Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Модуль 1. Теоретичні концептуальні підходи до визначення якості продукції

Змістовий модуль 1. Загальні основи якості продукції

Тема 1. Історичний аспект управління якістю продукції

Мета роботи: з’ясувати фактори, що обумовлюють якість продукції; прокоментувати хронологію розвитку управління якістю; провести огляд вітчизняних систем управління якістю продукції; розкрити структуру, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю; поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань технології управління якістю продукції

План

 1. Основні поняття та визначення якості.

 2. Сучасні концепції управління якістю у ринковому середовищі.

 3. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на сутність, динаміку змін та основні напрямки робіт, які спрямовані на вивчення й аналіз історії розвитку управління якістю продукції, огляд вітчизняного та світового досвіду управління якістю продукції, а також на «Петлю якості» або на етапи, на яких забезпечується якість.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: види технічних факторів, організаційних факторів, економічних факторів та суб’єктивні фактори; культуру праці робочої сили, оскільки вона впливає на якість.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

 1. Аналіз і характеристика факторів, що обумовлюють якість продукції, їх класифікація.

 2. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції.

 3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю.

 4. Загальні відомості з досвіду промислово розвинутих країн в управління якістю продукції, досвід управління якістю в США, досвід управління якістю в Японії.

 5. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

 6. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

Бібліографічний список:

[1, 2, 4, 12, 19, 21, 44, 45, 46].

Тема 2. Нормативна база управління якістю продукції, стандартизації та сертифікації

Мета роботи: засвоєння основних понять, термінів й означень; розуміння матеріалу, що визначається в нормативно-правових актах по управлінню якістю продукції; систематизація знань зі стандартизації та сертифікації

План

 1. Загальні відомості про стандартизацію.

 2. Основні положення державної системи стандартизації України.

 3. Вітчизняні системи стандартів.

 4. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на загальні відомості про стандартизацію, основні положення державної системи стандартизації України та організацію робіт зі стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

Важливим аспектом даної теми є вітчизняні системи стандартів, роль уніфікації в промисловому виробництві, нормо контроль технічної документації та техніко-економічна ефективність стандартизації.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте загальні відомості про стандартизацію.

 2. Назвіть органи стандартизації в Україні.

 3. Які основні положення державної системи стандартизації України?

 4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

 5. Вітчизняні системи стандартів.

 6. Яка роль уніфікації в промисловому виробництві?

 7. Нормо контроль технічної документації.

 8. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

 9. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

 10. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.