Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dolmatova_G.E._ta_insh._Strateg.upravlinnya.Zb....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
299.01 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра фінансів стратегічне управління

Збірник ситуаційних завдань з курсу для студентів денної і заочної форми навчання з спеціальності 8.050104 “Фінанси”.

Донецьк - 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра фінансів

Г.Є. Долматова, О.Ю. Кліменко, М.Ю. Омелянович

Стратегічне управління

Збірник ситуаційних завдань з курсу для студентів денної і заочної форми навчання з спеціальності 8.050104 “Фінанси”.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 33 від 17.05. 2006 р.

Зав. кафедри ____________________________

д.е.н., професор Л.О. Омелянович

Донецьк - 2006

ББК

УДК

Рецензенти

к.е.н., доц. О.В. Чайковська

к.е.н., доц. А.Ф. Кононенко

Долматова Г.Є.

Д Стратегічне управління: Збірник ситуаційних завдань з курсу для студентів денної і заочної форми навчання з спеціальності 8.050104 “Фінанси”/ Г.Є. Долматова, О.Ю. Кліменко, М.Ю. Омелянович – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 27с.

Збірник ситуаційних завдань з курсу “Стратегічне управління” є одним з важливих навчальних документів, що сприяє засвоєнню і поглибленому розумінню змісту даного курсу.

У збірнику наведено основні практичні ситуації, при розв’язанні яких студенти проявлять рівень своїх знань за різними напрямами курсу і вміння їх застосовувати в процесі дослідження.

ББК

© Долматова Г.Є., Кліменко О.Ю., Омелянович М.Ю., 2006

© Донецький державний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган–Барановського, 2006

Ситуаційні завдання

 • Ситуаційне завдання №1: Довести, що стратегічне управління фінансами посідає важливе місце в системі фінансового менеджменту підприємства. Результати дослідження оформити у вигляді схем з обґрунтування зв’язків між елементами.

 • Ситуаційне завдання №2: Дослідити історію виникнення стратегічного управління, встановити етапи, обґрунтувати їх виділення і надати їм критичну оцінку.

 • Ситуаційне завдання №3: Повести порівняльний аналіз між сутністю наступних понять, а саме: менеджмент, фінансовий менеджмент, стратегічний менеджмент. Результати оформити у вигляді наступної таблиці та зробити висновки.

Таблиця

Порівняльна характеристика понять „менеджмент”, „фінансовий менеджмент”, „стратегічний менеджмент”

Ознаки

Менеджмент

Фінансовий менеджмент

Стратегічний менеджмент

Відмінні риси

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

...

...

...

...

Схожі риси

1.

2.

...

 • Ситуаційне завдання №4: Дослідити еволюцію стратегії і методів управління, встановити властиві характеристики, обґрунтувати їх виділення і надати їм критичну оцінку. Результати оформити у вигляді таблиці

Таблица

Эволюция стратегии и методов управления

Характеристики

Фінансове планування

Перспективне планування

Стратегічне планування

Стратегічний ринковий менеджмент

Задачі

Пропозиції

Цілі

Планування

 • Ситуаційне завдання №5: Проаналізувати стан організаційної структури управління підприємством роздрібної торгівлі, відобразити блок-схему апарата управління, розробити заходи щодо удосконалення організаційної структури управління підприємством.

Витяг з штатного розкладу АОЗТ станом на кінець звітного періоду.

Найменування

структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць, чол.

Голова Правління АОЗТ

Відділ кадрів

Планово-економічний відділ

Бухгалтерія

Відділ організації торгівлі

Відділ АСУ

Комерційні відділи:

 • №1

 • №2

 • №3

 • №4

 • №5

 • Продовольчий відділ

Начальник штаба ГО

Господарський відділ

Технічні служби

Водії

Медпункт

Майстер дамський

База відпочинку

1

3

4

17

16

7

28

33

52

78

35

20

1

29

3

5

1

1

10

Всього по підприємству

в тому числі апарат управління

 • Ситуаційне завдання №6: Оцінити ефективність управління фінансово-господарською діяльністю підприємства і розробити заходи щодо його підвищення на перспективу. Аналіз зробити на основі коефіцієнтів: ефективності системи управління, інтенсифікації, прибутковості, а також основних фінансових показників.

Додатки:

Форма №1 “Баланс”.

Форма №2 “Звіт про фінансові результати”

При розрахунках враховувати наступне:

* Чисельність персоналу у звітному році у порівнянні з попереднім роком зменшилась на 5,1% і склала 580 чол.

* Фонд оплати праці відповідно збільшився на 12,0% і склав 765,1 тис. грн.

 • Ситуаційне завдання №7: Розробити систему цілей розвитку підприємства на стратегічному і тактичному рівнях.

