Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Література

 1. Салтевский М.В. Криминалистическая одорология (работа с запаховыми следами). К., 1976.

 2. Биленчук П.Д., Золотарь Н.С., Коваленко Е.Г. Криминалистическая одорология в раскрытии и расследовании преступлений. Киев, 1994.

 3. Клименко Н. И., Бовсуновский В. М. Микрообъекты — вещественные доказате­льства. К., 1984.

 4. Вандер М.В. Использование микрообъектов при расследовании преступлений. СПБ., 2001.

 5. Вандер М.В. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. СПб., 2001.

Тема 18. Техніко-криміналістичне дослідження документів

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

1. Поняття документів, їх види і значення при розслідуванні злочинів.

2. Правила огляду документів-речових доказів.

3.Ознаки внесення змін в текст документів (підчистка, дописка, правлення).

Методичні рекомендації та завдання.

Готуючись до заняття слід уяснити різницю між “документом-речовим доказом” (ст. 65 КПК) та “іншими документами” (ст.83 КПК). Документи-речові докази несуть на себе сліди злочину, були предметом посягання або використовувались як знаряддя злочину. Залежно від матеріального носія вони диференціюються на паперові, фото-, аудіо-, відео-, електронні документи. Всі вони вимагають спеціальних правил поводження.

Необхідно повторити існуючи способи повної та часткової підробки документів. Ознайомившись з довідковою літературою треба засвоїти ознаки підробки документів і порядок їхнього опису в протоколах слідчих дій.

При підготовці до заняття варто засвоїти, що техніко-криміналістичним дослідженням документів рішаються різноманітні діагностичні й ідентифікаційні задачі, що зв'язані з виготовленням документів і їхнім існуванням. Діагностичні дослідження спрямовані на встановлення способів виготовлення документів виду використаного устаткування, пристроїв; наявності і способів матеріальної підробки документів; виявленням невидимих і слабовидимих записів та ін. Ідентифікаційні дослідження пов'язані з ототожненням об'єктів, на яких були виготовлені документи чи їхні реквізити.

Література.

 1. Беляева Г.А., Калашников А.М. Методы технико-криминалистического исследования документов. Волгоград., 1987.

 2. Глотов О.М. Осмотр документов следователем. Л., 1983.

 3. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. М., 1987.

Тема 19. Криміналістичне дослідження письма

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

 1. Поняття і почерку та його значення при розслідуванні злочинів.

 2. Діагностичні та дентифікаційні питання, що вирішуються при дослідженні почерку.

 3. Підготовка та призначення почеркознавчої експертизи.

 4. Поняття письмової мови і її ознаки.

 5. Підготовка і призначення авторознавчої експертизи.

Методичні рекомендації та завдання.

Готуючись до заняття необхідно уяснити, що в письмових документах розрізняють смислову сторону (письмову мову) і почерк, яким виконаний текст. У зв'язку з цим існують два напрямки дослідження письмових документів – криміналістичне авторознавство і почеркознавство. У рамках першого напрямку вивчаються ознаки письмової мови автора документа, що відтворилися в тексті: граматичні, стилістичні, семантичні та ін. У почеркознавстві вивчають графічну сторону письма – почерк виконавця документа. Серед загальних ознак почерку виділяють виробленість, нахил, зв’язність, розмір букв, складність, топографічні й інші ознаки. Часткові ознаки почерку характеризують індивідуальні особливості рухів виконавця.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]