криміналістичні версії та прогнозування

5

2

1

2

5.

Використання спеціальних знань в розкритті і розслідуванні злочинів

5

2

1

2

6-7.

Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими апаратами. Використання допомоги громадськості.

3

1

-

2

8.

Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів

3

1

-

2

9

Загальні положення криміналістичної техніки

2

-

-

2

10

Криміналістична фотографія, звуко- і відеозапис

5

2

1

2

11

Криміналістична трасо-

логія

4

2

-

2

12

Сліди рук

3

-

1

2

13

Сліди ніг і других частин людини

3

-

1

2

14

Слiди транспортних засобiв

3

-

1

2

15

Сліди знарядь зламу та інструментів

3

-

1

2

16

Кримiналiстичне дослiдження зброї, вибухових речовин,

пристроїв та слiдiв їх застосування

5

2

1

2

17

Мiкрооб'єкти, запаховi

слiди, вироби та матеріали

як сліди злочину

4

2

-

2

18

Техніко-криміналістичне дослідження документів.

5

2

1

2

19

Криміналістичне дослідження письма

5

2

1

2

20

Кримiналiстичне ототожнювання людини за ознаками зовнішності

5

2

1

2

21

Загальнi положення кримiналiстичної тактики

2

-

-

2

22

Тактика огляду

5

2

1

2

23

Тактика допиту.

5

2

1

2

24

Тактика пред’явлення для впізнання.

5

2

1

2

25

Тактика обшуку і виїмки

5

2

1

2

26

Тактика відтворення обстановки і обставин події

5

2

1

2

Всього за 6 –й семестр :

Форма контролю – залік

99 (51)

34

17

48

27

Поняття і структура криміналістичної методики

4

2

-

2

28

Планування і організація розслідування злочинів

6

2

2

2

29

Профілактична діяльність слідчого. Вивчення особи обвинуваченого при розслідуванні злочинів

4

2

-

2

30

Методика розслідування вбивств

12

4

4

4

31

Методика розслідування зґвалтувань

10

2

2

4

32

Методика розслідування крадіжок

10

2

4

4

33

Методика розслідування грабежів та розбоїв

10

2

4

4

34

Методика розслідування шахрайства

12

4

4

4

35

Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

12

4

4

4

36

Методика розслідування злочинів, пов’язаних

з виникненням пожеж

12

4

4

4

37

Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

12

4

4

4

38

Методика розслідування незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів

12

4

4

4

Всього за 7 –й семестр:

Форма контролю – екзамен

114 (72)

36

36

42

Всього 6-7 семестри:

213 (123)

70

53

90

Аудиторні заняття на стаціонарному відділенні мають своєю метою закріплення теоретичних знань, одержаних студентами на лекціях і в результаті самостійної роботи. Зміст занять включає контрольне опитування студентів по темі і самостійне виконання ними практичного завдання за запропонованою фабулою кримінальної справи.

Для успішного виконання практичних завдань студент перед кожним заняттям повинен вивчити рекомендовану літературу і нормативні акти, відпрацювати відповідні контрольні запитання і виконати запропоновані підготовчі дії (наприклад, схематично замалювати типи папілярних візерунків пальців рук в робочому зошиті, скласти письмовий план слідчої дії тощо). Тому кожний студент повинен мати робочий зошит для виконання практичних завдань.

Студент, який був відсутній з будь-яких причин на занятті, зобов`язаний виконати відповідне завдання і відпрацювати його у час, визначений викладачем. З питань, що виникають при самостійному виконанні завдань, студент може одержати необхідну консультацію у викладача. При невиконанні хоча б однієї роботи він не допускається до заліку (екзамену) до її виконання і перевірки викладачем.

Підсумковою формою контролю знань студентів з криміналістики є залік (1-й семестр) і екзамен (2-й семестр).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]