Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Банківська система Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

Завдання регулювання діяльності банків

Рис. 2.6. Завдання регулювання діяльності банків

Економічні нормативи діяльності комерційних банків

Нормативи капіталу

Рис. 2.7. Економічні нормативи діяльності банків

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні завдання банківського регулювання.

 2. Які Ви знаєте форми регулювання банківської діяльності в Україні?

 3. Назвіть етапи створення банку.

 4. Наведіть перелік документів, що необхідні для реєстрації банку.

 5. В яких випадках НБУ може відмовити в узгодженні статуту комерційного банку?

 6. Дайте визначення відокремлених структурних підрозділів банку.

 7. Наведіть перелік банківських операцій та послуг, що здійснюються на підставі банківської ліцензії.

 8. Які умови повинен виконати банк для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій?

 9. Назвіть перелік умов, необхідних для отримання банком письмового дозволу на здійснення окремих банківських операцій.

 10. Які економічні нормативи банків, які встановлені законодавством та нормативними актами НБУ, Вам відомі?

 11. Що є органічною структурою капіталу банку, що є «живий», «продуктивний» капітал.

 12. Що таке основний, додатковий і регулятивний капітал банку?

 13. Наведіть класифікацію активів банків за ступенем ризику.

 14. Що таке ліквідність активів, показники та нормативи ліквідності?

 15. Наведіть структуру зобов'язань банку.

 16. Дати визначення левериджу.

 17. Що таке валютна позиція банку і які види валютної позиції банку Ви знаєте?

 18. Які види резервів зобов'язані створювати банки?

 19. Наведіть класифікацію кредитних операцій банків.

Проблемні питання для обговорення

1.Банк зареєстрований державним реєстратором при величині УК

5 млн EUR. НБУ зарахував на коррахунок банку суму УК.

Які операції може виконувати банк?.

2.Банк почав проводити операції згідно з Уставом, ліценцією та письмовим дозволом НБУ. Один місяць потому показник платоспроможності капіталу Н2 дорівнює 10%. Як працює банк?

3.Капітал банку дорівнює 10 млн EUR. Банк залучив на умовах субординованого боргу 10 млн. EUR. НБУ відмовив в реєстрації.

Чому?

4.На протязі одного місяця показник відкритої валютної позиції зріс з 5% до 15 %. Що трапилось в банку? Які дії керівництва потрібні?

5.Леверидж банку зріс з 5% до 15%. Результатом чого є цей зріст?

Який вплив на фінансовий стан банку?

6.Під знецінення кредитів, які видані фізичним особам в іноземній валюті, банк створив 100% резерв в інвалюті. Наскільки правомірні дії кредитного комітету?

7.Банк вклав в придбання корпоративних прав створеного ним підприємства суму, яка дорівнює 20% власного регулятивного капіталу. Яка реакція НБУ очікується?

8.Вклади фізичних осіб становлять 55% пасивів банку. Які необхідні дії Ради банку і прогнозовані контролюючих органів?

9.Чому резерв під знецінення цінних паперів до погашення створюється на засадах теперішньої вартості майбутніх грошових потоків?

10.Банк не має ліцензії ДКЦП на право торговця цінними паперами, але проводить операції. Які можливі дії ДКЦП і НБУ?

11.На протязі 3-х місяців поспіль показник ризику негативно класифікованих активів більш 10%. Які дії приймає НБУ?

12.Три місяці поспіль банк 25 раз порушував норматив щоденного резервування коштів на коррахунку. Які методи впливу застосує НБУ?

13.В серпні місяці 2009 року банк норматив обов’язкового місячного резервування коштів на коррахунку. Які дії повинні бути з боку банку і НБУ?

14.Три місяці поспіль рентабельність активів ROE менша за 0,5%. Банк направив банку письмове застереження стосовно виправлення показника. Які права і обов’язки банку в даному випадку?

15.Показник CAMELS для банку дорівнює 3. НБУ наполягає на процедурі фінансового оздоровлення. Які адекватні дії банку?