Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций по информатике (2010-2011)(Лекц....doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
20 Mб
Скачать

441

Севастопольський інститут банківської справи Українська академія банківської справи Національного банку України

Кафедра математики та соціально-гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

канд. техн. наук, доцент

______________ О.О. Гордєєв

02.09.2010

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Інформатика»

освітньо-професійної програми підготовки за напрямками

6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»

Укладач – канд. економ. наук _________________ І.С. Кондіус

02.09.2010

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри, протокол №1 від 02.09.2010

Севастополь – 2010

ПЕРЕДМОВА

Конспект лекцій розроблений відповідно до вимог робочих навчальних програм з дисципліни "Інформатика", нормативної компоненти освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) бакалаврів за напрямками «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» (банківські технології), галузі знань 0305 – "Економіка та підприємництво", які розроблені Науково-методичною комісією з напряму "Економіка та підприємництво" Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом.

Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій.

ЗМІСТ

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни 13

Лекція 1: ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 13

1.1. Предмет і зміст дисципліни 13

1.2. Класифікація та покоління ЕОМ 13

1.3. Значення комп’ютерної техніки у галузі економіки та менеджменту 14

1.4. Властивості інформації 20

Тема 2. Теоретичні основи економічної інформатики 23

Лекція 2: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 23

2.1.Дані, інформація і знання 23

2.2. Економічна інформація 25

Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів 29

Лекція 3: СИСТЕМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 29

3.1. Основні компоненти персонального комп’ютера (ПК) 29

3.2. Стандарти безпеки для моніторів 36

3.3. Периферійні пристрої персонального комп’ютера 39

Лекція 4: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 48

3.4. Програмне забезпечення ПЕОМ 48

3.5. Короткий огляд сучасних операційних систем 50

3.6. Короткий огляд прикладного програмного забезпечення 61

3.7. Кількісна оцінка інформації і даних 64

3.8. Системи числення і способи переведення чисел із однієї системи числення в іншу 66

Тема 4. Мережні технології 75

Лекція 5: МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ТИПИ МЕРЕЖ, ТОПОЛОГІЇ МЕРЕЖ 75

4.1. Еволюція комп'ютерних мереж. Системи пакетної обробки 75

4.2. Класифікація комп’ютерних мереж. Топологія мереж 80

Лекція 6: МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ OSI. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 97

4.3. Еталонна модель взаємодії відкритих систем. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж 97

Тема 5. Застосування інтернету в економіці 119

Лекція 7: ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ В ЕКОНОМІЦІ 119

5.1. Організація, структура, принципи роботи та сервіси Internet 119

5.2. Мережеві прикладні задачі 120

5.3. Історія виникнення Internet 123

5.4. Протоколи ІР і TCP 127

5.5. Доменна система імен 128

5.6. World Wіde Web 130

5.7. Передача файлів за допомогою FTP 135

5.8. Електронна пошта 139

5.9. Навігація в WWW за допомогою Internet Explorer 141

5.10. Пошук в Internet 147

5.11. Основи електронної комерції 157

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.