Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзаменаційні питання.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

31 Загальна характер. Класичної політ економ.

Розвиток капіталістичних відносин спричинив занепад меркантилізму.

Інереси буржуазії переміщуються із сфери обігу в сферу виробництва. За

цих умов рекомендації меркантилістів не вирішували економічних проблем

буржуазії. Промислова буржуазія вимагала обгрунтування капіталістичного

виробництва, розробки нових категорій, таких, як заробітна плата,

прибуток, рента. Відбувається бурхливий розвиток промисловості. Великих

успіхів було досягнуто у розвитку фізики, математики, механіки,

філософії та інших науках, внаслідок чого було покладено початок

формуванню політичної економії як науки. За цих умов і виникла класична

політична економія.

Основні ознаки екон. школи: 1)ідея прир. порядку згідно, де все у світі

підпорядков. законам в природі. 2)це концепція екон-ї людини, якою рухає

єдине прагнення – особиста вигода та егоїзм. 3)це ідеологія ек-го

лібералізму(дословно “лібер” дозволяє робити все, відповідно до якого

держава не повинна втручатися у в-во). 4)радикальні зміни методології

дослідження екон-ї науки від поверхневості та описовості меркантилізму

до методів наук-ї абстракції аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

5)розробка нового категоряльного апарату, дослідж-я екон-х категорій:як

вартість, ціна, прибуток, рента тощо. 6)розгляд внутр. суттєвих

взаємозв’язків екон-х явищ і формул-ння екон-х законів та їх реалізація

у сфері екон. політики держави. 7)аналіз сфери безпосереднього виробн-ва

як вирішальної фази сусп відтворення, що не перешкоджувала окремим

предст-кам класичної школи дослідження також сферу розподілу Д.Рікардо,

сферу споживання П.Буагільбер і сферу реалізації Мальтуса.

Еволюція ідей класичної школи умовно поділяється на кілька етапів:

1)зародження ідей, пов’язаних з іменами У.Петті та П.Буагільбер, а також

представниками фізіократами школи Франції; 2)розквит класичної школи –

це економічна сис-а А.Сміта, яку він виклав у праці “Дослідження про

причини і природу багатства народів”, яка була написана у 1776р.;

3)розвиток ідейної спадщини світу вченими: Мальтусом, Сеєм, Рікардо;

4)Д.С.Мілль – “Принципи політичної економії”(1848) – завершальний етап.

Загальна характеристика і значення класичної політекономії.

На відміну від меркантилістів, які аналізували узагальнювали процеси,

що відбуваються в обігу, класики переносять дослідження в сферу

виробництва. Класики досліджують внутрішні залежності буржуазних

відносин в-ва. Представники класичної політичної економії

заклали основи трудової теорії вартості. Класична політ. економія

зародилася в Англії в кінці 17 ст., то у Франції на поч. 18 ст. Класики

лії в кінці 17 ст., то у Франції на поч. 18 ст. Класики

за предмет дослідження взяли сферу в-ва й поклали печаток науковому

аналізу цієї сфери. Саме класична школа, зокрема праця А. Сміта

перптворили політ.економію на повноцінну наукову дисципліну. Класики

проголосили ідею природного порядку, дію обєктивних екон. законів.

Класична школа проголосила принцип екон. свободи, екон. лібералізму.

Класики були противниками протекціонізму. Проблеми цінності вони

вирішували переважно з позиції трудової теорії. Представниками класич.

політ. екон. є економісти від Петті до Рікардо в Англії і від

Буагільбера до Сісмонді у Франції.