Коротка довідка про підприємство

Універмаг АТЗТ „Перспектива” складається з трьох корпусів. Центральний корпус представляється триповерховим будинком, обладнаним сучасною технікою.

Загальна площа універмагу складає 13355,6 м2, у тому числі :

 • торгова - 5119 м2;

 • підсобна - 74,6 м2;

 • складська - 6926 м2;

 • технічна - 400 м2;

 • комунальна - 280 м2;

 • адміністративна - 506 м2.

В АТЗТ нараховується 46 секцій, з яких дві секції з продажу продтоварів, кіоски з продажу печених виробів і морозива, два кафетерії, автомати газованої води. Для співробітників універмагу функціонує їдальня.

Складська мережа представлена дев'ятьма складами, що розміщені в підвальних приміщеннях універмагу і їхня загальна площа складає 6926м2. Два склади розміщені у відособленому будинку, їхня площа складає 3294м2.

Додаток:

Форма №2 “Звіт про фінансові результати”

 • Ситуаційне завдання №8: Визначити види і зміст стратегічного контролю, який доцільно здійснювати на підприємстві у майбутньому періоді.

Додатки:

Форма №1 “Баланс”.

Форма №2 “Звіт про фінансові результати”

 • Ситуаційне завдання №9: Провести аналіз внутрішнього фінансового середовища торговельного підприємства – суб’єкту малого підприємництва згідно методики СВОТ-аналізу.

 • Ситуаційне завдання №10: Провести аналіз внутрішнього фінансового середовища торговельного підприємства – суб’єкту середнього бізнесу згідно методики СВОТ-аналізу.

 • Ситуаційне завдання №11: Провести аналіз внутрішнього фінансового середовища торговельного підприємства – суб’єкту крупного підприємництва згідно методики СВОТ-аналізу.

 • Ситуаційне завдання №12: Провести аналіз мікросередовища торговельного підприємства – суб’єкту малого підприємництва по молочним продуктам згідно методики СВОТ-аналізу.

Перелік постачальників з молочних продуктів:

 1. Донецький молокозавод №1 (високі ціни, незначний асортимент і ін.)

 2. Донецький молокозавод №2 (приваблива форма розрахунку, широкий асортимент продукції і ін.)

 3. Харківський молокозавод (приваблива і практична упаковка, широкий асортимент і ін.)

 4. АТ об’єднаних молочних виробників Латвії (високі ціни, приваблива і практична упаковка, широкий асортимент й ін.)

 • Ситуаційне завдання №13: Провести аналіз мікросередовища торговельного підприємства – суб’єкту середнього бізнесу по безалкогольним напоям згідно методики СВОТ-аналізу.

Перелік постачальників безалкогольних напоїв:

 1. Донецький завод №1 (високі ціни, незначний асортимент і ін.)

 2. Донецький завод №2 (приваблива форма розрахунку, широкий асортимент продукції і ін.)

 3. Луганський завод (приваблива і практична упаковка, широкий асортимент і ін.)

 • Ситуаційне завдання №14: Провести аналіз мікросередовища торговельного підприємства – суб’єкту крупного підприємництва по ковбасним виробам згідно методики СВОТ-аналізу.

Перелік постачальників безалкогольних напоїв:

 1. Донецький м’ясокомбінат (високі ціни, незначний асортимент і ін.)

 2. ВАТ „Колбіко” (приваблива форма розрахунку, широкий асортимент продукції і ін.)

 3. Луганський м’ясокомбінат (приваблива і практична упаковка, широкий асортимент і ін.)

 4. Кременчуцький м’ясокомбінат (середній рівень ціни, приваблива і практична упаковка, широкий асортимент й ін.)

 • Ситуаційне завдання №15: Провести аналіз макросередовища торговельного підприємства – суб’єкту малого підприємництва і зробити обґрунтовані висновки відповідно до напрямків діяльності підприємства на основі даних Статистичного щорічника „Україна у цифрах за ... рік” та матеріалів „Економіка України за ... рік”.

 • Ситуаційне завдання №16: Провести аналіз макросередовища торговельного підприємства – суб’єкту середнього бізнесу і зробити обґрунтовані висновки відповідно до напрямків діяльності підприємства на основі даних Статистичного щорічника „Україна у цифрах за ... рік” та матеріалів „Економіка України за ... рік”.

 • Ситуаційне завдання №17: Провести аналіз макросередовища торговельного підприємства – суб’єкту крупного підприємництва і зробити обґрунтовані висновки відповідно до напрямків діяльності підприємства на основі даних Статистичного щорічника „Україна у цифрах за ... рік” та матеріалів „Економіка України за ... рік”.

 • Ситуаційне завдання №18: Провести аналіз руху кадрів на підприємстві, виявити існуючі проблеми і зробити відповідні висновки щодо ефективності системи управління на підприємстві.

Розрахунки основувати на наступних даних.