Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бд шпори.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
425.47 Кб
Скачать

31. Капітальний бюджет

БЮДЖЕТ КАПІТАЛЬНИЙ — форма подання показників поточного чи оперативного фінансового плану капітальних вкладень (фінансового забезпечення реалізації інвестиційного проекту). Такий план розробляють на етапі нового будівництва, реконструкції і модернізації основних фондів, придбання нових видів обладнання та нематеріальних активів тощо. Він містить два розділи:

І. Капітальні вкладення (витрати на придбання позаоборотних активів):

будівництво (придбання) будівель, споруд, приміщень;

придбання машин і механізмів;

придбання обладнання та реманенту (крім малоцінного та швидкозношуваного); придбання нематеріальних активів; інші види капітальних витрат; податки та інші обов’язкові платежі; резерв капітальних витрат.

II. Джерела надходження коштів (інвестиційних ресурсів):

власні кошти інвестора; залучений пайовий капітал; залучений акціонерний капітал; фінансовий лізинг; емісія облігацій; кредити банків;

інші джерела залучення фінансових ресурсів. Б.к. розробляють на термін реалізації капітальних вкладень (інвестиційного проекту) з плануванням показників поквартально чи помісячно.

32. Бюджетний контроль на підприємстві

Бюджетний контроль — це порівняння фактичних показників фінансово-господарської діяльності з плановими (бюджетними) на предмет перевірки їх узгодженості за величиною і термінами, а також аналіз причин відхилень з метою вироблення пропозицій щодо коригування бюджетів чи фінансово-господарської діяльності підприємства. Бюджетний контроль є дійовим інструментом стимулювання підвищення фінансової відповідальності та продуктивності як окремих працівників, центрів прибутковості, структурних підрозділів, так і підприємства в цілому.

Для здійснення контролю за виконанням бюджетів, як правило, використовують дворівневу систему контролю. Нижній рівень — це контроль за виконанням часткових (функціональних) бюджетів структурних підрозділів підприємства, безпосередньо здійснюваний економічними службами цих підрозділів; при цьому контролюються як окремі показники зведеного бюджету, так і його складових, тобто функціональних бюджетів. Верхній рівень — контроль за виконанням бюджетів усіх структурних підрозділів, центрів відповідальності та зведених бюджетів по підприємству в цілому, здійснюваний безпосередньо службами контролінгу. До основних елементів системи контролю належать:

об’єкти контролю — бюджети структурних підрозділів, часткові (функціональні) та зведені бюджети;

предмети контролю — окремі показники витрат і доходів, надходжень і видатків (дотримання бюджету ліквідності, оплати праці, витрат сировини і матеріалів тощо);

суб’єкти контролю — служби контролінгу, що здійснюють контроль за дотриманням бюджетів та підрозділи чи окремі працівники, що відповідальні за виконання бюджетів;

інструменти контролю бюджетів — методи, процедури, які використовуються в процесі бюджетного контролю (аналіз відхилень, SWОТ-аналіз тощо).

Діяльність контролера в галузі бюджетного контролю передбачає такі заходи:

ідентифікація фактичних даних;розрахунок відхилень;визначення причин і факторів відхилень;розробка (підбір) каталогу заходів щодо коригування планів і діяльності в цілому;оцінка запропонованих заходів;

ініціювання рішень щодо коригування планів;контроль виконання скоригованих планів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]