Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзаменаційні питання.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

23 Формування козацтва

Козак (слово тюркського походження) – вільна озброєна людина.

Перші писемні згадки про козаків датуються 1489 р. та 1492 р. З «Хроніки» польського автора М. Бєльського дізнаємося, що у 1489 р. козаки супроводжували польське військо в поході проти татар. У 1492 р. кримський хан Менглі-Гірей скаржився Великому князю литовському, що українські козаки напали на татарський корабель в гирлі Дніпра.

Причини виникнення козацтва:

Економічні (нестача власної орної землі призводила до народної колонізації земель Дикого поля).

Соціальні (експлуатація населення, кріпацтво).

Політичні (цілеспрямована політика литовців і поляків поставити козаків на службу для захисту кордонів від татар).

Стратегічні (постійна небезпека з боку Кримського ханства та Туреччини).

Національно-релігійні (політика полонізації українців та покатоличення православних).

Для захисту від татар козаки будували укріплення – «засіки», «січі».

Запорозька Січ– центральне укріплене поселення козаків із запасами зброї, боєприпасів, продовольства та козацьким управлінням.

Кіш – загальна назва Запорозької Січі та війська запорозьких козаків.

Відомо дев’ять козацьких січей. Перша розташовувалася на острові Мала Хортиця (нині на території міста Запоріжжя). Вона була зведена в середині 50-х рр. XVI ст. (1555 р.) українським православним князем Дмитром Вишневецьким (оспіваним в українських народних піснях під іменем Байди) і слугувала військовою базою козацтва на пониззі Дніпра.

Реєстрове козацтво – це козаки, які перебували на службі у польського короля й були поіменно записані в спеціальний список – реєстр.

24 Меркантилізм р. Його особливості

еркантилізм як перша теоретична спроба пояснити суть капіт-го способу

вир-ва виник на підставі узагальнення досвіду первісного нагромадження

капіталу й вирішував практичні питання прискорення цього процесу. М.

відображав інтереси торгової буржуазії.

Мислення меркантилістів значно відрізняється від економ. поглядів

античного світу. У центрі уваги меркантилістів опиняється саме

хремастика- «породження» грошей грошима. Отже, предметом дослідження М.

є сфера обігу. Навіть сам термін «меркантилізм», що виник в XVII ст.,

походить від слова «mercante»- «купець». Нагромадження багатства у

грошовій формі можливе лише за умов прибутковості зовн-ї торгівлі.

М.вороже ставилися до конкуренції як на внутр-у, так і на зовн-у

ринках.Ідеологія активного державного втручання в ек-ку.

Значно прискорило розвиток капіт. виробництва виникнення світового

ринку. Початок формування такого почався зі здійсненням великих

географічних відкриттів XV-XVI ст. Велику роль відіграв також торговий

капітал, який у добу розкладу феодалізму був переважаючою формою

капіталу.

Першим проявом ідей буржуазної політекономії став меркантилізм. У

Західній Європі він зародився вже в XV ст., але широке розповсюдження

отримав у XVII ст. Головною передумовою генезису меркантилізму був

розклад феодалізму та зародження капіталізму. Виникнення

капіталістичного способу виробництва у країнах Західної Європи відносять

до XVI ст. Раніше в окремих містах узбережжя Середземного моря можна

було спостерігати лише певні окремі прояви капіт. відносин. Велике

значення для формування капіт. способу виробництва мало первісне

нагромадження капіталу. Конкретна меркантилістська політика і теорія М.

пройшли два етапи у своєму розвитку. Це ранній М., який Маркс назвав

монетарною системою, і розвинутий М., що його Маркс характеризував як

мануфактурну систему.

Ранній (монетарний) меркантилізм виник до епохи великих геогр

відкриттів. Найб відомими предст були – В.Стаффорд в Англ та Г.Скаруффі

в Іт. Ран-й М. грунтувався на теорії грошового балансу. Ця теорія мала

два завд.:1-залучти в країну якомога більше грошей з-за кордону;

2-зберегти гроші в кр.

Мануфактурний мерк-зм (Т. Мен у Англ, А Монкретьєн у Фр, А.Сєрра в Іт).

Пізні мерк-сти ставили завдання скасування заборони вивезення грошей,

обмежень імпорту, форсування експорту нац прод-ції; завоювання ринків На

перший план висувалася політика протекціонізму.

Отже в центрі уваги всіх мерк була проблема збагач кр. У головному й

ранні , і пізні мерк-ти єдині – основою основ всієї системи їхніх

поглядів було уявлення, що єдиним справжнім багатством кр є гроші.

Ранній меркантилізм виник ще до Великих географічних відкриттів

і тривав до середини XVI ст. Найвизначнішим представником цього

періоду був Уїльям Стаффорд. Для досягнення позитивного сальдо

у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали необхідним, по-

перше, встановлювати максимально високі ціни на товари, які експорту-

ються; по-друге, в цілому обмежувати імпорт товарів; по-третє, не до-

пускати вивезення із країни золота і срібла (з якими ототожнювали

грошове багатство держави). Таким чином, теорія раннього меркантилі-

зму може розцінюватися як теорія “грошового балансу”.

Представники раннього меркантилізму не мали чіткого уявлення

про зв’язок торгівлі і грошового обігу. Їхня концепція номіналістичного

походження грошей, яка бере свій початок ще зі стародавніх часів, зо-

крема з праць старогрецького філософа Аристотеля (IV ст. до н.е.), була

помилковою. Останній, як відомо, вважав, що монета “існує не за приро-

дою, а встановлена людьми, і їм під силу змінити її або вилучити із обі-

гу”. Міркуючи так, меркантилісти заперечували не лише товарну при-

роду грошей, але й їхній зв’язок з дорогоцінними металами