Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_PIP.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
588.8 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу

Психологія і педагогіка”

Для студентів інженерних, економічних спеціальностей усіх форм навчання

Полтава 2012

УДК 159.9: 167/168

ББК 88

М 54

Методичні вказівки до самостійної роботи із курсу „Психологія і педагогіка” для студентів інженерних, економічних спеціальностей усіх форм навчання / Н. М. Атаманчук, В.М. Мартинюк – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 28 с.

Укладачі: Н. М. Атаманчук, канд. психолог. наук, доцент ,

В.М. Мартинюк, канд. філос. наук, доцент

Відповідальний за випуск: зав. кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н. К. Кочерга, канд. іст. наук, доцент

Рецензент: О. Г. Штепа, канд. пед. наук, доцент

Затверджено науково-методичною

радою ПолтНТУ

Протокол №___від__________2012 р.

Редактор Н. В. Жигилій

1.1. Структура дисципліни (6.050101 Комп’ютерні науки)

Назва модуля (теми)

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні (семінари)

Лабораторні

Самостійна робота

Індивідуальна роботи

Форми контролю

1. Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан.

10

2

2

-

4

2

Тест

2. Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія.

6

2

2

-

2

-

Тест

3. Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості.

8

2

2

-

2

2

Тест

4. Психологічні засади діяльності та здібностей людини.

4

2

-

-

2

-

Тест

5. Психічні процеси, їх функції та розвиток.

14

4

2

-

6

2

Тест

6. Темперамент та характер.

6

2

2

-

2

-

Тест

7. Основи психології спілкування.

7

2

2

2

1

Тест

8. Розвиток особистості. “Я – концепція”. Психологічний захист.

2

-

-

-

2

-

Тест

9. Емоційно-вольові стани людини та їх корекція.

4

2

-

-

2

-

Тест

10. Об'єкт і предмет педагогіки. Виховання та його основні методи. Самовиховання.

9

2

2

-

3

2

Тест

Підсумковий контроль – залік

2

2

Усього за семестр

72

20

16

-

27

9

Усього

72

20

16

-

27

9

1.2. Структура дисципліни (6.050903 Телекомунікації)

Назва модуля (теми)

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні (семінари)

Лабораторні

Самостійна робота

Індивідуальна роботи

Форми контролю

1. Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан.

14

2

2

-

8

2

Тест

2. Основні галузі психологічного знання. Інженернапсихологія.

10

2

2

-

4

2

Тест

3. Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості.

12

2

2

-

6

2

Тест

4. Психологічні засади діяльності та здібностей людини.

12

2

2

-

6

2

Тест

5. Психічні процеси, їх функції та розвиток.

14

2

2

-

8

2

Тест

6. Темперамент та характер.

10

2

2

-

6

-

Тест

7. Основи психології спілкування.

12

2

2

6

2

Тест

8. Розвиток особистості. “Я – концепція”. Психологічний захист.

4

-

-

-

4

-

Тест

9. Емоційні стани людини та їх корекція.

6

2

-

-

4

-

Тест

10. Об'єкт і предмет педагогіки. Виховання та його основні методи. Самовиховання.

12

2

2

-

6

2

Тест

Підсумковий контроль – залік

2

2

Усього за семестр

108

18

18

-

58

14

Усього

108

18

18

-

58

14

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]