Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практические и лабораторные работы.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
9.92 Mб
Скачать

Малюнок 15

CommandButton

Name = Recalculate_CommandButton

BackColor = &H00C0C0FF&

Caption = Перерахування заощаджень

Font = MS Sans Serif (полужирный курсив)

Picture = (Рисунок)

Shadow = True

У таблиці передбачено:

  • встановлення автофільтру на колонку «Вид заощадження»; для цього помі­чено блок чарунок E2:E11 і виконано команду Данные | Фильтр | Расширенный фильтр;

  • перевірка наданих, які вводяться у чарунки, на коректність введення нада­них із виведенням відповідних повідомлень щодо введення і помилки; для цього:

  • розроблено додатковий аркуш таблиці «Довідкова таблиця» (малюнок 16)

Малюнок 16

  • для обраних чарунок (наприклад, «Вид заощадження») виконано коман­ду Данные | Проверка…, що приз­водить до появи вікна «Проверка вво­димых значений» (у цьому вікні у поле «Источ­ник» вводяться координати чарунок «Довідкової таблиці» і в інші поля – по­ві­домлення).

  • примітки у заголовки усіх стовпців таблиці вводяться за допомогою ко­ман­­ди Рецензирование | Создать примечание.

Для забезпечення зумовленої заданням функціональності прикладення роз­роб­ле­но програмний код:

Private Sub Recalculate_CommandButton_Click()

' *************************************************************************************

' Перерахування заощаджень

' *************************************************************************************

Dim C(4) As Single ' резервування та ініціювання масиву коефіцієнтів

C(0) = 1.3: C(1) = 1.5: C(2) = 2.0: C(3) = 1.1 ‘ значення коефіцієнтів обрані досить довільно

Dim i As Integer

Range("A3").Activate ‘ помітка таблиці без «шапки»

Set tbl = ActiveCell.CurrentRegion

tbl.Offset(1, 0).Resize(tbl.Rows.Count - 2, 1).Select

For Each Cell In Selection ‘ перебирання усіх чарунок поміченого блоку

Cell.Activate ‘ активізація чергової чарунки

ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=4).Activate ‘ активізація колонки «вид заощадження»

Select Case ActiveCell.Value ‘ перевірка вида заощадження для обирання коефіцієнту з масива С(*)

Case "строковий до 6 місяців"

i = 0

Case "строковий до 1 року"

i = 1

Case "строковий до 3 років"

i = 2

Case "до затребування"

i = 3

End Select

ActiveCell.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=1).Activate ‘ активізація колонки «сума»

ActiveCell.Value = ActiveCell.Value * C(i) ‘ перерахування «суми»

Next

Range("A3").Select ‘ зняття помітки з таблиці

End Sub

Завдання № 6:

Розробити прикладення Microsoft Office «Банкомат», яке б дозволяло перевіряти рахунок при наявності PIN-коду картки користувача і знімати із рахунку вказану користувачем суму із перевіркою її коректності.

Вказівки до виконання (приклад № 5):

Згідно завданню розроблено таблицю, на першому аркуші «Банко­мат» якої (малюнок 17) розташовано елемент керування «кнопка» із написом «Бан­комат» і перевизначено деякі її властивості:

Малюнок 17

CommandButton

Name = CommandButton_Start

BackColor = &H00FFC0C0&

Caption = Банкомат

Picture = (Рисунок)

Для забезпечення функціональності кнопки «Банкомат» розроблено прог­рамний код:

Private Sub Com mandButton_Start_Click()

UserForm_Bank.Show ‘ Показ користувацької форми

End Sub

Користувацьку форму із властивостями: Name = UserForm_Bank і Caption = “Банківський авто­мат” зо­бражено на малюнку 18.

Вона містить такі компоненти:

Frame

Name = Frame_PIN

Caption = Введіть PIN-код картки

CotrolTipText = PIN-код картки

ForeColor = &H00FF0000&

SpecialEffect = 3-fmSpecialEffectEtched

TabStop = False

TextBox

Name = TextBox_PIN

CotrolTipText = PIN-код картки користувача

PasswordChar = *

SpecialEffect = 2-fmSpeialEffectSunken

Малюнок 18

Text =

Value =

Image

Name = Image_Dollar

BackStyle = 0-fmBackStyleTransparent

ControlTipText = Кнопочний пульт

Picture = (Мктафайл)

CommandButton

Name = CommandButton0

BackStyle = 0-fmBackStyleTransparent

Caption = 0

ControlTipText = Нуль

ForeColor = &H00000080&

………………………………………… (те ж саме для кнопок 1…8)

CommandButton

Name = CommandButton9

BackStyle = 0-fmBackStyleTransparent

Caption = 0

ControlTipText = Дев'ять

ForeColor = &H00000080&

CommandButton

Name = CommandButton_Point

BackStyle = 0-fmBackStyleTransparent

Caption = .

ControlTipText = Крапка

ForeColor = &H00000080&

CommandButton

Name = CommandButton_С

BackStyle = 0-fmBackStyleTransparent

Caption = Скидання

ControlTipText = Скидання набраної інформації

ForeColor = &H00FF0000&

Pictyre = (Рисунок)

PicturePosition = 10-fmPicturePositionBelowCenter

Frame

Name = Frame_Instruction

Caption = Інструкція

CotrolTipText = Інструкція користувачеві

ForeColor = &H00FF0000&

SpecialEffect = 3-fmSpecialEffectEtched

TabStop = False

Label Name = Label1

Caption = Вас вітає світовий банк "Барвінок"

==========================

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.