Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 10_16_Скорочені.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Кореспонденція рахунків

п/п

Зміст господарських операцій

(фактів, подій)

Проводка

Д-т

К-т

1

Отримано з банку кошти

30

31

2

Отримано гроші в погашення векселя

30

34

3

Надійшла готівка від покупців

30

36

4

Повернуто підзвітними особами невикористані підзвітні суми

30

372

5

Внесено працівниками за путівки, телефонні розмови

30

377

6

Внесено гроші за об'явою про внесення готівки на поточний рахунок

31

30

7

Оплачено постачальникам за продукцію (товари, роботи, послуги)

63

30

8

Видано заробітну плату

66

30

9

Оплачено готівкою різним кредиторам

68

30

2. Облік операцій на рахунках в банках

Для здійснення розрахунків та зберігання грошових коштів підприємства відкривають в уповноважених установах банків поточні рахунки. Поточні рахунки повинні відкривати підприємства усіх видів та форм власності. Крім того, суб’єкти підприємницької діяльності мають право відкривати необмежену кількість рахунків в національній та іноземній валюті за своїм вибором і згодою банків.

Для відкриття рахунку потрібно подати до установ банку: заяву на відкриття рахунку встановленого зразка; копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; копію зареєстрованого статуту підприємства; копію рішення про створення підприємства того органу, якому надано таке право чинним законодавством; копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком, і відтиском печатки.

Переоформлення рахунку може виникати в результаті господарської діяльності банку, або з ініціативи підприємства (повинна бути подана заява на переоформлення з обгрунтуванням причин). Закриття рахунку здійснюється згідно заяви підприємства, при цьому кошти (залишок) на рахунку перераховуються на інший рахунок або передаються готівкою.

Про відкриття чи закриття рахунку підприємство повинно повідомити органи податкової інспекції Повідомленням про відкриття (закриття) рахунку в установі банку. Повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку в установі банку подається платником особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення.

Перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок отримувача коштів здійснюється з використанням різних форм безготівкових розрахунків. Так, при здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків розрахунковими чеками, платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, іншими розрахунковими документами. Нижче розглянуті найбільш поширені на сьогодні форми безготівкових розрахунків.

Для здійснення операцій на поточному рахунку до банку подаються документи, форми яких затверджені Національними банком України. До первинних розрахунково-грошових документів відносяться розрахункові чеки, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, заява на внесення готівкою, грошовий чек тощо. В них повинні бути такі основні реквізити: назва документу; номер поточного рахунку; ідентифікаційні коди; дата і місце складання; кому і за що перераховані гроші; мета одержання; сума числом і прописом (копійки лише числом) та інші. Виправлення в банківських документах не допускаються. Дані документи дійсні лише за наявності підписів і відтиску печатки.

При готівкових розрахунках прийняття (зарахування) готівки на поточний рахунок здійснюється на основі заявки на внесення готівки, отримання готівки з рахунку здійснюється на основі грошового чека де вказується з якою метою та яка сума отримується.

При безготівкових розрахунках використовують такі документи:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]