Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Криміналістика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Література.

 1. Зуев Е.И. Определение орудия по следам взлома. М., 1976.

 2. Найдис И.Д. Следы орудий взлома и инструментов. Уч. пособие. Х., 1979.

Тема 16. Криміналістичне дослідження зброї, вибухових речовин, пристроїв та слідів їх застосування

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

1. Сліди застосування вогнепальної зброї при скоєнні злочину та їх значення при розслідуванні. Судова балістика як розділ криміналістики.

3. Правила огляду вогнепальної зброї та слідів його застосування на місці події, фіксації та вилучення.

4. Сліди застосування вибухових речовин та пристроїв при скоєнні злочинів.

5. Правила огляду і фіксації огляду холодної зброї. Експертиза холодної зброї.

Методичні рекомендації та завдання

При підготовці до заняття необхідно засвоїти коло об'єктів, які досліджуються балістичною експертизою, та сутність її предмету (можливості рішення різноманітних питань). Традиційно в судовій балістиці розглядаються різного типу вогнепальна зброя (у тому числі саморобного виготовлення), боєприпаси і їхні компоненти, сліди застосування вогнепальної зброї, утворені в результаті пострілу. Слід звернути увагу на особливості слідів застосування вибухових пристроїв при вчиненні злочинів, а також особливості дослідження холодної зброї.

Дослідження об'єктів слідчим і спеціалістом може проводитися як на місці

їхнього виявлення для одержання орієнтуючої інформації про шукані

об'єкти(попереднє дослідження), так і судовим експертом при проваджені

експертизи.

Література

 1. Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения. Волгоград, 1979.

 2. Ермоленко Б.Н. Теоретические и методические проблемы судебной баллистики. К., 1976.

 3. Особенности осмотра места происшествия по преступлениям, совершаемым с применением огнестрельного оружия. М., 1985.

 4. Теоретические и методические основы судебно-баллистической экспертизы. Вып.1-4. М., 1984.

 5. Егоров Б.В., Кириченко В.В. Основы криминалистического исследования огнестрельного оружия и следов его применения. Л., 1988.

 6. Глотов О.Н. Осмотр огнестрельного оружия следователем. Л., 1984.

 7. Криминалистическое исследование боеприпасов к охотничьим ружьям. М., 1979.

 8. Писаренко И.В., Молибога Н.П., Василенко Г.П, Биленчук П.Д. Криминалистическое исследование охотничьего огнестрельного оружия. К., 1987.

Тема 17. Мікрооб`єкти, запахові сліди, вироби та матеріали як сліди злочину

Аудиторне заняття - 1 год.

Контрольні запитання

 1. Поняття мікрооб`єктів (мікрочастин), їх види та значення в розслідуванні злочинів.

 2. Можливості використання запахових слідів в розкритті та розслідуванні злочинів.

 3. Види матеріалознавчих експертиз.

Методичні рекомендації та завдання

Студентам необхідно засвоїти, що як речові докази часто є різні вироби, їхні фрагменти, частини або частки, що відокремилися від них. Ці вироби виготовлені з металів, скла, фарби, гуми та ін. У ході розслідування кримінальних справ у відношенні виробів, їхніх частин, часток ставляться діагностичні й ідентифікаційні задачі.

Особливого роду об'єктами є запахові сліди. Необхідно розглянути технічні способи консервації слідів запаху і можливості їхнього використання в розслідуванні злочинів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]