Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dmitrichenko_L.I._ta_in._Istoriya_ekonomiki_ta_....doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра економічної теорії

Дмитриченко Л.І.

Дмитриченко Л.А.

Колосова Ю.В.

Кузьменко В.В.

Історія економіки та економічної думки

Донецьк 2010

Тема 1 предмет і метод історії економіки та економічної думки

1 Особливості виникнення економічної історії і її місце в системі економічних наук.

2 Предмет, метод і завдання курсу.

2.1 Значення економічної історії на сучасному етапі розвитку.

2.2 Предмет, метод та функції історії економічних учень

3 Періодизація й структура курсу.

1 Особливості виникнення економічної історії і її місце в системі економічних наук

Економічна історія як наука зародилася в XVIII в. на стику історії й економічної теорії. А в середині XIX сторіччя сформувалася як самостійна дисципліна. На рубежі XIX - XX ст. її почали викладати як окремий предмет у європейських університетах, і насамперед у тих, які ставили перед собою ціль підготувати управлінські кадри, здатні проводити ефективну політику в процесі реформування економіки, опираючись на історичний досвід минулого. На початку XX ст. у Гарвардському й Манчестерському університетах були створені перші кафедри економічної історії.

Починаючи з 1960 року регулярно проводяться міжнародні конгреси по економічній історії. Створюються численні центри по організації й координації досліджень у даній сфері.

З 1962 р. плідно працює міжнародна асоціація економічної історії.

На сучасному етапі розвитку знання економічної історії не тільки збагачує знаннями минулого, але й допомагає проаналізувати історичний досвід з метою недопущення помилок у майбутньому. У зв'язку із цим у розвинених країнах миру вивчення економічної історії є невід'ємної складової в процесі підготовки фахівців у Вузах у процесі формування ідеології мас.

Необхідність вивчення даної дисципліни полягає в тім, що економічна історія:

1) є джерелом фактичного матеріалу для всіх економічних наук, і насамперед - для економічної теорії.

2) забезпечує тісний взаємозв'язок історичних знань із економікою промисловості, сільського господарства й інших наук.

3) надає можливість використати наявний досвід на сучасному етапі розвитку й сформувати більше раціональний підхід у процесі розробки економічної політики в майбутньому.

У системі економічних наук економічна історія відіграє фундаментальну роль. Вона є ключем до пошуку генетичних залежностей й історичних закономірностей в економічному житті народів.

Економічна історія взаємодіє з:

  • економічною теорією й історією економічних вчень, - тому що під впливом тих або інших історичних умов формуються економічні погляди різних прошарків суспільства і їхня ідеологія.

  • економікою, - тому що вивчення історичного досвіду є основою для прийняття економічних рішень і формування економічної політики в майбутньому.

  • конкретними соціологічними дисциплінами: психологією, менеджментом персоналу, економікою праці, тому що вплив на розвиток економіки таких факторів, як соціальний склад працівників, задоволеність працею, настрій і поводження працівників є передумовою для формування тих або інших історичних подій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.