Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Банківська система Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

Тема 4. Розрахункові і касові операції банків

Основи організації грошових розрахунків в економіці. Готівкові та безготівкові розрахунки. Способи і форми безготівкових розрахунків. Структура безготівкового платіжного обороту. Форми безготівкових розрахунків: платіжні доручення, чеки, акредитиви, платіжні вимоги-доручення; сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій.

Способи безготівкових розрахунків: розрахунки на основі заліку взаємних вимог, розрахунки у порядку планових платежів. Сфера їх використання, порядок проведення.

Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. Банківські операції векселями.

Організація готівкових грошових розрахунків. Кругообіг готівкових грошей. Організація надходження готівкових грошей до кас банків. Порядок одержання та витрачання готівкових грошей. Прогнозування обороту готівкових грошей у банках. Касова дисципліна і контроль за її дотриманням.

Тема 5. Формування ресурсів банку

Склад і структура ресурсів банків. Власні та залучені ресурси, їх економічна характеристика. Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Видив кладів і їх характеристика. Вклади, що приймаються від населення. Робота з юридичними та фізичними особами по залученню депозитів. Методи прогнозування банківських ресурсів. Розробка пропозицій по підвищенню ефективності використання кредитних ресурсів. Управління ресурсами в ув’язці з прибутковістю банку і ліквідністю.

Змістовий модуль 2. Кредитні і інвестиційн іоперації

Тема 6. Кредитні операції банків

Умови кредитної угоди, кредитний договір. Види кредитів, їх класифікація та економічна характеристика, форми кредитних рахунків.Засоби захисту від кредитного ризику, форми забезпечення обов’язків отримувача кредиту перед банком. Порядок видачі і способи погашення кредитів. Вартість кредиту. Проблемні кредити. Контроль за використанням і погашенням кредиту. Кредитні санкції. Кредити під сукупне забезпечення. Бланкові й ризикові кредити. Споживчий кредит. Кредити, що пов’язані з розрахунками. Кредити під цінні папери. Контокорентний кредит. Сільськогосподарські кредити.

Особливості проведення кредитних операцій банками у взаємовідносинах з підприємствами сезонних галузей промисловості; сільгосппідприємствами; заготівельними організаціями; торговими та постачальницько-збутовими організаціями.Особливості кругообігу і організації оборотних коштів у названих підприємств. Сезонні та несезонні запаси й затрати як об’єкт кредитування. Приведення у відповідність заборгованості по кредитах із забезпеченням. Додаткові операції, що здійснюються банком у процесі кредитування.

7. Операції банків із цінними паперами

Види цінних паперів, формування та управління портфелем цінних паперів, дохідність цінних паперів, організація роботи фондової біржі, фьючерсні та опціонні контракти з цінними паперами.

Розуміння банківських інвестицій, цілі інвестиційної діяльності банків. Відмінні риси інвестиційних операцій банків від кредитних. Зв’язок інвестицій з кредитуванням. Фактори ризику інвестиційних операцій. Доходність інвестицій. Засоби захисту інвестиційної діяльності банків від ризику виникнення збитків і втрачання ліквідності.

Змістовий модуль 3. Валютні операції банку