Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Зміст навчальної дисципліни Модуль 1. Теоретичні концептуальні підходи до визначення якості продукції

Змістовий модуль 1. Загальні основи якості продукції

Тема 1. Історичний аспект управління якістю продукції

Основні поняття та визначення якості. Роль якості у суспільних відносинах. Еволюція уявлень про якість. Еволюція концепцій якості. Сучасні концепції управління якістю у ринковому середовищі. Еволюція об’єктів управління якістю, їх окремих відзнак, характеристик, властивостей. Діалектичне протиріччя між уніфікацією та ексклюзивністю, між масовим та індивідуальним виробництвом.

Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції. Вітчизняні системи управління якістю. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

Особливості уявлень про якість у різних сферах діяльності, соціальних відносинах, у різних народів, етнічно-релігійних верств населення тощо.

Тема 2. Нормативна база управління якістю продукції, стандартизації та сертифікації

Загальні відомості про стандартизацію. Органи стандартизації в Україні. Основні положення державної системи стандартизації України. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

Вітчизняні системи стандартів. Роль уніфікації в промисловому виробництві. Нормо контроль технічної документації. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

Тема 3. Показники якості продукції та їх класифікація

Класифікація показників якості промислової продукції. Показники призначення виробів. Показники надійності та довговічності виробів. Показники ремонтної спроможності та схоронності виробів. Ергономічні та естетичні показники якості виробів. Показники технологічності конструкцій виробів. Показники транспортабельності, стійкості до середовища впливу на нього та безпеки виробів. Економічні показники якості виробів. Показники стандартизації та уніфікації виробів. Показники патентоспроможності. Показники однорідності виробів.

Тема 4. Методи визначення рівня якості продукції

Загальні положення. Диференційний метод визначення рівня якості продукції. Комплексний метод визначення рівня якості продукції. Визначення якості виробів за допомогою середнього опосередкованого показника. Змішаний метод визначення рівня якості виробів. Визначення рівня якості різнотипних виробів.

Змістовий модуль 2. Системи забезпечення якості продукції на підприємстві

Тема 5. Системи забезпечення та управління якістю продукції

Основні напрямки підвищення якості продукції. Завдання служб з контролювання якістю продукції, види технічного контролювання якості продукції. Види випробувань продукції. Системи керування якістю продукції.

Тема 6. Основи стандартизації в промисловості та її методи

Загальні поняття стандартизації. Терміни й означення. Види та категорії стандартів. Мета, принципи та методи стандартизації. Класифікація та кодування технічної інформації. Державна стандартизація в Україні. Рівні стандартизації й види стандартів. Загальні відомості про стандарти ІSO серії 9000. Етапи стандартизації вимог щодо забезпечення і керування якістю. Структура стандартів ІSO серії 9000. Побудова системи якості у відповідності з вимогами стандартів ІSO серії 9000. Три моделі системи якості (стандарти ІSO 9001, ІSO 9001, ІSO 9002, ІSO 9003). Елементи системи якості у відповідності з вимогами стандарту ІSO 9001.

Основні принципи стандартизації. Уніфікація та агрегатування складних виробів. Випереджувальна та комплексна стандартизація. Систематизація загально технічних стандартів. Штрихове кодування продукції.