Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Банківська система Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

Варіант № 13

 1. Управління банківськими ризиками.

 2. Тенденції банківського споживчого кредитування.

 3. Визначити, під яку процентну ставку вигідніше розмістити капітал банку 200 тис. грн.. строком на 5 років:

 1. під просту ставку позичкового процента в 20 % річних;

 2. під складну ставку позичкового процента в 18% при поквартальному нарахуванні процентів.

Розрахувати еквівалентні процентні ставки та нарощені суми для обох випадків.

Варіант № 14

 1. Інвестиційний портфель банку.

 2. Економічні нормативи ліквідності.

 3. Визначити характер, величину та норматив валютної позиції банку на початок і кінець місяця. Вимоги та зобов'язання банку наведено у табл. 4.1:

Таблиця4.1.

Звітні дані банку на початок і кінець місяця, млн. грн.

Показники

Дата

Початок місяця

Кінець місяця

Активи

1700

1830

Пасиви

1400

1900

Капітал

830

520

Прибуток (чистий)

60

70

Варіант № 15

1. Пасивні банківські операції та їх характеристика.

2. Розвиток банківського кредитування в кризових умовах.

3. Темп інфляції на рік становить 15 %, номінальна ставка дисконтуван­ня — 14,7 %, реальна ставка дисконтування — 4 %. Визначити поточну вартість облігації, яка протягом 3 років приносить щорічні проценти в сумі 147 грош. од. і в кінці 3-го року має бути погашена.

Варіант № 16

 1. Розвиток банківської системи України.

 2. Порівняльна характеристика форм міжнародних розрахунків.

 3. Клієнт хоче купити у німецькому банку євро. Німецький банк спочатку має купити їх у швейцарському банку за дол. США за курсом: 1 дол. США — 0,7053 євро. Для того, щоб одержати дол. США, німецький банк повинен продати англійські фунти за курсом: 1 дол. США — 0,499 англійських фун­тів.

Визначити крос-курс у випадках:

клієнт бажає купити євро — курс продавця;

клієнт бажає продати євро — курс покупця.

Котирування валют:

USD/EUR — 0,7053—0,7058;

USD /GBP — 0,495—0,499.

Варіант№ 17

 1. Аналіз пасивів банку.

 2. Відкрита валютна позиція та методика ії розрахунку.

 3. Підприємство купує в банку опціон «пут» на продаж $ 500 тис. за гривні з ціною виконання $ 0,1877 за 1 грн. Премія стано­вить 8 тис. грн.

Визначити: а) чисті надходження підприємства, якщо опціон здійсне­но за ціною виконання; б) який спот-курс має бути на день здійснення опціону, щоб це був беззбитковий спот-курс, за якого ані продавець, ані покупець не мали б ні збитків, ні прибутку.

Варіант № 18

 1. Рейтингові системи оцінки банків.

 2. Характеристика міжбанківських розрахунків.

 3. Визначити розмір депозитів та вкладів, які можуть бути використані бан­ком як ресурси. Банк здійснює операції зі залучення грошових коштів населення у вклади і депозити. На початок 15 травня на рахунках громадян — 15 млн грн. Того самого дня обіги за приходом коштів становили 0,5 млн. грн., а за видатками — 10 млн. грн. Облікова ставка НБУ становила 7 % річних, а депозитна ставка, передбачена в договорі, — 15 % річних.