Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_PIP.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
588.8 Кб
Скачать

Теми практичних (семінарських) занять для груп (6.030504 Економіка підприємства)

Модуль

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

Кіль-ть годин

Усього за модулем

1

Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

2

16

Основні галузі психологічного знання. Економічнапсихологія

2

Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості

2

Психологічні засади діяльності та здібностей людини

Психічні процеси, їх функції та розвиток

2

Темперамент іхарактер

2

Основи психології спілкування

2

Розвиток особистості. „Я-концепція” Психологічний захист

Емоційно - вольовістани людини та їх корекція

Об'єкт і предмет педагогіки. Виховання та його основні методи. Самовиховання.

2

Залік

2

Усього

16

16

Теми практичних (семінарських) занять для груп (6.050304 Нафтогазова справа)

Модуль

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

Кіль-ть годин

Усього за модулем

1

Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

2

16

Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія

2

Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості

2

Психологічні засади діяльності та здібностей людини

Психічні процеси, їх функції та розвиток

2

Темперамент іхарактер

2

Основи психології спілкування

2

Розвиток особистості. „Я-концепція” Психологічний захист

Емоційно- вольовістани людини та їх корекція

Об'єкт і предмет педагогіки. Виховання та його основні методи. Самовиховання.

2

Залік

2

Усього

16

16

Теми практичних (семінарських) занять для груп (6.050502 – Інженерна механіка, 6.050503 – Машинобудування,

6.050702 – Електромеханіка, 6.070106 – Автомобільний транспорт)

Модуль

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

Кіль-ть годин

Усього за модулем

1

Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

2

16

Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія

Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості

2

Психологічні засади діяльності та здібностей людини

Психічні процеси, їх функції та розвиток

2

Темперамент іхарактер

2

Основи психології спілкування

2

Розвиток особистості. „Я-концепція” Психологічний захист

Емоційно - вольовістани людини та їх корекція

Об'єкт і предмет педагогіки. Виховання та його основні методи. Самовиховання.

2

Залік

2

Усього

14

14

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]