Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Варіант № 1

 1. Стандарт – нормативна база управління якістю продукції і сертифікації.

 2. Людській фактор в управлінні якістю продукції

Варіант № 2

1. Органи з стандартизації в Україні.

2. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

Варіант № 3

1. Основні положення державної системи стандартизації України.

2. Визначення рівня якості продукції.

Варіант № 4

1. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів.

2. Диференційний метод визначення рівня якості продукції.

Варіант № 5

1. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням.

2. Визначення рівня якості виробів за допомогою середнього опосередкованого показника.

Варіант № 6

1. Комплексний метод визначення рівня якості продукції.

2. Характеристики розсіяння випадкових величин.

Варіант № 7

1. Вітчизняні системи стандартів.

2. Змішаний метод визначення рівня якості виробів.

Варіант № 8

1. Роль уніфікації в промисловому виробництві.

2. Визначення рівня якості різнотипних виробів.

Варіант № 9

1. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

2. Статистичний та експертний методи визначення рівня якості виробів.

Варіант № 10

1. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

2. Нормо-контроль технічної документації.

Варіант № 11

1. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

2. Визначення точності статистичних показників рівня якості виробів.

Варіант № 12

1. Міжнародні стандарти ISO серії 9 000, 10 000, 14 000 та SA 8000.

2. Експертний метод визначення показників якості продукції.

Варіант № 13

1. Показники якості продукції та класифікація.

2. Системи забезпечення та управління якістю продукції.

Варіант № 14

1. Класифікація промислової продукції.

2. Основні напрямки підвищення якості продукції.

Варіант № 15

1. Класифікація показників якості промислової продукції.

2. Види випробувань продукції.

Варіант № 16

1. Добір і визначення показників якості виробів.

2. Завдання служб з контролювання якості продукції.

Варіант № 17

1. Показники призначення виробів.

2. Види технічного контролювання якості продукції.

Варіант № 18

1. Показники надійності та довговічності виробів.

2. Системи управління якістю продукції.

Варіант № 19

1. Показники ремонтної спроможності та схоронності виробів.

2. Основи стандартизації в промисловості.

Варіант № 20

1. Ергономічні та естетичні показники якості виробів.

2. Види та категорії стандартів.

Варіант № 21

1. Показники технологічності конструкцій виробів.

2. Мета, принципи та методи стандартизації.

Варіант № 22

1. Показники транспортабельності, стійкості до середовища, впливу на нього та безпеки виробів.

2. Класифікація та кодування технічної документації.

Варіант № 23

1. Економічні показники якості виробів.

2. Державна стандартизація в Україні.

Варіант № 24

1. Показники стандартизації та уніфікації виробів.

2. Міжнародна стандартизація.

Варіант № 25

1. Показники патентоспроможності.

2. Методи стандартизації.

Варіант № 26

1. Показники однорідності виробів.

2. Систематизація 28агально технічних стандартів.

Варіант № 27

1. Загальні відомості про вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції.

2. Штрихове кодування продукції.

Варіант № 28

1. Фактори, що обумовлюють якість продукції.

2. Сертифікація продукції і систем якості.

Варіант № 29

1. Вітчизняні системи управління якістю продукції.

2. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

Варіант № 30

1. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції.

2. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

6. Підсумковий контроль

Перелік питань до модульного контролю

 1. Стандарт – нормативна база управління якістю продукції і сертифікації.

 2. Органи з стандартизації в Україні.

 3. Основні положення державної системи стандартизації України.

 4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів.

 5. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням.

 6. Вітчизняні системи стандартів.

 7. Роль уніфікації в промисловому виробництві.

 8. Нормо контроль технічної документації.

 9. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

 10. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

 11. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

 12. Міжнародні стандарти ISO серії 9 000, 10 000, 14 000 та SA 8000.

 13. Показники якості продукції та класифікація.

 14. Класифікація промислової продукції.

 15. Класифікація показників якості промислової продукції.

 16. Добір і визначення показників якості виробів.

 17. Показники призначення виробів.

 18. Показники надійності та довговічності виробів.

 19. Показники ремонтної спроможності та схоронності виробів.

 20. Ергономічні та естетичні показники якості виробів.

 21. Показники технологічності конструкцій виробів.

 22. Показники транспортабельності, стійкості до середовища, впливу на нього та безпеки виробів.

 23. Економічні показники якості виробів.

 24. Показники стандартизації та уніфікації виробів.

 25. Показники патентоспроможності.

 26. Показники однорідності виробів

 27. Загальні відомості про вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції.

 28. Фактори, що обумовлюють якість продукції.

 29. Вітчизняні системи управління якістю продукції.

 30. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції.

 31. Людській фактор в управлінні якістю продукції

 32. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

 33. Визначення рівня якості продукції.

 34. Диференційний метод визначення рівня якості продукції.

 35. Комплексний метод визначення рівня якості продукції.

 36. Визначення рівня якості виробів за допомогою середнього опосередкованого показника.

 37. Змішаний метод визначення рівня якості виробів.

 38. Визначення рівня якості різнотипних виробів.

 39. Статистичний та експертний методи визначення рівня якості виробів.

 40. Характеристики розсіяння випадкових величин.

 41. Визначення точності статистичних показників рівня якості виробів.

 42. Експертний метод визначення показників якості продукції.

 43. Системи забезпечення та управління якістю продукції.

 44. Основні напрямки підвищення якості продукції.

 45. Види випробувань продукції.

 46. Завдання служб з контролювання якості продукції.

 47. Види технічного контролювання якості продукції.

 48. Системи управління якістю продукції.

 49. Основи стандартизації в промисловості.

 50. Види та категорії стандартів.

 51. Мета, принципи та методи стандартизації.

 52. Класифікація та кодування технічної документації.

 53. Державна стандартизація в Україні.

 54. Міжнародна стандартизація.

 55. Методи стандартизації.

 56. Систематизація загальнотехнічних стандартів.

 57. Штрихове кодування продукції.

 58. Сертифікація продукції і систем якості.

 59. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

 60. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

 61. Структура систем сертифікації УкрСЕПРО.

 62. Основні принципи та правила системи сертифікації УкрСЕРО.

 63. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

 64. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, яка сертифікується.

 65. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації.

 66. Порядок введення на митну територію України продукції, яка імпортується та підлягає в Україні обов’язковій сертифікації.

 67. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного виробництва.

 68. Метрологічне забезпечення якості продукції.

 69. Класифікація промислової продукції.

 70. Рівень якості продукції й методи його визначення.

 71. Оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання.

 72. Кількісна оцінка показників якості. Продукції.

 73. Діяльність метрологічної служби України з забезпечення якості продукції.

 74. Основні терміни з стандартизації, управління якістю, сертифікації та штрихового кодування.

 75. Префікси кодів деяких країн-виробників продукції.

 76. Міжнародні стандарти ISO серії 9000і 10 000.

 77. Міжнародні стандарти ISO серії 14 000.

 78. Нормативні документи України в галузі сертифікації.