Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Література

1. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. - М.: Юрид. лит., 1983.

2. Тертышник В.М. Обыск: Учебное пособие. – Харьков: Гриф, 1997.

3. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ): Научно-практическое пособие. – Харьков: Консум, 1999.

Тема 26. Тактика відтворення обстановки і обставин події

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

1. Відтворення обстановки і обставин події як спосіб перевірки і одержання доказів. Його види.

2. Тактичні правила перевірки показань на місці.

3. Слідчий експеримент як різновид відтворення обстановки і обставин події. Види слідчого експерименту.

4. Тактичні правила підготовки і проведення слідчого експерименту.

5. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події.

Методичні рекомендації та завдання

Відтворення обстановки і обставин події – складна слідча дія, що по цілям і особливостям проведення можна розділити на дві інших: слідчій експеримент і перевірку показань на місці. Необхідно засвоїти, що за цілями розрізняють наступні види слідчого експерименту: 1) встановлення можливості сприйняття будь-якого факту, явища органами почуття особи, чиї свідчення перевіряються; 2) встановлення можливості здійснення будь-яких дій, у тому числі наявність в особи, яка перевіряється, визначених професійних навичок; 3) встановлення можливості існування будь-якого факту, явища, механізму події, у тому числі механізму слідоутворення. Перевірка свідчень на місці проводиться для перевірки й уточнення фактів, отриманих при допиті особи, чиї свідчення перевіряються.

Загальним для обох різновидів відтворення обстановки і обставин події є ретельна підготовка до його проведення. Кожний з видів слідчої дії характеризується особливостями тактичних прийомів, які при підготовці до заняття варто врахувати та вивчити. Фіксацію відтворення обстановки й обставин події крім протоколювання варто доповнити проведенням відеозйомки, тому що в даному випадку важливе значення має фіксація динаміки цієї слідчої дії.

На час самостійної підготовки студенти одержують завдання за наведеною фабулою, або фабулою кримінальної справи, визначеною викладачем.

Фабула. У кримінальній справі про розслідування розбійного нападу на квартиру гр. Гуренко Н.М. встановлено, що в результаті злочину Гуренко Н.М. одержала тяжкі тілесні ушкодження і без свідомості була доставлена в лікарню. Обвинувачений Куранов визнав себе винним і давав детальні показання про скоєння злочину (сюжет учбового кінофільму “Версія”). Для всебічного дослідження обставин нападу слідчий вирішив провести відтворення обстановки і обставин події за участю обвинуваченого і використанням манекену.

Завдання:

1) скласти письмовий план відтворення обстановки і обставин події;

2) на занятті провести відтворення обстановки і обставин події зі складанням протоколу.

Література

  1. КПК України: ст.ст. 194, 195.

  2. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. Л., 1988.

  3. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. Волгоград 1981.

  4. Шобик Б.И. Проверка и уточнение показаний на месте. Хабаровск, 1987.

  5. Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проверки показаний на месте. Минск, 1990.

  6. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М., 1997.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]