Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Бібліографічний список:

[5, 6, 8, 9, 12, 21].

Тема 8. Метрологічне забезпечення якості продукції

Мета заняття: поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань метрологічного забезпечення якості продукції

План

 1. Класифікація промислової продукції і показників її якості.

 2. Рівень якості продукції і методи його визначення.

 3. Оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання.

 4. Кількісна оцінка показників якості продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу. Студенти повинні самостійно ознайомитися з літературою та відповісти на питання для самоконтролю.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

 1. Класифікація промислової продукції і показників її якості.

 2. Рівень якості продукції і методи його визначення.

 3. Оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання.

 4. Кількісна оцінка показників якості продукції.

 5. Діяльність метрологічної служби України по забезпеченню якості продукції.

Бібліографічний список:

[2, 4, 13, 19].

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення якості продукції на підприємстві

Тема 6. Основи стандартизації в промисловості та її методи

Мета заняття: поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань основ стандартизації в промисловості та методів стандартизації

План

 1. Загальні поняття стандартизації. Терміни й означення.

 2. Види та категорії стандартів.

 3. Класифікація та кодування технічної інформації.

 4. Державна стандартизація в Україні.

 5. Міжнародна стандартизація.

 6. Методи стандартизації.

Питання для обговорення

 1. Стандарти – нормативна база управління якістю продукції.

 2. Органи з стандартизації в Україні.

 3. Основні положення державної системи стандартизації України.

 4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів.

 5. Вітчизняні системи стандартів.

 6. Роль уніфікації в промисловому виробництві.

 7. Нормо контроль технічної документації.

 8. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

 9. Міжнародна та Європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

 10. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

Методичні рекомендації до практичного заняття

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на стандарти як на нормативну базу управління якістю продукції, ознайомитись з органами галузевої служби стандартизації та організаційною структурою робіт зі стандартизації; з’ясувати сутність техніко-економічної ефективності стандартизації, також звернути увагу на міжнародну й європейську діяльність зі стандартизації і участь у ній України.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: загальні відомості про стандартизацію; органи галузевої служби стандартизації; відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи; об’єкт стандартизації; категорії нормативних документів з стандартизації; види стандартів; організацію робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів; порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням; вітчизняні системи стандартів; стандарти на штрихове кодування; роль уніфікації в промисловому виробництві; нормо контроль технічної документації; сутність техніко-економічної ефективності стандартизації; загальні положення з міжнародної та європейської діяльності відносно питань зі стандартизації та участь у ній України; основні сучасні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.