Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

Студенти повинні засвоїти, що кожний злочин залишає в навколишньому середовищі певні сліди. Вони є носіями інформації, на основі якої можна встановити обставини злочину і осіб, що його скоїли. Огляд є слідчою дією, за допомогою якої виявляються і збираються докази на основі безпосереднього сприйняття обстановки скоєння злочину, відшукання і вилучення матеріальних слідів.

Література

1. КПК України: ст.ст. 190-193, 195.

2. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: Юрид. лит., 1969.

3. Медведев Е.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград, 1973.

4.Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. К., 1994.

5.Шепітько В.Ю. Тактика огляду місця події. Харків, 1994.

6. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. М., 1982.

Тема 23. Тактика допиту.

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

1. Поняття допиту і його види на досудовому слідстві.

2. Критерії (принципи) допустимості тактичних прийомів допиту.

3. Підготовка допиту.

4. Структура допиту.

5. Фіксація результатів допиту.

Методичні рекомендації та завдання

Допит – найбільш складна (вербальна) слідча дія. У залежності від особи, що допитується (її процесуального положення, віку), послідовності допитів, кількості присутніх і допитуваних осіб існують різні види допитів. При допитах можуть бути використані різноманітні прийоми, але їхнє застосування обмежене визначеними принципами: процесуальними, етичними, науковими й ін.

Допит, як і інші слідчі дії, складається з підготовчого, робочого і заключного етапів. Ретельна підготовка до допиту забезпечує його ефективність. Студентам необхідно засвоїти зміст підготовчого етапу. Робочий етап допиту складається з наступних стадій: попередньої (вступної), вільної розповіді, поставлення питань (питально-відповідної). На заключному етапі складається протокол допиту. Додатковими способами фіксації показань є аудио-, відеозапис.

Для самостійної підготовки за темою “Тактика допиту” студенти одержують завдання за наступною фабулою.

Фабула 1. На підставі заяви гр. Глущенко О.О. і даних ним пояснень порушено кримінальну справу про розбійний напад, в результаті якого у Глущенко одним чоловіком під загрозою ножа було відібрано золотий перстень і гроші.

Завдання. Складіть письмовий план допиту потерпілого.

Після контрольного опитування обговорюються рішення студентів і оцінюються викладачем.

Література

1. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

2. Шепітько В.Ю. Тактика допиту. Харків, 1992.

3. Волобуєв А.Ф. Тактика допиту. Лекція. Харків: Ун-т внутр. справ, 1997.

4. Коновалова В.Е. Допрос тактика и психология. - Харків,1999.

Тема 24. Тактика пред`явлення для впізнання

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

  1. Пред`явлення для впізнання як засіб одержання доказів. Його види.

  2. Загальні правила пред`явлення для впізнання.

  3. Підготовка до пред`явлення для впізнання.

  1. 4.Тактичні особливості пред`явлення для впізнання людини за динамічними ознаками.

  1. Особливості пред`явлення для впізнання об`єктів по фотознімках.

  2. Фіксація результатів пред`явлення для впізнання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]