Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

При підготовці з цієї теми треба виходити з того, що вивчення будь-якої науки (навчальної дисципліни) завжди починається зі з`ясування її предмету і методів. Розуміння предмету криміналістики дозволяє чітко визначити її зміст, систему і, відповідно, місце в професійній підготовці юриста.

Особливістю криміналістики є те, що її предмет знаходиться в двох протилежних видах людської діяльності: 1) кримінальній діяльності (вчинення злочинів); 2) діяльності по виявленню і розслідуванні злочинів. Вивчаючи свій предмет криміналістика накопичує знання (наукові положення) і формує практичні рекомендації, необхідні для ефективної діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.

При самостійній роботі по вивченню рекомендованої літератури студенту потрібно уяснити суттєвість предмету криміналістики та його відмінність від предметів суміжних наук (кримінального права, кримінального процесу, кримінології), зробити відповідні виписки у робочих зошитах.

Література

  1. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.

  2. Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. Харьков, 1976.

  3. Краснобаев Ю.И. Совершенствование предварительного следствия и предмет советской криминалистики - Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1979.

  4. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М.: Юрид. лит., 1981.

  5. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: Система понятий. М., 1982.

  6. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система теоретических основ криминалистики. М.,1984.

  7. Клименко Н.И. Криминалистические знания в структуре профессиональной подготовки следователя. Киев, 1990

  8. Клименко Н.И., Кириченко А.А. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. –Днепропетровск, 1994.

9. Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. – М.: Акад. МВД России, 1997.

10.Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.

Розділ іі. Характеристика криміналістичних методів і засобів, що використовуються при розслiдуванні злочинів

Тема 3. Криміналістична діагностика та ідентифікація

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

1. Поняття криміналістичної діагностики та її значення в розслідуванні злочинів.

2. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання і одержання доказів при розслідуванні злочинів.

2. Об`єкти ідентифікації та їх ознаки. Види ідентифікації.

3. Встановлення групової належності об`єкту та його доказове значення.

Методичні рекомендації та завдання

Вихідним положенням для заняття по даній темі є положення про розслідування злочину як процесу пізнання події минулого, що протікає у формі доказування. Особливість пізнання злочину як події минулого обумовлює використання таких методів, що дістали назву діагностики та ідентифікації (ототожнювання).

При підготовці до заняття студенти вивчають рекомендовану літературу для засвоєння контрольних запитань і в робочих зошитах письмово виконують завдання по наведених фабулах кримінальних справ.

Фабула 1. При огляді місця виявлення трупу з ознаками вогнепального поранення була знайдена стріляна гільза. Експерт-криміналіст, який приймав участь в огляді місця події, в результаті попереднього дослідження дійшов висновку, що знайдено гільзу від револьверу системи “Наган”. В результаті цього було визначено, що розшукові підлягає особа, яка володіє названою зброєю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]